referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Justína
Streda, 14. apríla 2021
Výchovne vzdelávacia starostlivosť o mentálne postihnutých v Čechách
Dátum pridania: 09.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zuz1k29
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 815
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 
Súčasťou komplexnej starostlivosti o mentálne postihnutých v Čechách je tiež ich výchova a vzdelávanie v školách alebo iných zariadeniach.
Mentálne postihnuté deti vo veku od 3 do 6 rokov môžu navštevovať špeciálne materské školy, ktorých cieľom je príprava dieťaťa na začlenenie do výchovne vzdelávacieho procesu na špeciálnej alebo pomocnej škole. Do špeciálnej materskej školy sú zaraďované deti v strednom až ťažkom stupni mentálnej retardácie, prípadne deti s ľahším stupňom postihnutia, ktoré sa stáva s postupujúcim vekom nápadnejším, alebo deti, u ktorých sa jedná o kombináciu postihnutí iného druhu, najčastejšie zmyslové alebo percepčne motorické. Prichádzajú sem tiež deti, pre ktoré nie je pobyt v bežnej materskej škole vhodný z rôznych dôvodov, napríklad pre oneskorený psychomotorický vývoj.

Špeciálna materská škola plní výchovne vzdelávacie, diagnostické aj spoločenské poslanie. Vo výchove mentálne postihnutých detí predškolského veku je úsilie sústredené predovšetkým na získanie základných poznatkov o javoch v najbližšom okolí, na komplexný rozvoj psychických procesov s užším zameraním na rozvoj vnímania, myslenia a reči. Špecificky zameranou činnosťou, najčastejšie formou hry sa tiež rozvíja pracovná aktivita a estetické cítenie. Výchova má tiež svoje spoločenské aspekty, najmä vtedy, keď sa usiluje o vytváranie návykov vhodného spoločenského správania a návykov potrebných pre život v kolektíve. Dbá sa tiež o plnenie kultúrno hygienických požiadaviek a deti sú vedené uvedomelej starostlivosti o svoje zdravie, bezpečnosť a telesnú kultúru. Okrem individuálneho prístupu sa vedie sústavné pedagogické pozorovanie dieťaťa pri akej koľvek jeho činnosti, ktoré spolu s výsledkami psychologických vyšetrení tvorí podklad pre diagnostiku dieťaťa. Jej úlohou je predovšetkým stanovenie pedagogickej prognózy vrátane návrhu na integrovanie dieťaťa do príslušnej školy alebo iného výchovného zariadenia.

Pre mentálne postihnuté deti – najčastejšie na strednom stupni, prípadne na rozhraní strednej a ľahkej retardácie - vo veku od 6 do 14 rokov je určená pomocná škola. Tu sa vzdelávajú tiež deti s takými nedostatkami rozumového vývoja, pre ktoré sa nemôžu vzdelávať v špeciálnej škole, ale nie je potrebné zbavovať ich povinnosti školskej dochádzky. Hovoríme o deťoch čiastočne vzdelateľných. Diagnostika týchto detí je odlišná a dieťa je zaraďované do tejto školy podmienečne a po ukončení skúšobného obdobia, ktoré trvá do deviateho roku jeho života, sa robia – pre dieťa najvhodnejšie - opatrenia vzhľadom k jeho možnostiam ďalšieho sociálneho uplatnenia. Dieťa môže byť preradené do špeciálnej školy alebo do iného typu školy pre mládež, vyžadujúcej špeciálnu starostlivosť alebo oslobodenie od povinnej školskej dochádzky, ponechané v domácej opatere alebo zaradené do ústavu sociálnej starostlivosti.

V učebných plánoch pomocnej školy sú tieto predmety: výchova zmyslová, rozumová, pracovná, estetická, telesná a športová a individuálna logopedická starostlivosť. Správanie ani prospech žiakov sa neklasifikuje, na konci každého školského roka dostávajú osvedčenie so stručnou slovnou charakteristikou pracovných výsledkov.
Do špeciálnych škôl sú začleňovaní žiaci s takými rozumovými nedostatkami, ktoré im znemožňujú vzdelávať sa na normálnych základných školách. V súčasnosti je uplatnená diferenciácia učebných osnov na typ A a B. Diferenciácia sa uskutočňuje od 4. ročníka a žiaci sú do príslušného typu učebných osnov zaraďovaní na základe dlhodobého, systematického a všestranného pedagogického pozorovania. U žiakov, ktorí sa vyučujú podľa osnov A, sa predpokladá možnosť získania odbornej kvalifikácie, tj. Vyučenie na špeciálnych odborných učilištiach. Učebné osnovy typu B sú určené tým mentálne postihnutým žiakom, u ktorých nie je predpoklad, že budú môcť absolvovať niektorý z učebných odborov, ale budú môcť pracovať vo vybraných, najčastejšie pomocných profesiách.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.