referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Sobota, 3. decembra 2022
Učebné štýly
Dátum pridania: 05.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: gave
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 967
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.2
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 18m 40s
Pomalé čítanie: 28m 0s
 
2.2.3 Priestorový učebný štýl

Priestorový (vizuálny) učebný štýl je typický pre ľudí s vyvinutou predstavivosťou a fantáziou, radi kreslia, snívajú, a radi sledujú televíziu. Dokážu si predstavovať rôzne predmety podľa opisu ešte skôr ako začnú reálne existovať. Vedia sa veľmi dobre vyjadrovať v grafickej podobe pomocou farieb, grafov a rôznych obrázkov. Priestorová inteligencia sa aktivizuje pri čítaní technických výkresov, navrhovaní rôznych nákresov a plánov, študovaní máp.

2.2.4 Telesnekinestetický učebný štýl

Študent u ktorého dominuje telesnekinestetický (fyzický, pohybový) učebný štýl býva spravidla považovaný za neposedného žiaka, nakoľko pri učení používa celé svoje telo. Býva pohybovo nadaný a rýchlo si osvojuje psychomotorické zručnosti. Telesnekinestetická inteligencia sa prejavuje pri športe, tanci a všade tam, kde sa dajú pocity a nálady vyjadriť rečou tela, pohybmi, mimikou, gestikuláciou. Pri učení sa je potrebné narábať s vecami, dotýkať sa ich a spracovávať informácie všetkými zmyslami, nakoľko zapamätávanie učiva je u nich úzko spojené s nejakou fyzickou činnosťou. Preto by na rozvoj telesnekinestetickej inteligencie mali študenti pestovať nejaký šport, učiť sa ovládať a skladať mechanické zariadenia, stroje a podobne.

2.2.5 Muzikálny učebný štýl

Človek s muzikálnym učebný štýlom miluje hudbu, rytmus, rád si spieva, počúva hudbu a veľmi dobre rozoznáva hudobné tóny. Takisto si veľmi dobre dokáže zapamätať rytmus, tempo melódie, tóny a dokáže hudbu veľmi dobre reprodukovať. Dokáže oveľa ľahšie vytvoriť zložité a nápadité vlastné texty k melódii ako nejakú jednoduchú slohovú prácu. Najlepšie sa mu učí pri hudbe, pričom pri učení by si mal vyberať vhodnú hudbu.

2.2.6 Interpersonálny učebný štýl

Študent u ktorého prevláda interpersonálny učebný štýl rád pracuje v kolektíve, ktorý rád riadi a organizuje. Často ho vyhľadávajú ostatní členovia skupiny aby im poradil, majú silne rozvinuté empatické cítenie. Máva veľa priateľov, rád sa s nimi rozpráva a v kolektíve býva obľúbený. Býva aktívnym členom rôznych spolkov. Interpersonálna inteligencia sa aktivizuje pri komunikácii s inými ľuďmi, pri činnosti v kolektíve. Najlepšie výsledky pri učení sa dosahujú pomocou rozhovorov v skupine pri výmene názorov a skúseností. Na rozvoj interpersonálneho učebného štýlu sa doporučuje pracovať v skupine, kde treba riešiť spoločne nejaké problémy, kde treba viesť plodnú diskusiu a niesť aj určitú zodpovednosť za skupinu.

2.2.7 Intrapersonálny učebný štýl

Študent s intrapersonálnym učebným štýlom je presným opakom študenta s interpersonálnym učebným štýlom. Tento typ študenta rád pracuje sám a učí sa osamote. Zväčša to býva človek samotár, ktorý si presadzuje vlastné názory. Máva bohatý vnútorný život, býva sebavedomý a je uzavretý do seba. Najlepšie sa učí sám s vlastným učebným tempom a vo vlastnej ulite. Na rozvoj intrapersonálneho učebného štýlu je vhodné kontrolovať a hodnotiť svoju činnosť, plánovať využitie svojho času, predvídať, vysvetľovať svoje pocity a túžby a podobne

2.2.8 Prírodný učebný štýl

Študent, u ktorého prevláda prírodný učebný štýl je nepochybne úzko spätý s prírodou. Rád chodí na prechádzky do prírody, kde rád trávy svoj voľný čas turistikou a kempovaním. Keďže je silno naviazaný na prírodu a všetko čo s ňou súvisí, zaujíma sa o botaniku, o životné prostredie a ekológiu. Preto pri učení vyhľadáva prírodné prostredie. Medzi aktivity na rozvoj prírodného učebného štýlu môžeme zaradiť prácu v záhradke, starostlivosť o zvieratá, čítanie kníh o prírode, či sledovanie náučných filmov o prírode a starostlivosti o ochranu prírody.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: TUREK, Ivan : Inovácie v didaktike, Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2004, ISBN 80-8052-188-3, POLÁČKOVÁ, Darina : Majster odbornej výchovy vo výchovno-vzdelávacom procese, Bratislava : IZOV, 2004 , KOSTELNÍK, Ján : Cvičebnica didaktických zručností MOV, Bratislava : MC Bratislava, 1998, ISBN 80-7164-225-8
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.