referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Nedeľa, 27. novembra 2022
Učebné štýly
Dátum pridania: 05.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: gave
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 967
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.2
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 18m 40s
Pomalé čítanie: 28m 0s
 
4 Záver

Ako vidno z predchádzajúcich riadkov a stručného výkladu každého z učebných štýlov, nie je jednoduché jednoznačne určiť u koho je aký učebný štýl najvhodnejší na prípravu a štúdium. Je mnoho spôsobov ako určiť a diagnostikovať prevažujúci učebný štýl jednotlivca, napr. rozhovor, pozorovanie, rôzne projektívne metódy ale aj sledovanie žiaka. Jednou z foriem na zistenie dominantného učebného štýlu jednotlivca sú dotazníky, ktoré na základe otázok a odpovedí a ich následnom vyhodnotení dokážu určiť prevažujúci učebný štýl u toho ktorého konkrétneho jedinca. Keďže každá ľudská osobnosť je jedinečná, každý z nás má svoj individuálny učebný štýl, ktorý sa môže vyvíjať, alebo zlepšovať. Ako som už písal vyššie, u niekoho môže byť základom úspešného štúdia učebný štýl pozostávajúci z viacerých zmiešaných učebných štýlov. Je trochu na škodu veci, že v súčasnosti len málo pedagógov rešpektuje rôznorodé učebné štýly svojich žiakov a študentov. Väčšinou sa u nás takéto vyučovanie realizuje len v integrovanom tematickom vyučovaní, kde je viacej priestoru na rešpektovanie a umožnenie individuálneho rozvoja osobnosti každého zo žiakov. Študent alebo žiak, by rozhodne mal poznať svoj optimálny učebný štýl, ktorý mu napomáha vo väčšej miere a vo väčšej kvantite a kvalite absorbovať ponúkané učivo na štúdium. Tu je na mieste potreba osloviť aj učiteľov či didaktikov, aby napomáhali ich študentom rozvinúť u nich ich vlastný učebný štýl, aby dali študentom potrebné odporúčania na zlepšenie či zdokonalenie ich učebného štýlu, alebo dať odporúčania efektívnejšie sa učiť.

Ak chceme v žiakoch prebudiť skutočný záujem o učivo a ich celoživotné vzdelávanie je potrebné, aby si žiaci našli záľubu v objavovaní a chápaní získaných nových poznatkov zo štúdia a vedeli tieto poznatky efektívne využívať v praxi. K tomu by im mali práve napomáhať ich učitelia svojimi radami a so svojimi prednáškami ako zlepšiť ich kvalitu učebných štýlov. Nesmieme však zabudnúť aby teória učebných štýlov a teória vzdelávania bola pravidelne prehodnocovaná či dopĺňaná na základe najnovších vedeckých poznatkov. Každý z nás by mal mať právo, aby vyučovací proces vyhovoval jeho vlastným požiadavkám na učebný štýl, čo určite nie je jednoduché dosiahnuť. Je potrebné, aby dnešný pedagógovia poznali jednotlivé učebné štýly u svojich žiakov a podľa potreby tieto svoje poznatky aj uplatňovali vo svojej pedagogickej praxe. Úlohou učiteľa by malo byť nielen napomôcť žiakovi v správnej orientácii a naučiť ho ako sa čo najlepšie učiť, aby dosiahol nielen najlepšie výsledky, znalosti a vedomosti, ale aj aby bol schopný aj ich praktickej aplikácie v jeho živote.
V zahraničí sa tejto problematike venujú odborníci už dlhšie a majú bohatšie skúsenosti s aplikáciou učebných štýlov v praxi. Problematika učebných štýlov je začleňovaná do rôznych odborných pedagogických seminárov, vznikajú prvé ucelené články v odborných časopisoch. Žiaľ v slovenskom jazyku doposiaľ neexistovala komplexná učebnica učebných štýlov, ktorá by svojou existenciou podstatne zvýšila kvalitu vzdelávania na Slovensku. Verím, že už aj na Slovensku čochvíľa začne vznikať zopár odborných publikácii venovaných práve učebným štýlom.
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Zdroje: TUREK, Ivan : Inovácie v didaktike, Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2004, ISBN 80-8052-188-3, POLÁČKOVÁ, Darina : Majster odbornej výchovy vo výchovno-vzdelávacom procese, Bratislava : IZOV, 2004 , KOSTELNÍK, Ján : Cvičebnica didaktických zručností MOV, Bratislava : MC Bratislava, 1998, ISBN 80-7164-225-8
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.