referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vanda
Utorok, 7. februára 2023
Pedagogika voľného času
Dátum pridania: 16.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: palo10
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 111
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 
2) rekreačné aktivity: Ø športové hry
Ø turistika
Ø manuálne práce
3) záujmové aktivity: špecifické metódy podľa jednotlivých záujmových oblastí,

4) sebaobslužné aktivity: ³ pestovanie návykov
³ fixácia zručností
³ rozhovor
³ demonštrácia (praktické ukážky)
³ vysvetľovanie
5) verejno-prospešné aktivity: motivujúci rozhovor
experienciálna metóda (jedinec stáva sa stáva aktívnym
účastníkom)
demonštrácia (praktické ukážky)

6) príprava na vyučovanie: w didaktické hry (sú zamerané na upevňovanie vedomostí)
w vypracovanie úloh
w praktická aplikácia

Formy výchovy vo voľnom čase
Forma: je organizačná jednotka, ktorá časovo rámcuje nejakú činnosť.
Ø prechádzka (pozorovanie): trvá z pravidla 1-3 hodiny a jej cieľom je pozorovanie nejakej činnosti alebo predmetu mimo školy,
Ø exkurzia (náučný charakter): je celodenná aktivita, ktorá sa realizuje mimo bydliska, má náučný charakter,
Ø výlet: je to celodenná aktivita mimo bydliska bez náučného charakteru (návšteva v ZOO),
Ø práce vonku: sú to manuálne práce zamerané na získavanie určitého produktu, ktoré sa celé alebo ich časť realizujú v exteriéry.
Ø individuálne práce: samostatná činnosť každého jedinca, môžu ale nemusia mať spoločný cieľ.

Prostriedky výchovy mimo vyučovania
1) materiálne: ð architektúra budov a ich vnútorné vybavenie
ð literatúra (beletria, atlasy ...)
ð vybavenie pre tvorivú a záujmovú činnosť
ð hračky a pomôcky primerané veku.

2) nemateriálne: à vedomosti pedagóga a detí
à schopnosti pedagóga a detí
à zručnosti pedagóga a detí
à iné predpoklady pedagóga a detí.

Nové formy a metódy práce s deťmi
1) Animácia: je výchovná metóda založená na nedirektívnych postupoch povzbudzovania.
Forma: animačná skupina (animátor + maximálne 15 detí),
Úloha animačnej skupiny: Ÿ umožňuje jedincovi, aby objavil sám seba (sebareflexia)
- zapojenie jednotlivca do života skupiny a širšej spoločnosti
(socializácia)
- podieľanie sa jednotlivcov na realizácii skupinových cieľov (každí
jeden účastník sa zúčastňuje na realizácii cieľov)
- prežívanie vzťahov ostatnými ľuďmi pri rešpektovaní ich osobnosti
(asertivita a empatia)
- pomoc s nájdením si vlastného miesta vo svete (sebaidentifikácia).
2) Výchova zážitkom (experienciálna metóda):
-- opiera sa o intenzívne prežívanie a skúsenosti získané aktívnou účasťou v programe aktivít,
-- realizujú sa obyčajne vo vonkajšom prostredí,
-- je zameraná na rozvoj sebavnímania, sociálnych vzťahov a vzťahov k prostrediu,
-- forma závisí od cieľa.
3) Sociálni asistenti (streetwork):
-- je to forma terénnej sociálnej práce,
-- vyhľadávanie mladých ľudí v prostrediach, ktoré sú pre nich prirodzené s ponukou racionálneho využívania voľného času,
-- programy „peer to peer“ (rovný k rovnému): sú to rovesníci, ktorí sú špeciálne vyškolení, pracujú s vekovo primeranými skupinami,
-- riziko neúspechu práce: náročnosť na psychiku.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Pedagogika voľného času 2.9640 1270 slov
Pedagogika voľného času 2.9631 655 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.