referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Erika, Erik
Štvrtok, 2. februára 2023
Pedagogika voľného času
Dátum pridania: 16.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: palo10
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 111
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 
Nové prístupy v pedagogike voľného času
1) Dôraz na vzťahy medzi pedagógom a žiakmi: vzťahy sú nedirektívne a rovnocenné,
2) Aktivity vznikajú ako spontánne iniciatívy: deti navrhujú obsah a cieľ aktivity,
3) Zameranie na špecifické cieľové skupiny: zameriavajú sa na deti, ktoré potrebujú špeciálnu pedagogickú starostlivosť,
4) Spojenie sa do strategických spojenectiev: aktivity sa sústreďujú len na niektoré funkcie, preto sa musia navzájom doplňovať,
5) Medzigeneračnosť aktivít: zúčastňujú sa rodičia alebo príbuzní.
6) Práca dobrovoľníkov,
7) Odborná zraniteľnosť,
8) Reakcie na procesy zmeny (adaptabilita pedagógov a žiakov)

Zariadenia výchovy mimo vyučovania
1) školské družiny: pracujú na 1. stupni ZŠ, orientujú sa na sociálnu starostlivosť a bezpečnosť v dobe keď sú rodičia v zamestnaní. Obsahom sú rekreačné, odpočinkové aktivity, príprava na vyučovanie a orientácia na pohyb.
2) školský klub: pracuje s deťmi stredného školského veku (10-14 rokov, 2. stupeň ZŠ), pracuje na princípe dobrovoľnosti, dieťa si samo vyberá či tam bude chodiť alebo nie, vychádza zo záujmov detí, vychádza z toho, že deti sú už viac samostatné.
3) strediská pre voľný čas ( domy alebo centrá voľného času): sú zamerané na realizáciu špecifických záujmov, sú realizované pod odborným dohľadom, organizujú 2 typy aktivít:
a) pravidelnú záujmovú činnosť (krúžky)
b) príležitostné akcie (súťažné dni, tábory, výlety, ....)
-- špecifikom centra voľného času je fakt, že týchto aktivít sa môžu zúčastňovať aj rodičia.
4) domovy mládeže: sú to stredoškolské internáty, zaisťujú žiakom stredných škôl, ktorí vzhľadom na vzdialenosť od miesta trvalého pobytu, nemôžu denne dochádzať domov, zabezpečiť ubytovanie, stravu a odbornú výchovnú starostlivosť.
5) detské domovy: sú primárne zariadenia ústavnej výchovy, majú špecifické postavenie, je snaha aby bol voľný čas využívaný ako v rodinách.
6) špecifické zariadenia: a) umelecké školy
b) jazykové školy
c) mimovládne organizácie(občianske združenia, športové kluby)
d) cirkvi a náboženské spoločnosti

Osobnosť pedagóga voľného času
-- zaoberá sa Pedeutológia – zaoberá sa pedagogickými pracovníkmi
-- výraznú úlohu má autorita:
1) pedagogická autorita: je to autorita k objektom (pedagóg-žiak)
2) spoločenská autorita: pedagóg verzus okolie(kolektív, rodiny detí)
Požiadavky sa líšia v závislosti od:
-- zamerania výchovnej práce,
-- inštitúcia, v ktorej pedagóg pracuje,
-- veku dieťaťa.

Psychické vlastnosti pedagóga voľného času.
1) temperamentové: zdatnosť, stabilita, tolerancia, spôsobilosť,
2) emocionálne: láska a úcta, zanietenie pre povolanie,
3) volné: asertivita, sebadôvera, túžba po sebavzdelávaní,
4) intelektuálne: mentálna potencia, všetky typy schopností: intuitívnosť, komunikatívnosť...
5) charakterové: empatické, sociálne vlastnosti.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Podobné referáty
Pedagogika voľného času 2.9640 1270 slov
Pedagogika voľného času 2.9631 655 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.