referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Pedagogika voľného času
Dátum pridania: 16.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: palo10
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 111
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 
Voľný čas
-- rozumieme sféru, kde je najväčšia možnosť voľby. Táto voľba sa prejavuje v tom, že si môžeme čo, kde a ako budeme robiť.
-- voľný čas je súhrn činností, ktoré jedinec vykonáva aby si odpočinul, aby rozvinul svoje poznatky po skončení svojich profesijných, spoločenských a rodinných povinností
-- do voľného času nepatria tieto činnosti: Ø čas na plnenie biologických potrieb (hygiena, jedlo, spánok ...)
Ø iné činnosti nevyhnutne potrebné na vykonávanie profesijných alebo spoločenských povinností (cesta do práce, do školy...)

Funkcie voľného času: ð regeneračná
- sebarealizačná
- preventívna (prevencia proti stresu)

Úlohy voľného času: Ÿ výchovno-vzdelávacia
- zdravotná
- rekreačná
- sociálna ( kontakt s ostatnými)
- ekonomická ( produkty voľného času spôsobujú šetrenie v rozpočte rodiny)

Pedagogika voľného času
-- je to pedagogická disciplína, ktorá sa zaoberá 3 základnými okruhmi:
1) výchovou mimo vyučovania,
2) problémom mimoškolských činností,
3) školskými aktivitami mimo vyučovania.
-- zaoberá sa výchovou mimo vyučovania.

Cieľom pedagogiky voľného času
-- je pedagogické ovplyvňovanie voľného času detí
-- voľný čas detí je špecifický, je dozorovaný (prevažný čas trávia deti v spoločnosti dospelých, ktorí im voľný čas menežujú).

Výchova mimo vyučovania:
-- je časťou voľného času,
-- je to inštitucionalizovaný a organizovaný voľný čas,
-- prebieha mimo povinného vyučovania,
-- prebieha mimo bezprostredný vplyv rodiny,
-- uskutočňuje sa v inštitúciách.

Funkcie výchovy mimo vyučovania: výchovná funkcia
zdravotná funkcia
sociálna funkcia
preventívna funkcia

Výchovné a vzdelávacie činnosti v dobe mimo vyučovania:
1) odpočinkové: sú to rôzne kľudné, pohybovo-psychicky nenáročné aktivity ( relaxačné cvičenie, spoločenské hry, počúvanie hudby, pozeranie TV, individuálna a záujmová činnosť). Hlavným cieľom týchto aktivít je ukludnenie organizmu.
2) rekreačné: sú zamerané na aktívny oddych, športovanie, aktívne pohybové hry, sezónne hry a zábava (v zime stavanie snehuliakov a v lete plávanie).
3) záujmové: vychádzajú z individuálnych záujmov každého dieťaťa. Závisí od inštitúcie akou formou sú tieto záujmy realizované.
4) verejne – prospešné: cieľom týchto aktivít je podpora sociálneho cítenia detí, ich orientácia na prosociálnosť, empatiu a kongruenciu (regulácia nevhodného správania).
5) sebaoslužné: sú zamerané na upevňovanie zručností a návykov, týkajúcich sa individuálne každého dieťaťa.
6) príprava na vyučovanie: pomoc na vyučovanie (domáce úlohy, vysvetľovanie nepochopenej látky počas vyučovania).

Ciele, metódy, formy a prostriedky voľného času
Cieľ: dominantným cieľom je ovplyvňovanie v 3 základných pedagogických dimenziách:
1) kognitívna
2) senzomotorická
3) empatická

Cieľom je:
-- kultivácia a rozvoj slobodnej, integrovanej osobnosti schopnej vlastnej kultivácie, sebavýchovy, sebavzdelávania a harmonického sebarozvoja.
-- premena biologickej osobnosti na sociálnu,
-- získavanie nových zručností,
-- skvalitnenie vnímania a myslenia,
-- skvalitnenie hodnotenia (najvýraznejší aspekt výchovy).

Zásady efektívneho voľného času: Ø pravdivosť podania
Ø znalosť reality spoločenského života
Ø previazanosť a aplikovateľnosť cieľov
Ø utváranie vlastného obrazu sveta

Metódy realizácie jednotlivých aktivít:

1) odpočinkové aktivity: ®voľný rozhovor (nie o škole)
® individuálne práce (kreslenie, stavebnice, čítanie, počúvanie hudby...)
® relaxačné techniky
® autogénny tréning (techniky si jedinec realizuje sám)
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Pedagogika voľného času 2.9640 1270 slov
Pedagogika voľného času 2.9631 655 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.