referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Pondelok, 5. decembra 2022
Náhradná rodinná výchova
Dátum pridania: 19.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: suzzix
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 967
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16.4
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 27m 20s
Pomalé čítanie: 41m 0s
 
Kritériá adopcie pre dieťa
Podmienky :
1) Dieťa musí byť právne voľné:
a) rodičia pozbavení práv na dieťa – vystavenie prehlásenia
b) rodičia sa vzdajú práv
c) rodičia nejavia záujem o dieťa po dobu 4 – 6 mesiacov

1) Dieťa musí byť zdravé alebo za zdravé považované: Je potrebné informovať rodičov hlavne u detí do 1 roku veku
2) Dieťa schopné nadviazať citový vzťah s adoptívnym rodičom
3) Deti do 3 roku – nepredpísaná požiadavka

Kritéria adopcie pre rodičov:
1) Zdravý alebo za zdravého považovaný – psychické zdravie (podliehajú psycholog. testom)
2) Vek – primeraný vekové rozdiel (nad 25 rokov – do 45 rokov)
3) Fungujúci partnerský vzťah
4) Ekonomické zabezpečenie – zamestnanie (aspoň 1 z uchádzajúcich sa rodičov)
Adopcia môže vznikať len medzi cudzími ľuďmi (nie medzi príbuznými), dieťa musí byť právne voľné, dieťa nemôže byť adoptované do vlastnej rodiny.

Organizácia osvojenia
Okresný úrad – vedú evidenciu žiadateľov
Obecný úrad – skúma bezúhonnosť rodiny
Sociálny pracovník – cez neho sa nakontaktujú adoptívny rodičia na riaditeľa detského domova

1) Predadoptívne obdobie – nakontaktovať sa s dieťaťom po dobu najmenej 36 mesiacov na vlastné náklady budúceho osvojiteľa – víkendy, prázdniny.
Cieľom je zistiť, či prostredie v ktorom sa dieťa ocitne je preň vhodné a čo medzi osvojencom a osvojiteľom vznikol alebo vzniká citový vzťah.

2) samotná realizácia osvojenia
- Okresný súd zhotoví žiadosť o adopciu od riaditeľa detského domova a sociálneho pracov.
- po súhlase adoptívnych rodičov môže dieťa prejsť do zrušiteľnej adopcie – určuje sa na
obdobie 1 roka alebo ďalej pokračuje ako zrušiteľná adopcia a po 1 roku sa môže zmeniť zrušiteľná adopcia na nezrušiteľnú.

Poručníctvo
– bude sa realizovať od 1.apríla 2005, ak rodičia zomreli. Poručníctvo určí štát. Poručník sa môže alebo nemusí osobne starať o dieťa. Majetkový poručník bude zastávať práva dieťaťa pred súdom. Aj je človek smrteľne chorý a vie, že čoskoro zomrie môže určiť poručníka aj dopredu.

Opatrovníctvo
– potreba ustanoviť opatrovníka maloletému dieťaťu podľa Zákon o rodine. Vzniká vtedy, keď jeho rodičia zomreli, boli pozbavení rodičovských práv, nemajú spôsobilosť na právne úkony. Určuje ho súd, ktorý zároveň vymedzí povinnosti opatrovníka. Je to krátkodobé opatrenie, kým sa nevyrieši trvalé umiestnenie dieťaťa. Najčastejšie sa opatrovníkom stáva príbuzný dieťaťa.

Úloha opatrovníka:
- vychovávateľ
- zastupovať a spravovať veci dieťaťa namiesto rodičov

Psychologická problematika náhradnej rodinnej starostlivosti.
Základné rodičovské vlastnosti, ktoré by mal mať každý človek .(Matejček v knihe)
- schopnosť postarať sa sám o seba
- schopnosť empatie (vcítiť sa do pocitov prežívania dieťaťa )
- schopnosť vrúcne a nezištne ľúbiť
- schopnosť byť vzorom a viesť niekoho priateľským spôsobom
- schopnosť učiť sa a meniť vlastné konanie
- schopnosť určovať hranice a dodržiavať ich
- schopnosť riešiť konflikty a ťažkosti vo výchove a konštruktívne ich riešiť

Rovnaké znaky biologického a náhradného rodičovstva:
1) prítomnosť lásky k dieťaťu
2) rodič sa dieťaťu venuje celý a prijíma ho také aké je
3) porozumenie, trpezlivosť a vôľa učiť sa s dieťaťom
4) rodič nesmie chcieť dieťa vlastniť
5) rodič musí dieťa zahŕňať do celého svojho života ale aj života celej rodiny.

Rozdielne znaky medzi biologickou a náhradnou rodinou :
1) náhradný rodič vedome plánuje svoje rodičovstvo
2) náhradný rodič sebakritickejšie vníma vlastnú zodpovednosť
3) náhradný rodič ostrejšie vníma nepriateľské reakcie okolia
4) náhradní rodičia nechcú byť chápaní ako inakší, rozdielni ľudia ale ako každý iný rodič
5) náhradní rodičia svojim rodičovstvom robia službu celej spoločnosti (inak by deti boli umiestnené v detskom domove)
6) náhradní rodičia majú viac problémov vo výchove detí ako biologický rodičia, zažívajú a riešia také situácie, ktoré biologický rodičia nemusia riešiť (ani nad tým nerozmýšľajú)
7) náhradní rodičia častejšie vyhľadávajú odbornú pomoc
8) náhradní rodičia musia prijať minulosť svojho dieťaťa
9) náhradní rodičia si lásku k dieťaťu vytvárajú inak ako biologický
10) do domova náhradných rodičov vstupuje ”hotové” dieťa, nesplodili ho a nesledovali jeho vývin
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7    ďalej ďalej
 
Zdroje: Adopcia, vzťah založený na sľube , Šolerová, Listy nie len o adopcii, Roháček , Situácia detí na Slovensku žijúcich mimo vlastnej rodiny, Roháček , Profesionálny rodič alebo guľatá kocka , Matoušek, Ústavná péče (len psychologická časť), Po dobrém anebo po zlém, Matejček, Náhradná rodinná péče, 2000 (len psychologickú časť – legislatívna u nás neplatí)
Podobné referáty
Náhradná rodinná výchova SOŠ 2.9948 1291 slov
Náhradná rodinná výchova 2.9807 718 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.