referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matej
Sobota, 24. februára 2024
Náhradná rodinná výchova
Dátum pridania: 19.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: suzzix
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 967
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16.4
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 27m 20s
Pomalé čítanie: 41m 0s
 
Náhradná rodinná starostlivosť (náhradná rodinná výchova) je výchovná starostlivosť, ktorá sa poskytuje opusteným deťom alebo deťom, ktoré z rôznych príčin nemôžu vyrastať v biologických rodinách vo výchovných zariadeniach alebo náhradných rodinách.
Je to výchovná starostlivosť detí , ktoré vyrastajú mimo vlastnej biologickej rodiny.

Detský domov – inštitucionálne zariadenie na výchovu opustených detí.
Reedukačný detský domov – inštitucionálne zariadenie, v ktorom sa realizuje náhradná ústavná a prevýchovná starostlivosť o opustené ale aj mravne narušené deti.
Ústavná výchova – je súdom nariadení výchova pre maloleté deti, ktorá sa ustanovuje občiansko-právnym konaním.
Ochranná výchova – súdom nariadená výchova pre maloleté deti, ktoré sa dopustili takého činu, ktorý by bol trestným činom , keby boli maloleté deti trestno-právne zodpovedné.
Na Slovenksu vyrastá 8.000 – 9.000 detí mimo svojej rodiny a z toho v detských domovoch 3,5 - 4.000 detí. Detský domov je najnevhodnejším spôsobom ústavnej starostlivosti o deti.

Príčiny náhradnej rodinnej starostlivosti môžu byť:
1) rodičia sa nechcú starať o svoje deti – osamelé matky, rodičia, ktorí sami vyrástli v detskom domove, rodičia zo slabších sociálnych vrstiev (rómovia)
2) rodičia sa nemôžu starať o svoje deti – sociálna situácia v rodine je taká, že rodičia nedokážu dieťaťu poskytnúť dostatočnú starostlivosť, rodičia vo výkone trestu, zdravotný stav rodičov.
3) rodičia sa nevedia starať o svoje deti – deti maloletých matiek (deti majú deti), mentálne postihnutí občania , zbavení svojprávnosti

Spôsoby starostlivosti: (formy náhradnej rodinnej starostlivosti)
1) náhradná rodinná starostlivosť v ústave
2) náhradná rodinná starostlivosť v rodine

Náhradná rodinná starostlivosť v ústave
Medzi zariadenia náhradnej rodinnej starostlivosti v ústave patria:
1) detský domov
a) detský domov internátneho typu
b) sieť samostatných výchovných skupín
c) profesionálne náhradná rodiny

1) reedukačný detský domov – diagnostické centrum, domov sociálnych služieb
2) reedukačný domov pre mládež – špeciálne ZŠ internátne

1. Detský domov
A. Detský domov internátneho typu – patrí medzi najstaršie formy a považuje sa za najnevhodnejšiu formu náhradnej rodinnej starostlivosti. Detský domov poskytuje starostlivosť dieťaťu od narodenia so dosiahnutia plnoletosti (18) maximálne do 25 rokov (do osamostatnenia – keď si dieťa nájde prácu a ubytovanie). Do roku 1995 patrili pod Ministerstvo školstva, od roku 1995 fungujú pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Po roku 1989 sú v rámci humanizácie a demokratizácie deti v detských domovoch vychovávané vo výchovných skupinách. Deti vyrastajú v tomto zariadení v o výchovných skupinách, ktoré sú heterogénne výchovné skupiny – z hľadiska pohlavia, z hľadiska veku. Vo výchovnej skupine je okolo 6 – 10 detí maximálne 12 ak do výchovnej skupiny prídu súrodenci. O skupinu sa starajú 2 denný vychovávatelia s pedagogickým vzdelaním a jeden pomocný nočný vychovávateľ, ktorý nemusí mať pedagogické vzdelanie, ale musí mať vzťah k deťom (nepodieľa sa na výchovnej starostlivosti).

Princíp humanizácie a demokratizácie:
- deti majú možnosť výberu vychovávateľa
- súrodenci sú v 1 výchovnej skupine a blízko svojho trvalého bydliska
Detské domovy internátneho typu je režimový typ zariadenia – je tu presne stavená činnosť, organizovaná podľa schváleného plánu na každý deň.

Detský domov deťom poskytuje:
a) nevyhnutnú starostlivosť – stravovanie , bývanie, zaopatrenie
b) výchovu
c) liečebno-výchovnú starostlivosť
d) ďalšia starostlivosť – poradenstvo, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť
e) nevyhnutné osobné vybavenie – ošatenie, obutie a pod

Filozofia a podstata detského domova internátneho typu
- je to zariadenie na preklenutie situácie detí. Predstavuje prechodný čas, krátkodobý pobyt detí. Paradoxom je, že väčšina detí tu zostáva až do dospelosti.
Finančné zabezpečenie
Deti majú nárok aj na mesačné vreckové, aby sa naučili hospodáriť s peniazmi. Peniaze dostávajú od 6 rokov.
a)od 6 – 10 rokov tvorí 10 % životného minima pre nezaopatrené dieťa,
b)od 15 – 18 roku a vyššie tvorí 15 % životného minima(2.790 ,- Sk)
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Adopcia, vzťah založený na sľube , Šolerová, Listy nie len o adopcii, Roháček , Situácia detí na Slovensku žijúcich mimo vlastnej rodiny, Roháček , Profesionálny rodič alebo guľatá kocka , Matoušek, Ústavná péče (len psychologická časť), Po dobrém anebo po zlém, Matejček, Náhradná rodinná péče, 2000 (len psychologickú časť – legislatívna u nás neplatí)
Podobné referáty
Náhradná rodinná výchova SOŠ 2.9948 1291 slov
Náhradná rodinná výchova 2.9807 718 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.