referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adolf
Pondelok, 17. júna 2024
Prostredie a jeho vplyv na osobnosť žiaka
Dátum pridania: 07.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 675
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Ak má prostredie podnecovať osobnostný rozvoj žiaka, má byť podnetovo bohaté, vhodne upravené, priestorovo usporiadané tak, aby pre učiteľa aj pre všetkých žiakov bola splnená požiadavka viditeľnosti, blízkosti, dostupnosti a bezpečnosti. Nie je rozhodujúce materiálne vybavenie triedy, ale klíma a atmosféra triedy.
Klíma triedy: dlhodobejšie sociálno-emocionálne naladenie, postoje a vzťahy, emocionálne odpovede žiakov na udalosti v triede vrátane pedagogického pôsobenia učiteľov.

Atmosféra: je to vlastne to, čo klíma v triede, ale v kratšom časovom úseku (deň, vyučovacia hodina).
Klíma sa prejavuje vo vzájomných vzťahoch, v rozvoji jedinca (jeho možnosti dosahovania cieľov) a v systémovej dimenzii (vyjadruje možnosť zmeny klímy – inovácie, jasnosť pravidiel).

Faktory klímy:
1. emocionálne bezpečie: vychádza z dobrých medziľudských vzťahov. Tvorcom emocionálneho bezpečia je hlavne učiteľ, ale aj žiaci, ktorí môžu ovplyvniť klímu v triede, napr. násilím alebo súperivosťou. Podmienky emocionálneho bezpečia:

a) žiak má uspokojené základné potreby (čo odstraňuje blokujúce mechanizmy, ktoré sťažujú proces učenia, teda uspokojené fyziologické potreby (hlas, smäd, spánok,...) bezpečie (odstránenie stresu), láska, porozumenie (byť vypočutý, pochopenie, uznanie (úspech), potreba sebarozvoja,

b) zvyšovaná žiakova sebaúcta: škola skryte učí, že hodnota osobnosti závisí od toho, ako sa žiak učí. Žiaci si utvárajú názor o vlastnej hodnote. Učiteľ by sa mal vyhýbať „nálepkovaniu“, sarkazmu, prejavovať žiakom pozitívne očakávania,

c) žiak má určitú slobodu rozhodovania (môže pracovať podľa vlastných možností, tempa, záujmu), z toho vyplýva individualizácia vyučovania. Žiak si môže vybrať spôsob, ktorý mu najviac vyhovuje, a tým sa znižuje hrozba zlyhania,

d) v triede vládne rovnosť šancí, nik nie je zvláštnym obľúbencom učiteľa, pre všetkých platí rovnaká mierka,

e) radosť a humor (nie na úkor žiakov), uvoľnenie, relaxácia

2. efektivita vyučovania:
- podnikateľská atmosféra: orientácia na ciele a úlohy, ktoré sú dôležité; neplytvanie časom, silami žiakov,
- viera v schopnosti žiakov,
- efektivitu zvyšuje dobrá motivácia na základe FOCUSu podľa Pettyho:
F (fantázia)
O (ocenenie)
C (ciele – dosiahnuteľné, príťažlivé)
U (úspech)
S (zmysel – chápu zmysel učiva pre život)

3. vedenie triedy = triedny manažment, prístupy k vedeniu triedy:
a) direktívny
b) behaviorálny – ak sa správanie posilní odmenami, bude sa opakovať, ak nie, vyhasne.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Prostredie a jeho vplyv na osobnosť žiaka 2.9078 950 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.