referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vanda
Utorok, 7. februára 2023
Prostredie a jeho vplyv na osobnosť žiaka
Dátum pridania: 17.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 689
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 
Zvyšovanie žiakovej sebaúcty – učiteľ má oddeľovať posudzovanie činnosti žiaka od posudzovania jeho osoby, má premyslene zvyšovať sebaúctu žiaka vyjadrením dôvery, empatie,...

Žiak má slobodu rozhodovania (výberu) – žiak pracuje podľa vlastného štýlu, tempa, záujmu a nadania, dieťa si môže slobodne vybrať spôsob, ktorý mu vyhovuje.

Rovnosť šancí v triede – nik v triede nesmie mať väčšie privilégiá, byť obľúbencom učiteľa, byť obvinený bez dôkazov, trest má byť primeraný.

Radosť a humor – humorom ventilovať starosti, problémy, rozdávať radosť, porozumenie, dobrú náladu.

Efektivita vyučovania – vytvorenie „podnikateľskej“ atmosféry, z ktorej bude mať žiak zisk, t. j. orientovať sa na ciele a úlohy, ktoré sú dôležité, neplytvať časom a silami. Efektivitu vyučovania zvyšuje motivácia a tú možno zvyšovať na základe hesla FOCUS (G. Petty):
F – fantázia – zaujímavé úlohy
O – ocenenie – pochvala čo najskôr
C – ciele – dosiahnuteľné, príťažlivé, sledované
U – úspech – dopriať aj tým slabším
S – zmysel – chápať zmysel učiva pre život

Riadenie triedy – je niekoľko spôsobov riadenia triedy:
1. klasický – direktívny
2. behaviorálny
3. humanistický

Behaviorálny prístup – vychádza z myšlienky, že budúce správanie je určené dôsledkami, ktoré malo jeho správanie v minulosti. Súčasťou je:
- riadené poskytovanie odmien – hierarchicky usporiadané odmeny,
- dodržiavanie pravidla = odmena, neposlušnosť = trest – treba si dohodnúť pravidlá v triede ,
- asertívna disciplína – zverejniť zoznam pravidiel, trestov a odmien na vyditeľné miesto v triede,
- pristihnutie pri dobrom správaní – okamžitá pochvala,
- zmluvy – podpísanie dohody medzi učiteľom a žiakom o vykonaní činnosti.

Humanistický prístup – kladie dôraz na to, aby sa žiak naučil sebaovládaniu, prevzal zodpovednosť za svoje správanie. Učiteľ je viac radca ako autorita. Nedorozumenia sú odstránené komunikáciou:
- vyjadrenie rozumných a jasných oznámení, t. j. jasne povedať, čo chceme s dôrazom na úlohu,
- neprehliadať pocity – rešpektovať právo na pocity žiaka,
- odbúravanie stereotypov a šablónovitosti myslenia – nenálepkovať žiakov,
- rozvážne používanie chvály – chváliť konkrétny výkon, nechváliť veľa, ale chváliť úprimne,
- budovanie prostredie spolupráce – rozvoj samostatnosti žiakov,
- dať priechod pocitom hnevu – učiteľ popisuje pocit hnevu v 1. osobe.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Prostredie a jeho vplyv na osobnosť žiaka 2.9513 922 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.