referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcel
Sobota, 20. apríla 2024
Pedagogika ako veda o edukačnej realite
Dátum pridania: 14.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 290
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Predmetom pedagogiky je výchova. Skúma výchovu ako zámernú formatívnu činnosť v plnej šírke a zložitosti.
Termín pedagogika – je gréckeho pôvodu, odvodený je od slova paidagogos, pais – dieťa, agein – viesť.
Špecifickosť pedagogiky – je úzko spätá s praktickou výchovou. Treba rozlišovať, že výchova je cieľavedomá ľudská činnosť zameraná na utváranie osobnosti a humanizáciu človeka, kým pedagogika je teória. Medzi pedagogikou platí vzťah teórie a praxe.
Predmet pedagogiky – jej predmetom je konkrétny ľudský a spoločenský jav – výchova človeka. Pedagogika zameraná na školskú výchovu sa zaoberá otázkami vyučovania a vzdelávania, obsahom a cieľmi vyučovania, rieši problémy činnosti učiteľa a žiaka na vyučovaní, zaoberá sa výchovno-vzdelávacím procesom, ako aj jednotlivými zložkami výchovy.
V širšom slova zmysle je výchova rozvíjanie možností človeka, v užškom slova zmysle je to odborné a cieľavedomé rozvíjanie psychických procesov, funkcií a vlastností človeka, samozrejme v rámci jeho možností.

Pedagogika ako veda o výchove je pedagogická disciplína, ktorá skúma metódy, formy, prostriedky, podmienky, obsah, ciele, výsledky a zákonitosti výchovných procesov.

Vznik a rozvoj pedagogiky
Pedagogika tým, že skúma výchovu ako spoločenský jav, zaraďuje sa medzi vedy spoločenské (humanitné).
Spočiatku sa pedagogické názory vyvíjali v rámci filozofie a teológie. Pre rozvoj pedagogiky nachádzame významné pramene v antickom Grécku a Ríme v dielach starovekých mysliteľov (Sokrates, Platón, Seneca,...).
Veľký prelom znamenalo kresťanstvo. Veľká pozornosť sa v období stredoveku venovala pedagogickým otázkam.
V období renesancie k rozvoju pedagogiky významne prispeli T. Morus, Campanella, Rabelais. Za prvého systematika poznatkov o výchove sa pokladá J. A. Komenský. K ďalším významným predstaviteľom patria aj Locke, Herbart, Pestalozzi, Rousseau, Tolstoj a iní.
Neobvyklý rozvoj pedagogiky nastáva v druhej polovici 19. storočia. Vznikajú nové smery, prúdy. Pridružujú sa nové poznatky z oblasti psychológie, sociológie. Do pedagogických výskumov pribúdajú nové metódy a techniky.
Uvedené smery pozitívne ovplyvnili aj rozvoj pedagogiky u nás.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.