referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izabela
Sobota, 9. decembra 2023
Príprava na vyučovaciu hodiny slovenského jazyka a literatúry
Dátum pridania: 22.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 388
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
Ročník: tretí
Šk. rok: 2004/2005
Téma: Keby mala rozum stonožka
Výchovno – vzdelávací cieľ: Rozvíjať zručnosť orientovať sa v texte, uvedomiť si, že všetko, čo robíme, mali by sme robiť správne. Vžiť sa do jednotlivých postáv, premýšľať o charakterových a povahových črtách hlavných postáv a zhodnotiť ich správanie a konanie.
Metódy: metóda počúvania, čítania (hlasné čítanie), rozhovoru (heuristický), prežívania
Forma: skupinová práca
Učebné pomôcky: veselá stonožka, čítanka pre 3. ročník, magnetofón, kazeta s piesňou Keby mala rozum stonožka, klavír, učebnica hudobnej výchovy pre 4. ročník
Vyučujúci: Mgr. Natália Szalonová

Postup:
MOTIVAČNÁ ČASŤ
Učiteľ sa pýta žiakov: Žiaci, videl z vás už niekto stonožku? Priniesla som vám encyklopédiu, pozrieme sa na stonožku ako vyzerá. Čo sme zistili po prečítaní textu? Koľko nôh má stonožka? 30 – 350 nôh. Nemusí mať 100 nôh, môže ich mať viac alebo menej.
Učiteľ pustí žiakom pieseň Keby mala rozum stonožka. Žiaci sa spolu s učiteľom pokúsia zaspievať túto pieseň s doprovodom klavíra. Pieseň je zhudobnená v učebnici hudobnej výchovy pre 4. ročník na strane 12.
Učiteľ poprosí žiakov, aby nalepili na tabuľu „veselú stonožku“.
Učiteľ nahlas prečíta test na strane 98 v učebnici „Keby mala rozum stonožka“, žiaci zrakom sledujú text. Po prečítaní textu sa učiteľ opýta žiakov na neznáme slová a vysvetlí im ich význam.

INTERPRETAČNÁ ČASŤ
Žiaci čítajú text po dvoch veršoch. Učiteľ si overí pozornosť žiakov tým, že sa ich opýta: 1. Ako sa volajú postavy, ktoré v texte vystupujú?
2. Viete mi povedať, ktoré z nich sú hlavné a ktoré vedľajšie?
3. Pokúsme sa charakterizovať tieto postavy. Bol slušný Jožko?
4. S kým sa Jožko stretne pred školou?
5. Čo robí školníčka?
6. Pamätáme sa, koľko nôh má stonožka?
7. Kto napísal tento text?

Text, ktorý sme si prečítali je písaný vo forme veršov. Tieto verše majú nejakú podobu, pozrite sa do učebnice ako sú napísané. V texte sú nejaké odstavce, a ak takúto text tvorí ucelenú podobu, hovoríme o básni.

ZÁVEREČNÁ ČASŤ
Práca s veselou stonožkou, učiteľ vyvolá jedného žiaka, ktorý prečíta, aká úloha sa ukrýva pod jednotlivými číslicami.
Hra: Učiteľ vyvolá jedného žiaka, ten má stvárniť nejakú postavu z básne. Ostatní žiaci majú za úlohu uhádnuť koho zahral.
Pravidlá hry:
1. prvú postavu zahrá učiteľ,
2. kto si myslí akú postavu zahral, prihlási sa
3. kto uhádne správne, zahrá inú alebo tú istú postavu, ale v inej podobe
Učiteľ zadá žiakom domácu úlohu. Tou je prečítanie textu od Kristy Bendovej „Keby mala rozum stonožka“ nahlas doma rodičom trikrát.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.