referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kornel
Sobota, 26. novembra 2022
Komunikačno-poznávacie vyučovanie prídavných mien a prísloviek a nácvik opisného slohového postupu
Dátum pridania: 21.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 358
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 
Predmet: Slovenský jazyk
Zložka: literárna, jazyková, slohová
Ročník: druhý
Téma: Komunikačno-poznávacie vyučovanie prídavných mien a prísloviek a nácvik opisného
slohového postupu
Cieľ:
Kognitívny – Poznať prídavné mená ako časť slovnej zásoby. Vedieť, čo nimi vyjadrujeme, ako sa na ne pýtame.
Komunikačný – Vedieť používať prídavné mená, vedieť ich vyhľadať v texte, vedieť k jednému podstatnému menu priradiť viacero prídavných mien.
Typ vyučovacej hodiny: kombinovaný
Metódy:
Motivačné metódy – motivačný rozhovor
Metódy čítania – hlasné čítanie
Metódy počúvania – vysvetľovanie, interpretácia
Organizačné formy: skupinová, samostatná práca
Pomôcky: čítanka pre 2. ročník ZŠ, tabuľa, klavír, noty s piesňou

Metodický postup
MOTIVAČNÁ ČASŤ
Žiakom s doprovodom klavíra zaspievam pieseň „Po nábreží koník beží“. Text tejto piesne majú v čítanke na strane 15. Žiakov rozdelím do troch skupín. Prvá skupina má za úlohu pracovať s prvou strofou, druhá s druhou, tretia s treťou – poslednou. Úlohou žiakov je nakresliť hocičo, čo vás pri piesni napadlo, alebo nakresliť niečo z piesne (súhajíček, koník...)

EXPOZÍCIA
Z textu vypíšeme do zošitov a na tabuľu prídavné mená.
Roztriedime ich do dvoch skupín aký aká
vraný milá
maľovaný verná

maľovaný
„Pod aké opytovacie slovo by ste zaradili túto vlastnosť?“
„Aké nohavice má chlapec na obrázku?“

Pokúste sa vymyslieť o:
a) koníkovi,
b) šuhajíčkovi,
c) frajerôčke
iné vlastnosti.

„Aké iné by mohli byť chlapcove nohavice?“
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.