referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Albín
Piatok, 1. marca 2024
Komunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov
Dátum pridania: 20.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 620
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
Predmet: Slovenský jazyk
Zložka: jazyková, literárna, slohová
Ročník: tretí
Téma: Komunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných
slohových útvarov

Cieľ:
Kognitívny – Osvojiť si a zopakovať vlastné podstatné mená v názvoch miest a obcí, prepojiť s prácou na mape. Orientácia na mape, spoznávať nové mestá a obce, pri ktorých žiaci pracujú s písaním veľkých začiatočných písmen. Vytvoriť informačný slohový postup na základe oznámenia, rozvoj tvorivosti, fantázie.
Komunikačný – Rozvíjať kultivovaný ústny prejav, rozvoj slovnej zásoby a rozširovanie vedomostných poznatkov.
Typ vyučovacej hodiny: integrovaný
Metódy:
Motivačné metódy – vstupné: rozprávanie
priebežné: pochvala, výzva
Expozičné metódy – metódy priameho prenosu poznatkov: rozprávanie, výklad, rozhovor
metódy problémové: problémové vyučovanie
metódy samostatnej práce žiakov: samostatná práca s mapou
Fixačné metódy – metódy opakovania a precvičovania vedomostí: písomné opakovanie, ústne
opakovanie, domáca úloha
Diagnostické metódy – hodnotenie – slovné
Organizačné formy: individuálna, hromadná, skupinová
Pomôcky: plagát s doplňujúcim cvičením, zošity, perá, mapa Slovenska, tabuľa

Metodický postup
EVOKÁCIA je navodená motiváciou
MOTIVAČNÝ ROZHOVOR:
„Žiaci, radi cestujete po Slovensku?“
„Ktoré mestá, dediny ste už cestovaním spoznali?“
(učiteľ pracuje s odpoveďami žiakov)
„Poznáte aj nejaká zvláštne mená dedín a miest?“
Ja vám teraz prečítam s akými názvami obcí som sa stretla ja. Vy máte za úlohu pozorne počúvať.
Na Slovensku je veľa obcí so žartovnými menami. Napríklad Machulince, Potvorice, Neverice, Rozvadze. Niektoré sa volajú podľa zvierat – Kocurice, Ovčie, Diviaky, Hadovce, Kobyly, Komárany, iné podľa rastlín – Makov, Podbiel, Ružindol, Vrbové, Višňové, Orešany. Máme aj Kuchyňu, Rožkovany, Egreš, Figu, Varín, Papču, Nedožery, Papín. A keď sa naša trieda vyberie na výlet, skúsime prejsť za týždeň tieto mestá a dediny: Pondelok, Dunajskú Stredu, Spišský Štvrtok, Rimavskú Sobotu, Sobôtku, Sobotište a Nedelište.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.