referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zdenka
Štvrtok, 23. septembra 2021
Využitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov
Dátum pridania: 01.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 858
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 19.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 32m 30s
Pomalé čítanie: 48m 45s
 
V procese osvojovania si pravopisných vedomostí, zručností a návykov je dôležité (Betáková – Tarcalová):
Počuť správne vyslovené slová – presné, jasné sluchové vnímanie artikulačne výrazného, gramaticky a foneticky správneho ústneho prejavu. Mnohé chyby vznikajú vplyvom nespisovnej a artikulačne nevýraznej výslovnosti. To pomôžu odstrániť fonetické rozbory, ktoré majú veľký význam najmä v nárečovom prostredí.
Pochopiť zmysel každého slova – dôležité je chápať slovo, rozumieť mu a správne ho použiť s istým jazykovým zámerom. Komunikačná kompetencia vyučovania vyžaduje naučiť žiakov recipovať a následne produkovať text.
Vidieť slová napísané – na osvojenie pravopisu sú potrebné správne a silné zrakové vnemy. Potrebné je to najmä tam, kde si žiak nemôže pomôcť ani výslovnosťou, ani vedomosťami a pravopisný jav si musí vyslovene zapamätať. Výrazne pritom napomáha vizualizácia (podčiarkovanie, tlačené písmo, zväčšené a farebné písmo).
Napísať slová – veľký význam majú aj pocity z pohybov rúk. Pravopisný výcvik býva často spojený aj s pohybovými návykmi – ide o zautomatizovanie pohybov ruky.

Pri nácviku pravopisu sa teda uplatňuje sluchová, zraková, verbálna i motorická pamäť v súčinnosti so správnou úvahou a sústredenou pozornosťou. Naším cieľom je naučiť žiakov správne písať bez toho, aby o pravopise uvažovali, t. j., aby si nemuseli pravopisné pravidlá ustavične pripomínať. Nejde o mechanizáciu (mimovoľné osvojovanie iba častým opakovaním bez analýzy a zdôvodňovania), ale o automatizáciu pravopisu (proces postupnej premeny zo spočiatku uvedomenej činnosti na čiastočne uvedomenú).

2. 1. 1. Činitele sťažujúce a uľahčujúce osvojenie si pravopisu
Sťažujúce činitele (Štefanovič)
1. nesprávny pomer medzi vedomosťami, zručnosťami a pravopisnými cvičeniami (buď
žiaci dostávajú veľa teoretických poznatkov a nie je čas na upevnenie učiva, alebo teoretické
poznatky chýbajú a žiaci mnohokrát len hádajú),
2. nepevne osvojené pravopisné vedomosti (žiakom sa nevybavia žiadne vedomosti
alebo neadekvátne poznatky, ktoré nemožno aplikovať na daný pravopisný jav),
3. interferencia (záporný vplyv jedných pravopisných vedomostí na osvojenie druhých).
Zaznamenávame ju pri výcviku pravopisu vtedy, ak si žiak zle osvojí a upevní pravopis istých
javov a táto chyba sa u žiaka odstraňuje (ide o záporný vplyv už osvojených pravopisných
zručností na novoosvojené). Môže sa vyskytnúť aj pri javoch, ktoré sa zdajú foneticky,
morfologicky a syntakticky blízke alebo totočné, ale pravopisne odlišné (záporný vplyv
„naoko“ si blízkych pravopisných javov),
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.