referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Móric
Streda, 22. septembra 2021
Využitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov
Dátum pridania: 01.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 858
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 19.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 32m 30s
Pomalé čítanie: 48m 45s
 
Ak vezmeme do úvahy psychologické zretele pri osvojovaní si pravopisu, môžeme sem zaradiť cvičenia (Betáková – Tarcalová):
Cvičenia na odpisovanie – sa používajú ako základná metóda v nižších ročníkoch a zakladajú sa na zrakovom vnímaní. Žiaci si zapamätávajú slová a tvary pomocou zrakovej a motorickej pamäti. V 2. ročníku spájame odpisovanie s rozborom.
Učiteľom sa odporúča takýto postup: najprv si text pozorne prečítajú, dobre si všimnú slová so závažným pravopisným javom, potom si text napíšu a po napísaní text porovnajú s predlohou. Aby si žiak pri odpisovaní lepšie uvedomoval pravopisný jav, spája sa odpisovanie s rozličnými činnosťami:

1. odpisovanie so zvýraznením pravopisného javu (vyznačenie daného pravopisného
javu v napísanom texte),
2. výberové odpisovanie – žiaci píšu iba slová s preberaným pravopisným javom, cvičia sa
v zručnosti a pohotovosti pri rozlišovaní pravopisných javov,
3. voľné odpisovanie – žiaci si text prečítajú, urobia rozbor a potom píšu podľa pamäti.
Písaná reprodukcia nemusí byť verná, ale žiakov treba upozorniť na to, aby pri písaní
použili slová, v ktorých je nacvičovaný pravopisný jav,
4. odpisovanie s dopĺňaním – nie je vhodné na začiatočný výcvik, má sa použiť až vtedy, keď si
žiak už predtým osvojil akusticko-vizuálny obraz slov,
5. precvičovanie pravopisu bez písania (gramatické karty) – je to vhodné na súťaženie. Už
v tejto etape začleníme do vyučovania nácvičný diktát, ktorý slúži na to, aby učiteľ zistil, či žiaci
dostatočne pochopili dané pravopisné pravidlo. Odporúča sa diktát po zrakovej a sluchovej
príprave a videný (zrakový) diktát.

V druhom období nácviku pravopisu splývajú nervové spoje do série a séria začne prebiehať automaticky na podnet. Vedomie sa tým uvoľňuje na inú činnosť. V tomto období sa pravopisný výcvik zdokonaľuje, skvalitňuje pri riešení nových situácií v obmenených súvislostiach a vzťahoch. Výkonnosť rýchlo stúpa do určitého stupňa. V tejto etape ide vlastne o získanie pravopisných zručností. J. Štefanovič rozumie pod pravopisnou zručnosťou „tú skutočnosť, keď žiak píše pravopisne správne na základe vedomého využívania pravopisných vedomostí po predchádzajúcom rozbore príslušného pravopisného javu“. Fyziologický základ pravopisných zručností tvoria sústavy dočasných spojov v oboch signálnych sústavách, ktoré sú spojené so sústavami dočasných nervových spojov kôrového centra pohybového analyzátora ruky. Bez tohto spojenia vytvorenie pravopisných zručností vôbec nie je možné.

V tejto etape osvojovania pravopisu sa odporúčajú používať tieto typy cvičení (Betáková – Tarcalová):
Komentované písanie – ide o hlasné odôvodňovanie pravopisných javov. Podporuje uvedomenosť pri osvojovaní pravopisu.
Učiteľom sa odporúča takýto postup: najprv učiteľ nahlas prečíta celú vetu, potom vyvolá žiaka – komentátora, ktorý vetu zopakuje a slovo za slovom podrobne vysvetľuje, neskôr si žiaci zapíšu preberaný jav do písanky. Vhodné je diktovaný text napísať vzadu na tabuľu, aby žiaci hneď po napísaní mohli skontrolovať správnosť.
Výberové komentovanie – žiak nekomentuje všetko, ale iba vopred určené pravopisné javy. Tento typ pravopisných cvičení pomáha prevencii pravopisných chýb a jej výsledky – znižovanie počtu chýb u väčšiny žiakov – priaznivo pôsobia na psychiku žiakov. Vhodné je jeho uplatnenie aj v etape upevňovania učiva.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.