referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Konflikty
Dátum pridania: 11.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Branislav
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 405
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
Vznik konfliktov: rozdielne potreby a pudy, každý je iný. Príčiny: poruchy sebavedomia, vysoké ambície čl.,kt. na to nemá,cholerici. Konflikt: určité správanie,vyjadruje vyhranený nesúlad tendencií, spojené s výraznejším emoc.prežívaním. Prejav nesúladu medzi ľuďmi, ktorý jednotlivec pociťuje ako zaujatosť, neoprávnenú kritiku okolia. Správanie čl. ku konfliktom: priblíže.-priblíženie, pribl.vyhýb.,vyhýb.-vyhýbanie Konflikty: sami so sebou-intrapersonálne, medziosobné-interpesonálne, v rámci skupiny, medzi skup. City: duševné zážitky spojené s uspokojovaním špecificky ľudských potrieb.  Dôležitá je intenzita citov,afekty-krátkotrvajúce silné city, vášne-dlhotrvajúce silné cit.stavy. Sebacit: vzťah človeka k sebe samému, ľudia ktorí si neveria, neveria iným=vznik konfliktov.
Prežívanie: aktivita organizmu,vytváranie vzťahov medzi osobnosťou a prostredím, vytvára obraz JA. Stres: záťaž organizmu,ktorá sa prejavuje špecifickou adaptačnou reakciou na pôsobenie nepriaznivých  vplyvov prostredia-podstata stresu je strata kontroly. Stresory: situácie, ktoré zaťažujú a nevyťažujú organizmus, nie je možnosť sebarealizácie. Frustrácia: silná tendencia dosiahnuť cieľ, uspokojiť potrebu, realizácii ktorej bránia rôzne prekážky. Deprivácia: výrazný nedostatok upokojovania základných potrieb, aj sociálneho kontaktu.

Frustračná tolerancia: spôsob reagovania na frustrujúcu situáciu. Kríza: najvýraznejší prejav prežívania, hlboko sa dotýka jeho cit.života, význam má vôľa,
Je predpokladom riešenia ťažkých komplikácií a interpers.konfliktov. Úzkosť: jeden z hl.zdrojov konfliktov, spája sa s nepriaznivým očakávaním, kt. determinuje sebaobraz. Podstata agesívneho správania, hnevu, nenávisti spolu so strachom a nenávisťou. Tréma: strach a obavy so zlyhania, je to pocit vzrušenia, napätia pre dôležitou aktivitou, je individuálna. Možno ju prekonať, vek, treba ju rešpektovať. Agresívny ľudia: zvýšená sugestibilita, vyvolávajú kontroverzie a škandály, neschopnosť ovládať svoj cit.život, zovšeobecňujú, zvyš.hlas, menia tému, nevedia počúvať,hovoria o iných, skáču do reči. Inteligencia medziľudských vťahov: personálna, schopnosť rozpoznať momentálny stav, náladu, temperament, motiváciu iných a reagovať zodpoved. spôsobom.  Motivácia a medz.vťahy: je zdrojom sebautvárania, sebapochopenia,-hodnotenia,-kontroly. Úspech je motiváciou pre ďalšiu aktivitu a sebaformovanie, mot.pomáha prekonávať konflikty.
Postoje: trvalé sústavy pozit. alebo negat. hodnotení javov a ľudí, kt.vedú k urč. prejavom správania. rozumová, citová, činnostná zložka. Predsudky-predpojatéý, subj. pohľad. Záujmy: forma prejavu poznávacích potrieb, kt. predstavujú trvalé vzťahy s predmetom, javom,  s cieľom hlbšie sa s nimi zoznámiť+emocionálny aspekt.Najviac kontroverzií u blízkych ľudí,dôležitá tolerancia.

Temperament: aktivácia a emocionalita človeka, chol a melanch. ASU: sociál. výcvik, ovplyvňovanie,persuázia vo vých.-vz.procese, rešpektovanie jedinca.
Riešenia konfliktov: útek, rezignácia, presunutie, kompenzácia, popieranie, potláčanie, regresia, projekcia (nedostatky prip. iným), racionalizácia.
Asertivita: empatia, správna komunikácia-dialóg, akceptácia, uznanie práv druhého človeka. Technika otvorených dverí, negatívne ašpirácie (uznanie chyby-koniec kritiky), negatívneho dotaz., gramofónovej platne, kompromis.
 
Podobné referáty
Konflikty SOŠ 2.9433 625 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.