referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Xénia
Piatok, 2. júna 2023
Miloš Sovák: Životopis
Dátum pridania: 02.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lindus
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 169
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 
Na Slovensku, v Čechách a na Morave prednášal nielen učiteľom, ale i pediatrom, školským lekárom a ďalším pracovníkom zdravotníctva, psychológom, i verejnosti. (V rokoch 1967-72 prednášal logopédiu na Inštitúte špeciálnej a liečebnej pedagogiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave.) Organizoval propagačnú činnosť v zahraničí, inštruktáže, školenia, doškoľovania v logopedických kurzoch, vystupoval v československom rozhlase. Jeho vystúpenia boli vždy vysoko fundované, aktuálne, atrakívne, živé a vždy náročné.
Československá špeciálna pedagogika, z nej hlavne logopédia, patrila k celosvetovo najprepracovanejšiemu odboru práve jeho zásluhou.
V roku 1957 usporiadal v Prahe medzinárodnú defektologickú konferenciu, založil Medzinárodný komitét pre spoluprácu v defektológii, v roku 1962 usporiadal Sympózium reprezentantov špeciálnej pedagogiky socialistických krajín o terminológii, v roku 1989 sa podieľal na príprave Medzinárodného kongresu IALP v Prahe. V posledných rokoch života bol nútený bojovať so zákernou chorobou, avšak ešte krátko pred smrťou bol v roku 1989 čestným prezidentom kongresu Medzinárodnej spoločnosti pre logopédiu a foniatriu. Za pomoci svojich žiakov sa ho zúčastnil ešte aktívne.

Prof. Sovák svojím teoretickým systémom a jeho metodologickou náročnosťou prakticky ukázal, čo znamená kohézia špeciálnej pedagogiky a ako ju dosahovať, pričom udal tón a nadvihol latku úrovne odboru špeciálnej pedagogiky, ktorá znesie medzinárodného porovnania a zaväzuje dosiahnutú úroveň neustále prekonávať.

Publikačná činnosť prof. Sováka

Prof. Sovák bol nesmierne publikačne činný, zanechal nám množstvo písomných zdelení vo forme monografií, skrípt, učebníc, príručiek, zborníkov a publikovaných odborných článkov:
•Hlas, řeč, sluch (1944)
•Poruchy sluchu, poruchy řeči (1953)
•Defektologie obecná III (1955)
•Výchova leváku v rodině (1958)
•Lateralita jako pedagogický problém (1962)
•Logopedická péče ve zvláštní škole (1965)
•Somatopatologie (1966)
•Defektologický slovník (1978)
•Logopedie - didaktika a metodika (1984)
•Učení - nemusí být - mučení (1989) a mnoho ďalších ...

 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: JESENSKÝ, J.: Dva směry vývoje speciální pedagogiky vzhledem k dílu prof. Miloše Sováka. Speciální pedagogika, roč. 10, č. 2, 2000, str. 110-113, KANTOR, M.: Ze života profesora Miloše Sováka. Speciální pedagogika, roč. 10, č. 2, 2000, str. 82-91, LAŠTOVKA, M.: Přínos prof. M. Sováka pro otorinolaryngologii a foniatrii. Speciální pedagogika, roč. 10, č. 2, 2000, str. 103-105, SUSSOVÁ, J.: Neurofyziologický pohled prof. Sováka na člověka s postižením. Speciální pedagogika, roč. 10, č. 2, 2000, str. 106-109, Pedagogická encyklopédia Slovenska 2 (P-Ž). Bratislava, Veda 1985, str. 286
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.