referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
František
Utorok, 4. októbra 2022
Posunkový jazyk
Dátum pridania: 24.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lindus
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 941
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 
Komunikačné bariéry
Vzhľadom k výpadu komunikačného kanála, tj. činnosti sluchového analyzátora, hovoríme u nepočujúcich o biologickej alebo biopsychickej bariére, ktorá ako makrobariéra značne obmedzuje a sťažuje proces komunikácie. Bariéry majú dynamický charakter, sú organicky pospájané, vzájomne sa ovplyvňujú, a tak vytvárajú predpoklady vzniku ďalších.
U nepočujúcich možno hovoriť o bariérach jazykových, sémantických, psychologických a vedomostných, ktoré ohrozujú kvalitu percepcie informácií. Odrazom komunikačných bariér je nesamostatná orálna forma rečového prejavu nepočujúcich, ktorá je obsahovo nedokonalá, verbálne chudobná, gramaticky nepresná, a v dôsledku toho v oblasti tektoniky textu nelogická. Väčšina nepočujúcej mládeže sa ústnou formou reči vyjadruje mechanicky osvojenými vetami a slovnými schémami, bez hlbšieho a racionálneho uvedomenia si vnútrovetných a medzivetných sémantických vzťahov.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Zdroje: CSONKA, Š.: Možnosť aplikácie komplexného komunikačného systému v didaktickom procese nepočujúcich. Otázky defektologie, CSONKA, Š.: Možnosť aplikácie komplexného komunikačného systému v didaktickom procese nepočujúcich. Otázky defektologie, CSONKA, Š.: Posunkový jazyk a lingvistika. Otázky defektologie, 30, 1987-88, č. 5, s. 229-235, CSONKA, Š.: Spoločenské postavenie posunkového jazyka, náčrt jeho systému a skúmania. Efeta, 8, 1998, č. 1, s. 20-24, CSONKA, Š., MISTRÍK, J., UBÁR, L.: Frekvenčný slovník posunkovej reči. Bratislava, SPN 1985, ERHART, A.: Základy jazykovědy. Praha, SPN 1984, GROMA, M., DOČKAL, V.: Posunková reč nepočujúcich. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 26, 1992, príloha k č. 2, s. 1-15
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.