referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Pondelok, 26. septembra 2022
Výchova učiteľov na lekárskej fakulte UK
Dátum pridania: 14.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 583
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 10m 40s
Pomalé čítanie: 16m 0s
 
Informačná výchova je komplexný cieľavedomý formatívny proces nadobúdania znalostí a vedomostí z odborov a disciplín, ktoré sa zaoberajú zhromažďovaním, spracovávaním, uchovávaním, sprístupňovaním a využívaním rôznych druhov dokumentov a odborných informácií, alebo zručností a návykov pri práci s rôznymi druhmi a typmi dokumentov a odborných informácií a ich zdrojov. V súčasnosti informačnú výchovu v širšom vymedzení chápeme ako realizáciu racionálnej výchovy a prípravy človeka na využívanie a tvorbu poznatkov s cieľom nadobudnutia ucelenej sústavy vedomostí, zručností a návykov v poznávacom procese (prostredníctvom sebainformovania, sebavzdelávania) a ich aplikácie v tvorivostnej sfére a produkcii nových poznatkov vo všetkých oblastiach spoločenskej a osobnej činnosti. V užšom vymedzení ju chápeme ako konkretizáciu a realizáciu koncepcií a programov informačnej výchovy v konkrétnych socioinformačných prostrediach. (1)

1.1 Zámer informačnej výchovy

Spoločenská požiadavka postupného zavádzania výchovy má svoju opodstatnenosť. Účely plynú v dôsledku viacerých druhov spoločenských potrieb. Sú to napr.: (2)
-učenie sa poznávať,
-osvojovať si vhodný študijný štýl – každý pedagóg by si mal nájsť svoj vlastný štýl učenia, ktorý by mal hlavne vyhovovať študentom, aby sním spolupracovali a mali prednášky význam
-s tým plynie aj potreba snahy o zaujatie a spoluprácu a nie len monotónne rozprávanie akoby do vetra
-od učiteľa sa aj požaduje, aby pokrýval aj inú oblasť svojho pôsobenia - používateľskú oblasť inštruktorského, konzultačného a poradenského servisu
-ďalej je to učenie sa spracovávať, adaptovať, uchovávať i produkovať a prezentovať, či exteriorizovať nové odborové informácie, ktoré samozrejme aj musí získavať !

V dnešnej dobe je všetko stavané na troch základoch, alebo skôr troch bariérach? Aj tak sa to dá nazvať. Sú nimi jednoznačne
•financie
•snaha chcieť vs. staršia generácia
•informačné technológie a ich využitie
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.