referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Škola dokorán
Dátum pridania: 24.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: idula3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 372
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7
Priemerná známka: 3.02 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 

ÚVOD

Tento program bol vypracovaný v USA a v súčasnosti ho využívajú v predškolských zariadeniach vo viac ako dvadsiatich krajinách sveta.

Jeho základom je vývinový prístup k výchove dieťaťa predškolského veku s cieľom vychovávať deti v súlade s ich individuálnymi osobitosťami tak, aby z nich vyrastali jedinci , ktorí sa budú harmonicky rozvíjať a dokážu:

 • vážiť si seba aj iných na primeranej úrovni
 • poznávať okolitý svet a chcieť sa učiť
 • rozhodovať sa na základe poznania a skúseností
 • samostatne , tvorivo a kriticky myslieť
 • spolupracovať a primerane komunikovať s rovesníkmi i dospelým

CIELE

Cieľom výchovy a vzdelávania detí v materskej škole je harmonický rozvoj osobnosti každého dieťaťa.

Cieľom používania programu Škola dokorán je, aby si deti nielen osvojili požiadavky programu, ale aby sa u každého rozvinuli aj schopnosti:

 • byť tvorivý, pohotový, nápaditý
 • kriticky myslieť a vedieť sa rozhodovať
 • identifikovať problém a riešiť ho primeranými spôsobmi
 • zaujímať sa o veci verejné

Pre optimálny rozvoj týchto schopností je potrebné v materskej škole vytvárať také prostredie, ktoré podnecuje dieťa k učeniu. Učiteľky vedú dieťa k tomu, aby poznávalo a chápalo:

 • fyzikálny svet
 • informácie a kultúre spoločnosti
 • základy logického myslenia a matematických predstáv
 • hovorené a napísané slovo prostredníctvom čítania, kreslenia, počúvania a vyjadrovania vlastných myšlienok.

Keďže vychádzame z vývinovej teórie, sústreďujeme sa na celú osobnosť dieťaťa, jeho perceptuálno–motorický, sociálny, emocionálny a kognitívny rozvoj. Orientujeme sa na podporovanie:

 • perceptuálno – motorického vývinu prostredníctvom rozlicných pohybových činností
 • sociálneho emocionálneho vývinu prostredníctvom riešenia sporov
 • kognitívneho vývinu prostredníctvom riešenia problémov, klasifikáciou, zoraďovaním predmetov, rozvíjaním logického myslenia, vyjadrovaním vlastných názorov, nápadov detí.

Úlohou učiteliek je zabezpečiť , aby deti v MŠ mali:

 • dostatok času na skúmanie okolitého prostredia
 • možnosti učiť sa rozličnými spôsobmi
 • bezpečné miesto, kde by mohli prežívať svoje pocity, robiť chyby a naprávať ich, či riešiť konflikty
 • miesto, kde by prezentovali svoju prácu
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.