referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dorota
Pondelok, 6. februára 2023
Násilie na školách
Dátum pridania: 18.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: halucinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 199
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 14.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 23m 40s
Pomalé čítanie: 35m 30s
 
Šikanovanie

Ďalším spôsobom násilia na školách je šikanovanie.

Pre presné pochopenie tohoto pojmu uvediem viaceré definície:

Slovo šikanovanie pochádza z francúzskeho slova chicane, čo znamená zlomyseľné obťažovanie, týranie, sužovanie, prenasledovanie, byrokratické dodržiavanie litery predpisov, napríklad voči podriadeným alebo občanom, od ktorých šikanujúci úradníci zbytočne vyžadujú nové a nové potvrdenia a pečiatky, nechávajú ich pre nič za nič čakať atď.(10)
Okrem tejto stručnej odvodenej definície Říčan uvádza aj definíciu šikanovania, s ktorou pracujú v posledných rokoch poprední britskí bádatelia:

O šikanovaní hovoríme vtedy, keď jedno dieťa alebo skupina detí hovorí inému dieťaťu škaredé a nepríjemné veci, bije ho, kope, vyhráža sa mu, zamyká ho v miestnosti a podobne. Tieto incidenty sa môžu často opakovať a pre šikanované dieťa je obťažné, aby sa samo ubránilo. Ako šikanovanie môžu byť označené tiež opakované posmešky alebo nepekné poznámky o rodine. Ako šikanovanie obvykle neoznačujeme občasnú bitku alebo hádku približne rovnako fyzicky vybavených súperov.(11)
Definícia šikanovania podľa Petra Pötha:

Pod pojmom šikana alebo šikanovanie medzi deťmi sa rozumie široký okruh správania sa dieťaťa alebo skupiny detí s cieľom ohroziť, zastrašiť, ponížiť, alebo inak ublížiť inému dieťaťu alebo skupine detí. Šikana zahrňuje slovné ponižovanie, nadávanie a neustále kritizovanie, výsmech, hrubé žartovanie, vydieranie, obmedzovanie slobody, pohŕdanie, poškodzovanie odevu a osobných vecí, telesné napádanie.(12)
Hlavné vonkajšie rysy šikanovania sa dajú popísať nasledovne:
Jeden, alebo viac žiakov úmyselne, väčšinou opakovane týra a zotročuje spolužiaka, či spolužiakov a používa k tomu agresiu a manipuláciu.(13)

Podľa daných definícii sa dá šikanovanie s úplnou istotou identifikovať až v jeho priebehu. Ako však diagnózovať šikanu v jej zárodku? Aké sú jej prvé príznaky? Odpovede na tieto otázky výrazne pomáhajú na čo najrýchlejší zásah proti tejto deviácií, čo najrýchlejšie oslobodenie obetí spod veľkého tlaku.

Je však tiež možné, že šikanovanie – a to i veľmi závažné a nebezpečné – v triede alebo v škole existuje, deti sú týrané, ponižované, vydierané a zastrašované, ale učitelia a vedenie školy nevedia nič určité, pretože funguje zvyčajné utajovanie pod hrozbou ešte horšej agresie.(14)

Nepriame príznaky šikany:

Pod danou hrozbou dieťa týranie utajuje a preto sa nemožno spoliehať na to, že sa niekomu s problémom zverí. Práve preto by si učitelia a taktiež rodičia mali dávať pozor na tzv. nepriame a priame príznaky šikanovania. Niektoré nepriame príznaky šikany sú:

•Telesné potiaže spojené s nechuťou a strachom ísť ráno do školy.
•Strata záujmu o učenie a zhoršenie prospechu v škole.
•Záškoláctvo.
•Nedostatok kamarátov a priateľov.
•Neisté a ustrašené vystupovanie.
•Časté bolesti hlavy a brucha bez lekárskeho nálezu.
•Snaha zostávať cez prestávky v spoločnosti učiteľov.
•Návrat zo školy neskoro, vyhladovaný, s poškodenými osobnými vecami alebo odevom.
•Opakované “straty” peňazí a osobných vecí.
•Požiadavky peňazí pod rôznymi zámienkami alebo domáce krádeže.
•Modriny, odreniny alebo akékoľvek stopy po telesnom násilí.
•Šikanovanie súrodencov alebo iných detí.
•Poruchy spánku a nočné mory.
•Strata nálady, smútok, apatia.(15)
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Ondrejkovič, P. 1995. Úvod do sociológie výchovy. Bratislava: VEDA, 1995, 1.vydanie, Denník SME, príloha: Škola a rodina, 6.11.2001, Pöthe Peter 1996. Dítě v ohrožení. Praha: 6 plus 6, 1996, 1.vydanie, Erb Helmut H. 2000. Násilí ve škole a jak mu čelit. Praha: AMULET, s.r.o., 2000, 1.vydanie, Kolář M. 1997. Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál, 1997, 1.vydanie, Říčan P. 1998. Agresivita a šikanovanie medzi deťmi. Bratislava: EDUCATIO, 1998, 1.vydanie, Novák T., Capponi V.1996. Sám proti agresi. Praha: Grada Publishing, 1996, 1.vydanie, Slovník cudzích slov. Bratislava: SPN 1983, 2.vydanie
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.