Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pokojné hry - námety

Zmyslové hry:

Vône kvetov
Do niekoľkých pohárikov prichystáme voňavé kvety. Súťažiacim zaviažeme oči šatkou a necháme ich kvety v pohárikoch ovoniať . Potom ich zavedieme do úzadia, kde napíšu na lístok mená kvetov. Za uhádnutý kvet získava hráč pre svoje družstvo bod.

Kto zapískal
Deti sedia v polkruhu. Hádač sa postaví pred nich chrbtom. Vedúci hry určí, kto zapíska. Hádač sa obráti a podľa hvizdu má uhádnuť, kto zapískal. Ak uhádne, vymenia si úlohy, ak nie, háda ďalej. Túto hru možno hrať aj v kruhu. Hráči si podávajú píšťalku a usilujú sa nenápadne zapískať. Aby sa deti viac zabavili, tajne pripevníme tomu, čo pôjde do stredu kruhu, rovnakú
píšťalku na chrbát. Ten musí hádať dovtedy, kým nepríde na fígeľ.

Kde som ?
V miestnosti sa rozptýlia deti so zaviazanými očami a medzi nimi je jeden vidiaci. Ten zaujme výhodné miesto a zvolá: ,,Kde som?“ Zostane stáť na mieste a ostatní sa ho snažia nájsť. Zťaženie: Slepí sa musia po jeho zvolaní najpv otočiť dookola a potom ho ísť hľadať.

O slepého kohúta
Jednému hráčovi - kohútovi - zaviažeme oči šatkou, ostatní ho voľne obstúpia. Potom vedú kohúta po miestnosti a gazda sa ho pýta:- Kde ťa vediem? - Do kúta. - Čo tam vidíš? - Kohúta. - Akého? - Jarabého. - Chyť si ho, ak môžeš. - Slepý potom hľadá ostatných. Prvý nájdený ho vystrieda.

Kocúr
Hráč - kocúr - má zaviazané oči a pohybuje sa v kruhu detí, mačiek, ktoré majú predpažené ruky. Keď kocúr narazí na ruky mačky, môže ich ohmatať a zamraučí. Mačka musí odpovedať: ,,mňau“. Ak kocúr uhádne, kto to bol, vymenia si miesta, ak nie ostáva v kruhu.

Zasmej sa!
Dva rady sedia oproti sebe. Na povel sa prvý snaží rozosmiať druhých tým, že ho oslovuje, robí rôzne grimasy apod. Kto sa zasmeje, odstúpi. Keď musí, odstúpi celý rad, vymenia si úlohy. Meria sa čas: víťazí to družstvo, ktoré dlhšie odolalo.

Pamäťové hry:

Kimova hra
Na stôl položíme výrazné drobné predmety a zakryjeme ich šatkou. Prví dvaja zástupcovia súťažiacich prídu k stolu. Na chvíľu odkryjeme predmety, aby si ich mohli zapamätať. Potom napíšu na lístky tie, ktoré si zapamätali. Za každý uhádnutý predmet získavajú bod.

Nové slová
Hráči sedia pri stole, každý má papier a pero. Vedúci im povie nejaké slovo, ktoré si všetci zapíšu po ľavej strane papiera v stĺpci zhora dole a kúsok ďalej vpravo v stĺpci zdola nahor. Na povel začnú hráči vyplňovať madzery madzi obidvoma stĺpcami tak, aby v riadkoch vznikli nové slová bez ohľadu na počet písmen. Kto je najskôr hotový, získava bod.

Na kvety
Deti si zvolia záhradníka a kupca. Ostatné sú kvety. Mená kvetov im pošepká záhraník. Potom príde kupec, ohlási sa: - Ciling. - Záhradník odpovie: Čo chceš? - Kupec: Kvietok. - Záhradník: Aký? Kupec povie napr. tulipán. Ak dostalo niektoré dieťa toto meno, tak si ho kupec odvedie. Potom opakujú celú kúpu dotiaľ , kým nevykúpi všetky kvety. Posledný kúpený kvet sa stane záhradníkom, prvý kupcom a hra sa opakuje.

Všetko let , čo má perie
Deti sedia okolo stola a ukazováky obidvoch rúk majú položené na stole. Vyvolávač predriekáva: - Letí, letí, všetko letí, čo má krídla, čo má perie, sova letí. - Deti do rytmu klepú prstami na stôl. Keď počujú posledné slovo, zdvihnú obidve ruky, ak ide o vtáka, opačne nechajú prsty na stole. Kto sa pomýli dostáva zlý bod. Najlepší sa stane novým vyvolávačom.Zručnostné hry:

Na kamienky
Táto hra má nesčíselné množstvo obmien. Pre hru v kolektíve sa najlepšie hodí súbežná hra. Každý hráč si prichystá päť rovnakých guľatých kamienkov. Naraz všetci pustia kamienky na zem. Jeden zdvihnú a vyhodia ho pred seba. Počas jeho letu zdvihnú ďalší kamienok a postupne zdvihnú dva, tr , štyri kamienky opakujúc vyhodenie jedného do vzduchu. Hru vyhráva hráč, ktorý prvý splní úlohu a predpaží. V ruke musí mať všetkých päť kamienkov.

Na guľky
Do jamky veľkej ako palec treba presným cvrknutím palca triafať guľky, ktoré zakotúľajú hráči na začiatku hry smerom k jamke. Potom začína ten, ktorý má guľku najbližšie k jamke (ak niekto zakotúľa guľku do jamky, môže si ju hneď ponechať, ak zakotúľajú viacerí do jamky, začína ten, kto trafil jamku prvý). Musí hrať od najvzdialenejšej guľky. Hráč, ktorý by mal hrať druhý v poradí, má právo položiť mu druhú najvzdialenejšiu guľku do dráhy a vtedy ju musí hráč odraziť do jamky. Ak vojdú do jamky obidve, hádže ich po jednej znova do hry a hrá dotiaľ, kým mu aspoň jedna guľka vojde do jamky.

Závod v podávaní mincí
Družstvá stoja v radoch. Krajníci na pravej strane majú po päť mincí. Na povel začnú ich po jednej podávať susedom v ľavo atď., až všetky dostane ľavý krajník. Zvíťazí družstvo, ktorému sa to podarí skôr.

Zhadzovanie zátky
Na ľavý okraj stola dáme fľašu a na ňu postavíme korkovú zátku. Jeden hráč po druhom ide priamo k ľavému okraju stola, má zdvihnutú pravicu do výšky korku na fľaši a ukazovák oprezý o palec, aby mohol cvrknutím zhodiť zátku. V druhom kole si hráč zakryje ľavou rukou ľavé oko. Komu sa to znova podarí?

Cvrkanie mincí do terča
Od okraja stola nameriame vo vzdialenosti 50 cm stred terča. Sú to stredové kruhy o polomeroch 2, 4, 6, 8, 10 cm. Na hranu stola sa položí väčšia kovová minca tak, aby polovicou prečnievala cez okraj stola. Hráč sa postaví čelom ku stolu a cvrknutím ukazováka sa snaží poslať mincu po stole na terč. Za umiestnenie v strede kruhu dostane 5 bodov, v druhom kruhu 4 body atď. Súťaží sa, kto z 10 pokusov bude mať najviac bodov. Možno hru usporiadať aj ako súťaž dvoch družstiev.

Na šustra
Hráč - šuster - si sadne medzi dvoch učňov, ktorí mu položia ruky na jeho stehná dlaňami hore. Šuster začne podbíjať: raz udrie jedného, raz druhého po dlani. Ak netrafí, keď učeň odtrhne ruku, udrie sa po vlastnom stehne. Vtedy stráca prvý klinec. Po strate tretieho klinca šustra vymení učeň, ktorý mu vzal tretí klinec. Hudobné hry:a) Rytmické hry

Uhádni pieseň
Vedúci vytlieskava do dlaní rytmus známej piesne a ostatný hádajú o akú pieseň ide.

b) Hry so spevom

Oli, oli, Janko
Obľúbená hra najmenších. Vyčítankou sa vyberie dieťa do kruhu. Ostatné deti sa držia za ruky. Stredné dieťa napodobňuje pohybmi dej piesne: Oli, oli, Janko, kľakni na kolienko, umývaj sa, utieraj sa, podopri si bôčky, chyť sa za vlasočky, vyberaj si koho chceš, koho najviac miluješ. Vybrané dieťa si s ním vymení miesto a hra sa opakuje. Počas piesne deti do rytmu postupujú v kruhu.

Čížiček, čížiček
Deti sa pochytajú za ruky a utvoria kruh. Do stredu sa vyčítankou určí prvý čížiček. Ten musí podľa piesne napodobňovať, ako rastie a ako sa spracúva mak, ostatné deti ho napodobňujú. Otázku spievajú všetky deti, odpoveď doplnenú pohybmi len čížiček: ,,Čížiček, čížiček, vtáčik maličký, povedz nám čížiček, ako sejú mak.“, „ -- // -- ako rastie mak.“, „ -- // -- ako kvitne mak.“, „ -- // -- ako sa zbiera mak.“, „ -- // -- ako sa tlčie mak.“, „ -- // -- ako sa melie mak.“, „ -- // -- ako sa je mak.“ Čížiček odpovedá: „Tak, tak, tak sejú mak - tak, tak, tak sejú mak!“atď. A popritom ukazuje.

Kolo mlynské
Deti sa držia v kruhu za ruky. Spievajú si pieseň Kolo, kolo, mlynské. Na každý krok urobia prísuvný krok. Na slovo čľup urobia drep, alebo sa prevalia. Pri spievaní druhého verša napodobňujú rukami pílenie a na záver sa zatočia ako v tanci.

O reťaz
Skupina asi štyroch dievčat začína hru. Chodia proti sebe do kruhu, prepletajú sa podávajúc si striedavo pravú a ľavú ruku. Pritom si spievajú pieseň O reťaz, o reťaz. Na posledné slová druhého verša: „Poď Anička medzi nás“ zapájajú sa postupne všetky hráčky do hry. Ak sa niektorá pri prepletaní pomýli, zaspievajú jej dievčatá na odchod: „Veľa nás, veľa nás, choď  Anička, preč od nás“, a tak sa kruh zase zmenšuje.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk