referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Piatok, 24. mája 2024
Edukačná realita, edukačný proces, edukcia a edukačný konštrukt
Dátum pridania: 08.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jopo1984
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 007
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
ETAPY VÝCHOVNÉHO PROCESU

1. Východiskovou etapou výchovného procesu je motivácia a požadovanie žiaduceho správania, stanovenie úloh, ktoré sa majú riešiť. Každé dieťa má vedieť, čo má robiť a má to aj chcieť robiť. Preto požiadavky majú byť formulované jasne, zrozumiteľne, s náležitou motiváciou.

2. Druhou etapou výchovného procesu je riešenie vytýčených úloh, realizácia požiadaviek v praktickom konaní. Tak vznikajú potrebné návyky a zvyky.

3. V tretej etape sa prehlbuje presvedčenie žiakov, formujú sa mravné vlastnosti. Úlohou učiteľov, výchovných pracovníkov je správne vysvetľovať mravné zásady, normy a ponechať dostatočný priestor na samostatné rozhodovanie a konanie žiakov.

4. Posledná etapa je charakterizovaná tým, že sa ďalej primerane veku žiakov, rozvíja schopnosť uvedomele a samostatne sa stavať k požiadavkám, samostatne usmerňovať svoje správanie podľa mravných zásad a odolávať negatívnym vplyvom. Jednotlivé etapy navzájom súvisia a dopĺňajú sa.


Edukačné konštrukty

Sú všetky také teórie, modely, plány,, scenáre, prognózy, zákony, predpisy a iné teoretické výtvory, ktoré nejakým spôsobom určujú alebo ovplyvňujú reálne edukačné procesy. Ku konštruktom patria:

1. učebné osnovy, plány, vzdelávacie programy, normy, štandardy, didaktické testy, vysvedčenia a pod.
2. učebnice, výučbové filmy, počítačové výučbové programy,...
3. rôzne výtvory pedagogickej teórie, knižné monografie, časopisy a pod.

Edukácia označuje súhrnne pojem výchova vzdelávania. S termínom edukácia súvisia termíny:edukant – subjekt (žiak) edukačného procesu, edukátor – označuje učiteľa, vychovávateľa, inštruktora...teda osoby, ktoré nejakým spôsobom vyučujú, poučujú nejaké iné subjekty

Edukačné prostredie – učebné prostredie je vytvárané všetkými fyzikálno-senzorickými elementami, ako je osvetlenie, farba, zvuk, priestor, nábytok a iné, ktoré charakterizujú miesto, v ktorom sa má žiak učiť - rozdeľujeme :

a) ergonomické prostredie - je tvorené fyzikálno-senzorickými elementami ako osvetlenie, farba, zvuk, priestor, nábytok, ktoré charakterizujú miesto, v ktorom sa má žiak učiť.
b)edukačné prostredie ako súbor psychosociálnych vplyvov a vzťahov- klíma a atmosférav školách a triedach...pedagogická prax – to, čo robia učitelia pri výkone svojej profesie a čo stojí v protikladek teórii; pracovné činnosti učiteľov (nielen vyučovanie, ale i administratíva) predstavuje to, čo si musia študenti učiteľských odborov osvojovať.

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.