referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tatiana
Streda, 1. februára 2023
Príprava na vyučovaciu hodinu
Dátum pridania: 07.02.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: karkulkax
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 799
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 
Základné údaje:
Predmet: Nemecký jazyk
Typ hodiny: Dvojhodinová hodina – 2 x 45 min.
Ročník: šiesty
Trieda: 6.B.
Dátum: 5.5.2006

Téma:
Modálne slovesa – Modeal Verben, pomocné sloveso „man“

Didaktická analýza učiva:
Žiaci ovládajú modálne sloveso „mögen“ a teraz im upresním gramatické využitie modálnych slovies a naučím ich ostatných päť modálnych slovies, a taktiež im objasním využitie pomocného slovesa „man“.

Výchovno-vzdelávacie ciele:
- Vedieť vyčasovať všetky modálne slovesá.
- Porozumieť rozdielu medzi sollen a müssen. Pochopiť využitie pomocného slovesa man.
- Aplikovať modálne slovesá do viet, využiť ich v slovnom aj písomnom prejave. Použiť pomocné sloveso man vo vetách.
- Žiaci v skupinách vedia vytvoriť vety podľa zadanej úlohy (pomocou značiek)

Popis postupu vyučovania:
Motivácia:
Na dnešnej hodine sa naučíme modálne slovesá. Žiaci, vie mi niekto povedať čo sú modálne slovesá, lebo ste sa ich už učili na slovenskom jazyku. Prečo sa nazývajú modálne slovesá? Čím sa odlišujú od ostatných? Aké je ich využitie? Vie mi niekto povedať nejaké príklady vo vetách?
No a modálne slovesá v nemčine sú podobné tým našim.
Expozícia:
Modálnych slovies je v nemčine 6. Teraz vám ich napíšem na tabuľu. Skloňujú sa každé úplne odlišne takže sa ich budete musieť naučiť naspamäť. Ale nemusíte sa báť, budeme ich využívať často takže sa vám dobre vryjú do pamäti.
Na každé modálne sloveso napíšem okrem skloňovania aj príklad na vetu, ktorú mi pomôžu vytvoriť žiaci
Vysvetlím im využitie pomocného slovesa man. Na každé modálne sloveso vytvorím vetu s pomocou žiakov s použitím pomocného slovesa man.
Fixácia:
Žiakov rozdelím do skupín po štyroch, každej skupine rozdám „značky“
– napr. značka zákaz fajčiť, zákaz skákať do bazéna, zákaz používať mobilný telefón atď.
– každá skupina pomocou značiek vytvorí vety, v ktorých využije modálne sloveso a pomocné sloveso man
Potom pripravím hru pre jednotlivé skupiny. Tá skupina ktorá prvá vyriešila úlohu so značkami prvá vyberie jedného zástupcu, ktorý prvý k tabuli, tá čo posledná ide ich zástupca posledný k tabuli... Každá skupina vymyslí fiktívny zákaz, vetu s modálnym slovesom a pomocným slovesom man a povedia ho tomu, kto je pri tabuli a jeho úlohou je vymyslieť adekvátnu značku a nakresliť ju na tabuľu. Zákaz treba vymýšľať taký, aby sa čo najťažšie kreslil na tabuľu. Ak žiak úlohu splní dostane bod jeho skupina ak nie dostane bod skupina, ktorá úlohu vymyslela. Úlohu začnem ja vymyslením zákazu: „Kamaráta sa nesmie ohovárať.“ Aby som motivovala žiakov k vymýšľaniu fiktívnych zákazov.
Diagnóza:
Spojím s fixáciou, pretože pomocou úloh, ktoré budú žiaci riešiť, zistím ako žiaci pochopili učivo, akú majú slovnú zásobu, ako vedia využívať modálne a pomocné sloveso vo vetách.  Vyhodnotím (spolu so žiakmi) víťaznú skupinu, ohodnotím ich dobrými bodmi.
Aplikácia:
Taktiež spojená s fixáciou, lebo pomocou úloh, ktoré riešia, žiaci pochopia ako využiť modálne slovesá vo vetách aj v praxi a taktiež aj pomocné sloveso „man“.

Zadanie domácej úlohy:
Každý žiak bude mať za úlohu nakresliť doma dve značky – jedna bude zobrazovať nejaký zákaz alebo príkaz, ktorú by si zavesil na dvere svojej detskej izby. Značka má vyjadriť to čo si žiak želá alebo neželá aby sa robilo v jeho izbe. A druhá bude vyjadrovať to čo si žiak želá alebo neželá aby sa robilo v jeho triede, čo by zavesil na dvere svojej triedy. Žiak ju má nakresliť na papier alebo výkres rozmeru A4, buď zvisle alebo vodorovne. Na ďalšej hodine budeme hádať čo tie značky vyjadrujú a najlepšiu značku teda víťaznú, ktorú si zvolia žiaci zavesíme na dvere triedy.

Materiálno-technické pomôcky:
Farebné kriedy, tabuľa, značky.

Časový rozvrh jednotlivých častí rodiny:
Viď tabuľka

Spôsob kontroly splnenia výchovno-vzdelávacích cieľov:
Za spôsob kontroly som zvolila úlohy v skupinách, podľa aktivity zistím ako si žiaci osvojili učivo, ako ho pochopili, ako ho vedia využívať vo vetách – v praxi.

Informačné pramene:
Vlastné poznámky s vytvorenými vetami.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.