referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Ak nastúpia ľudia s vysokoškolským vzdelaním do práce akým spôsobom tam fungujú rodové stereotypy
Dátum pridania: 05.02.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kikinaj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 122
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
Uplatňovanie rodového hľadiska (Gender mainstreaming)
Rod označuje sociálne rozdiely a vzťahy medzi mužmi a ženami, ktoré sú naučené. Závisia od mnohých faktorov - od našej kultúry, náboženstva, etnického pôvodu, vzdelania, spoločenského postavenia, výchovy. Mimo iného vplýva na nich aj ekonomické a politické prostredie v ktorom žijeme. Po čase sa môžu meniť. Odlišujú sa v rôznych kultúrnych oblastiach, ale aj v rôznych obdobiach histórie.

Rodové stereotypy sú zjednodušené obrazy mužskosti a ženskosti pozostávajúce zo všeobecne prijatých presvedčení o vlastnostiach, charakteristikách a aktivitách primeraných pre mužov a ženy. Sú zažité a ťažko meniteľné a hovoria o tom, akí by muži či ženy mali byť.

Rodová rola (mužská rola, ženská rola) pozostáva z aktivít, do ktorých sa muži a ženy zapájajú s odlišnou frekvenciou, je teda definovaná správaním. Je to vlastne súhrn očakávaní, ktoré definujú, ako by sa mali príslušníci každého pohlavia správať v rôznych špecifických situáciách.

Rodová rovnosť – medzi rodom mužským, rodom ženským – medzi ženami a mužmi – prístup, ktorý vychádza z toho, že všetky ľudské bytosti, muži i ženy sú si rovní. Sú slobodní v rozvoji svojich osobných schopností a robia rozhodnutia bez obmedzenia stereotypami, predsudkami a rodovými rolami. Rodová rovnosť znamená, že odlišné správanie, ašpirácie a potreby žien a mužov sú zohľadňované, hodnotené a preferované rovnako. Neznamená to, že ženy a muži musia byť takí istí, ale že ich práva, zodpovednosti a príležitosti nebudú závisieť od toho, či sa narodili ako muž alebo žena.

Gender mainstreaming - uplatňovanie princípu rodového hľadiska na všetkých úrovniach a pri všetkých rozhodovacích procesoch a vo všetkých inštitúciách. Tak ako sa v súčasnosti pri všetkých rozhodovaniach posudzujú ekonomické dôsledky, zásada hospodárnosti – čo to bude stáť. Obdobne by sa malo stať samozrejmosťou, že sa bude brať ohľad na to, aby z prijatých opatrení a rozhodnutí rovnako profitovali ženy aj muži a nevyvážený stav sa nebude akceptovať, tak ako sa neakceptuje nehospodárnosť.

Škatuľkovania (rodové stereotypy, rodové role) nás sprevádzajú životom ďalej. Pri výbere povolania sa stretávame s tým, že muži, resp. ženy sa spájajú s určitými pracovnými odvetviami. Prejavuje sa to koncentráciou žien v školstve, zdravotníctve, sociálnych službách, reštauračných službách, ľahkom priemysle. Zamestnancami dopravy sú naopak prevažne muži. Nazývame to horizontálnou rodovou segregáciou. Muži dominujú aj na vedúcich (manažérskych, lepšie platených) postoch, tzv. vertikálna rodová segregácia. Toto zaužívané a všeobecne akceptované delenie má za na následok, že ženy zarábajú v priemere len 75% priemerného zárobku mužov.

Anketa
Do ankety ktorú som pripravila sa zapojili dvaja respondenti, muž a žena. musím dodať, že je to manželský pár žijúci v jednej domácnosti s dcérou vo veku 11 rokov. Chcela by som tak tiež zdôrazniť, že z ôsmich vyhovujúcich respondentov o 19.00 hodine bol doma iba jeden – dvaja, ale žijúci v jednej domácnosti. To nasvedčuje tomu, že sú vyťažený a aj keď bola večerná hodina neboli doma pri svojich rodinách, ale pravdepodobne boli ešte v práci.

Dotazník 1.

1., Počuli ste už niečo o Gender mainstreaming?
- Áno
( musím podotknúť, že respondenta najprv nevedela čo to Gender mainstreaming je, ale keď som ju s týmto pojmom chcela oboznámiť tak ma druhý respondent, teda manžel, predbehol a vysvetlil presne čím sa Gender mainstreaming zaoberá. )

2., Ako Vás prijímali do zamestnania?
- Pohovorom
- Testom

3., Čo si myslíte, čo podľa Vás rozhodlo, že Vás prijali do zamestnania?
- Sympatie
- Vzdelanie
- Iné ( vypíšte ) skúsenosti, zručnosti

4., Čo si myslite, rozhoduje alebo nerozhoduje pri prijímaní do zamestnania to,
že je niekto muž alebo žena? ( zdôvodnenie, prečo áno alebo prečo nie )
- Áno. Ale to záleží od obsadzovanej pozície, na niektoré sú uprednostnené ženy, majú väčší zmysel pre detail a sú pedantnejšie. K obsadzovaniu tzv. “mužských pozícií” sa neviem vyjadriť.

5., Doplňujúce informácie :

Ste ?
- žena

Vek ?
- 36 – 45

Typ firmy :
- súkromná

Veľkosť firmy :
- malá ( do 50 zamestnancov )

Zameranie ( popis )
- Informačné technológie

Zloženie podľa pohlavia :
- prevažujú muži ?

V akom roku ste boli prijatý do zamestnania ?
- 2005

Dotazník 2.
1., Počuli ste už niečo o Gender mainstreaming?
- Áno

2., Ako Vás prijímali do zamestnania?
- Pohovorom

3., Čo si myslíte, čo podľa Vás rozhodlo, že Vás prijali do zamestnania?
- Vzdelanie
- Iné ( vypíšte ) Odborné vedomosti, prax, znalosti danej problematiky

4., Čo si myslite, rozhoduje alebo nerozhoduje pri prijímaní do zamestnania to,
že je niekto muž alebo žena? ( zdôvodnenie, prečo áno alebo prečo nie )
- Nie, skôr rozhoduje vzdelanie, požadovaná prax, odborné vedomosti.

5., Doplňujúce informácie :

Ste ?
- muž

Vek ?
- 36 – 45

Typ firmy :
- štátna

Veľkosť firmy :
- veľká ( nad 500 zamestnancov

Zameranie ( popis )
- doprava, logistika

Zloženie podľa pohlavia :
- prevažujú muži ?

V akom roku ste boli prijatý do zamestnania ?
- 1997

Chcela by som ešte dodať, všimla som si, že aj keď si ľudia myslia, že sú ženy rovnocenné mužom tak to nie je pravda. Všimla som si, že na menovkách, či už na zvončekoch, dverách, ale všeobecne na menovkách v bytovkách sú väčšou väčšinou všade mužské mená, ak boli ženské mená tak to iba tam kde je buď slobodná žena, alebo vdova.

K dotazníkom by som sa vyjadrila tak, že si myslím, že väčšinou to boli vyrovnané odpovede, alebo aspoň podobné odpovede. Výsledok je jasný z dvoch firiem, rozličných firiem je väčší počet mužov ako žien a to aj na vyšších postoch. Ale myslím si, že nie je rozdiel v platoch, či ženy, alebo muži zarábajú rovnako, aspoň na rovnakých postoch a taktiež zastávam názor, že v tejto dobe ( novom tisíc roč. ), by si to ani firmy nedovolili, lebo by boli ľahko napadnuteľný, že je diskriminácia a rozdiel medzi ženami a mužmi na pracoviskách.
 
Zdroje: , ,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.