referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Estera
Piatok, 12. apríla 2024
Diagnostikovanie kresby, grafomotoriky a čítania
Dátum pridania: 11.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ixina
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 038
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 12.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 20m 20s
Pomalé čítanie: 30m 30s
 
DIAGNOSTIKOVANIE KRESBY

V súvislosti s diagnostikovaním kresby je nevyhnutné podotknúť, že kresba samotná slúži ako nástroj diagnostiky. „Ukazuje oblasť činnosti dieťaťa, ktorá nie je abstraktná a verbálna, ale priestorová a plastická.“

Vývin detskej kresby súvisí s celkovým vývinom dieťaťa, Takže kresba môže poslúžiť ako miera jeho vývinu. V období, keď dieťa začína chodiť, začína aj čmárať. V puberte sa obdobie paralelného vývinu kresby a dieťaťa končí, a preto už kresbou nemožno odhaliť úroveň jeho duševného vývinu, ale iba psychodynamiku osobnosti.

TESTY KRESBY

Paralelu medzi kvalitou kresby a stupňom duševného vývinu využili vedci (Wintsch, Goodenoughová, a i.), aby na jej základe štandardizovali testy kresby. Tak vlastne vznikol merací nástroj na zisťovanie mentálnej vyspelosti dieťaťa. Kresba však nemôže slúžiť ako samostatný nástroj, ale iba ako pomocná technika, orientačný ukazovateľ.

VÝVIN KRESBY

Dieťa začína kresliť, keď urobí prvú zámernú čiaru (11-20 mesiacov). Nagy triedi vývinové etapy detskej kresby na:

A, vek beztvarého alebo amorfného čmárania (do 3 rokov),
B, kresba podľa predstavy (3-10 rokov),
C, realistické zobrazovanie skutočnosti (10-13 rokov).

A, Čmáranie delíme podľa: intenzity, istoty, tvaru a obsahu. V 3. roku prechádza čmáranie do uzavretej formy. Tvar je už ohraničený a podobá sa na človeka.

B, Kresba podľa predstáv má viacero fáz:

1.„difúzny obraz“ človeka,
2.hlavonožec,
3.trupohlavonožec.

Okrem toho sa vyznačuje disproporcionalitou (kvet je veľký ako strom) a priehľadnosťou (röntgenový pohľad). Ľudská postava už je oblečená, potom sa už rozlišuje aj jej pohlavie a nakoniec dieťa nakreslí aj profil.

C, Realistické zobrazovanie skutočnosti prebieha tiež v určitých postupných krokoch: najskôr ide o logický realizmus, ktorý prechádza ku vizuálnemu, až napokon dieťa zobrazuje skutočnosť. V kresbe sa objavuje kopírovanie a perspektíva. So zlepšovaním schopnosti kritizovať, dieťa nechce kresliť, lebo jeho schopnosť grafického vyjadrovania sa nevyvíja paralelne s jeho kritičnosťou. V kresbe sa prejavujú aj interpohlavné rozdiely a to v obsahu (chlapci kreslia autá, dievčatá domy a kvety...).

DIAGNOSTIKOVANIE PODĽA KRESBY

Kresba odráža aj citové, náladové a charakterové znaky. Na rôznych indikátoroch môžeme nájsť črty osobnosti i jej problémové miesta. Napríklad farebnosť kresby odráža rozdiely medzi plachými a agresívnymi deťmi. Zaplnenie papiera vyjadruje úroveň adaptovanosti dieťaťa, keď harmonické umiestnenie na ploche znamená vyrovnaný vzťah a maličká kresba je symbolom zakríknutosti. Veľa o deťoch napovie aj spôsob vedenia čiar. Silná stopa je znakom agresívneho dieťaťa, tmavá farba napovedá, že dieťa upadá do paniky, ak je kresba pustá, ide pravdepodobne o dyslektické alebo dysgrafické dieťa.

Pri vyšetrovaní kreslenia sa postupuje podľa presného algoritmu. Dieťa dostane pokyny, čo má kresliť a to tak, aby sa mohla identifikovať úroveň jeho vývinu:

1. Nakresli uja a tetu.
2. Nakresli kvet, vtáka a psa.
3. Nakresli zimný obraz.
4. Nakresli letný obraz.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Brťka, J. (1980): Úvod do pedagogiky 1. ročníka ZŠ. 2. vyd. Bratislava : SPN., Čižmarovič, Š. (1983): Chyby žiakov v čítaní a spôsob ich odstraňovania. Bratislava : SPN, Čižmarovič, Š. – Kalná, V. (1991): Pedagogická diagnostika čítania mladších žiakov. 1. vyd. Bratislava : SPN. ISBN 80-08-00419-3., Frühauhová, V. – Miňhová, J. – Mrázová, E. (1991): Vybrané pedagogické a psychologické problémy výuky elementárního čtení a psaní. Ústí nad Labem : PF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. ISBN 80-7044-027-9., Gavora, P. (1992): Žiak a text. Bratislava : SPN. ISBN 80-08-00333-2., Gavora, P. (1998): Žiak a porozumenie textu. In: Komunikácia písanou rečou. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského.ISBN 80-88868-43-2., Kikušová, S. – Lobotková, E. (1998): Podporný program pre deti s poruchami učenia. Naša škola, 1997/98, 1, č. 8, s. 5 – 7., Kurincová, V.–Seidler, P. (1993): Vybrané kapitoly z didaktiky začiatočného čítania a písania. Nitra : Vysoká škola pedagogická. ISBN 80-85183-53-6., Matějček, Z. (1995): Dyslexie. Specifické poruchy čtení. Praha: H & H. ISBN 80-85787-27-X., Mistrík, J. (1998): Kurz grafológie. Šamorín: Kiadó.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.