referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Piatok, 1. decembra 2023
Príprava na tvorivé vyučovanie
Dátum pridania: 08.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jarino
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 008
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 9m 20s
Pomalé čítanie: 14m 0s
 
Poznámka…

Budem priebežne sledovať žiakov. Žiakov by som podnecoval otázkami k uvažovaniu nad preberanou témou. Ďalšími otázkami by som sa snažil priblížiť problematiku globálneho otepľovania na našej planéte a previť vedomosti, prípadne pri nevedomosti žiakov by som nimi nabádal a usmerňoval žiakov ku ďalšiemu hľadaniu prostredníctvom motivačného rozhovoru.

Expozičná fáza vyučovacej hodiny

Rozhodol som sa, že si prichystám krátky dokumentárny film, ktorý by som premietol žiakom na vyučovaní v trvaní približne 10 minút. Úlohou filmu by bolo pomôcť žiakom pri získaní nových poznatkov a usmerňovanie uvažovania nad danou problematikou. Žiakov by som sa spýtal, či film bol pre nich poučný a zaujímavý. Ako film vnímali a čo si z filmu nové odniesli, prípadne, či sa vlastne aj niečo nové z filmu dozvedeli a či poznatky, ktoré sa v ňom dozvedeli využili aj na vypracovanie bodov vo svojich skupinových „projektoch“. Žiakom by som po prezretí krátkeho filmového dokumentu znovu prekontroloval ich príspevky a nápady, pričom by som si všímal hlavne nové príspevky v „projektoch“. Vo filme je poznamenaný fakt, že globálny problém sa týka aj nedostatku vyčerpateľných neobnoviteľných surovín. Medzi ne patrí ropa, zemný plyn, uhlie a jadrová energia. Dnešný svet potrebuje stokrát viacej surovín než potrebovali v druhej polovici 19. storočia a dopyt po nich stále stúpa. Predpokladá sa, že pri takomto trende sa zásoby ropy vyčerpajú o 30 rokov a uhlie vydrží len 170 rokov. Pokúsil by som sa žiakom tento problém podať ústne ešte raz a to jednoduchšou formou bez číselných generalizácií.

Spýtal by som sa ich, ako by daný problém mohli vyriešiť. Svoje nápady by som im navrhol vpísať a zaradiť do ich vypracovaných projektov. Táto činnosť by mala mať vyhradený čas v dĺžke 10 minút. Zvyšných 13 minút pred koncom hodiny každého z vodcov skupín by som vyzval pred tabuľu, aby od prezentoval výsledky práce svojej skupiny. V prípade, že by boli od prezentované prevažne poznatky získané z pozorovania filmu, pokúsil by som sa dávať otázky ohľadom vzbudenia hlbšieho záujmu o predkladané učivo. Otázky ku téme „Globálne problémy ľudstva“ mám pre vyučovaciu hodinu vopred pripravené. Tu sú niektoré z nich: „Ako ľudstvo rieši vyčerpateľnosť energetických zdrojov?“ „Počuli ste už o populačnej explózii?“ „Čo rozumiete pod pojmom populačná explózia?“ Ďalšie otázky by boli zamerané viac na problémy týkajúce sa aplikácie poznatkov a predstáv žiakov o ochrane prírody v ich okolí školy, resp. bývania. A to napr.: „Kde v praxi, milí žiaci, ste sa stretli s prípadmi udržiavania a ochrany životného prostredia?“ Na túto otázku by som očakával odpovede týkajúce sa príkladov recyklácie, triedenia domáceho odpadu, zákazu zakladania ohňa v lesoch i mnohé iné. Pri nevedomostiach k takémuto problému by som venoval otázky, ktoré by doviedli žiakov nepriamo vlastnými silami k získaniu nových vedomostí. Po prípadnom objasnení ekologických problémov v našom najbližšom okolí, by mala nasledovať otázka: „Aký majú tieto činnosti pre nás a naše okolie význam?“ Touto otázkou by som sa snažil žiakov nabádať a využiť ich doteraz nadobudnuté vedomosti z dnešnej vyučovacej hodiny. Spoločne by som so žiakmi zhrnul, že všetky globálne problémy sú na našej planéte spôsobené neustálym vynachádzaním spôsobov na zabezpečenia života ľudí.

Fixačná fáza vyučovania

Pre upevnenie a zopakovanie získaných poznatkov a vedomostí by sme spoločnými silami zostavili na tabuľu v podobe bodov a kľúčových slov učebnej látky prehľadnú osnovu, ktorá by obsahovala približne tieto slová, či termíny: „Militarizácia, zbrane hromadného ničenia, svetový mier, životné prostredie, ekológie, základné zložky životného prostredia, vzduch, voda, pôda, ozónové diery, skleníkový efekt, znečisťovania ovzdušia, vody, pôdy, stratégia trvalo udržateľného života, odpady, bezodpadové technológie, odstraňovanie odpadov, obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie, nerastné suroviny, recyklácie, rozvojové krajiny, rozdiely medzi jednotlivými skupinami rozvojových krajín, zadlženosť rozvojových krajín, populácia, explózie, imigrácia, civilizačné ochorenia, zdravie, choroba, narkománia.“ Žiakom by som nechal ešte v posledných minútach vyučovania voľný priestor na vyjadrenie svojich ďalších názorov. Opýtal by som sa jedného z „prezentátorov“ skupiny, kto alebo čo je podľa neho najväčším znečisťovateľom v jeho okolí. Za odpoveď by som daného žiaka pochválil. Keby žiak sústredene a kvalitne podal svoju odpoveď ohodnotil by som ho „plusovým bodom“ za aktivitu na vyučovaní. Skúsil by som zapojiť i ďalších žiakov do diskusie k téme pomocou otázok. Zadal by som ešte pre ucelenosť prebratej problematiky žiakom domácu úlohu z učebnice, ktorú by si mali vypracovať do ďalšej hodiny.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Zelina, M.: Metódy a stratégie rozvoja osobnosti dieťaťa, Petlák, E.: Všeobecná didaktika
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.