referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Streda, 17. apríla 2024
Príprava na tvorivé vyučovanie
Dátum pridania: 08.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jarino
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 008
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 9m 20s
Pomalé čítanie: 14m 0s
 
Pre hodinu tvorivého vyučovania som si vybral metódu skupinového vyučovania. Učím v 9. ročníku Základnej školy predmet Občianska výchova.

Vzdelávací cieľ

Vštepenie poznatkov žiakom, vysvetliť im, čím a prečo má naša planéta ekologické problémy. Začiatok hodiny by som využil prv na opakovanie minulej učebnej látky a kontrolu domácich úloh ku prebratej téme. Ďalej v rámci hodiny žiakom poukázať v čo najširších intenciách na problémy ľudstva (ako napríklad následky konzumného životného štýlu, prírodné katastrofy, a iné) Zhrnutie učiva bude prebiehať formou zostavenia osnovy na tabuľu zo získaných poznatkov na vyučovacej hodine spolu s kľúčovými slovami týkajúcimi sa prebratej témy. Žiakov mám na pláne rozdeliť na vyučovaní do podľa možnosti rovnopočetných skupín. Cieľom môjho vyučovania by malo byť to, že sa žiaci by sa mali naučili chápať podstatu a príčiny globálnych problémov ľudstva, oboznámiť sa s možnosťami ich riešenia na úrovni celého ľudstva, jednotlivých štátov, konkrétnych inštitúcií, ale najmä s vlastnými možnosťami v každodennom živote. Spoznávajú možnosti tvorby a ochrany životného prostredia a vlastného zdravia.

Výchovný cieľ

Výchovný cieľ mojej vyučovacej hodiny je motivovať žiakov k tomu, aby pochopili a pristupovali ku predkladaným informáciám ako nielen k učivu, ale ku konkrétnym faktom nášho života, ktoré sa dotýkajú nás a budú sa dotýkať aj našej budúcej generácie. Uvedomovať si ekologickú situáciu vo svete a činnosti a ich následky a konať či zúčastňovať sa na zlepšení ekologickej situácie a pochopiť dôležitosť tejto problematiky. Každý žiak bude mať za úlohu do 10 minút napísať tri problémy ku danej téme. Pri tejto práci si uvedomujem, že žiaci už o danej problematike čo-to vedia z televízie, internetu, tlače.


Úvodná časť vyučovania

Zapisovanie do triednej knihy mám vyhradené do doby približne 2 minút. V priebehu 5 minút by som žiakov preskúšal otázkami na tému látky z minulej vyučovacej hodiny, ktorá sa podľa učebných osnov týkala témy: „Ochrana spotrebiteľa v trhovej ekonomike v rámci Európskej únie“.

Hlavná časť vyučovania

Motivačná fáza vyučovacej hodiny

Ďalšou časťou vyučovacej hodiny bude oboznámenie sa s vyučovacou témou slovami, u ktorých predpokladám, že by mali mať motivačný charakter: „Hmotný svet našej Zeme vo svojej živej i neživej podstate tvorí príroda, ktorej súčasťou je aj sám človek. Z prírodného prostredia ľudstvo zaisťuje svoje životné a kultúrne potreby, prírodné zdroje využíva pre výživu a k spoločenskej práci, touto prácou však mení prírodu a ovplyvňuje jej ďalší vývoj. Tieto vplyvy sa postupnou civilizáciou stále viac zintenzívňujú. Pre ľudstvo sú nevyhnutne potrebné prírodné zdroje ako pôda, vegetácia, voda a ovzdušie, lebo podmieňujú život a existenciu všetkých živočíchov i rastlín a rozhodujú tiež o stave nášho životného prostredia. Táto mimoriadna dôležitosť sa prírodným zdrojom všeobecne priznáva, ale starostlivosť ľudstva o ich ochranu je zatiaľ veľmi malá a nedostatočná. Dôkazom toho sú zle využívané, až devastované pôdy, znečistené povrchové i podzemné vody a ovzdušie zamorené zdravotne škodlivými emisiami. Aj poľnohospodárstvo v ostatnom období sa značnou mierou podieľa na znečisťovaní prírodného a životného prostredia. Chemizácia je účinná forma intenzifikácie poľnohospodárskej výroby, ale prináša aj mnohé vážne negatívne dôsledky v životnom prostredí. Tento stav si ľudstvo uvedomuje až v poslednej dobe, a preto hľadá spôsoby a prostriedky, ktoré môžu poskytnúť účinnú nápravu a ochranu prírody. Nesmie spúšťať zo zreteľa, že hranice schopnosti prírody „vyriešiť“ za nás neznalosť a nedbalosť dôsledkov antropogénnej činnosti človeka často presahujú jej samočistiacu schopnosť. Tu nepomôže nič iné, len prísne rešpektovanie zákonov ekológie, ktoré nestrácajú platnosť ani v súčasnom období.“
Túto činnosť mám pripravenú v časovom rozsahu približne 5 minút.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Zelina, M.: Metódy a stratégie rozvoja osobnosti dieťaťa, Petlák, E.: Všeobecná didaktika
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.