referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alena
Pondelok, 27. marca 2023
Kreatívne vyučovanie
Dátum pridania: 08.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jarino
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 016
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 9m 20s
Pomalé čítanie: 14m 0s
 
Kreatívne vyučovanie (Využitie metódy skupinového vyučovania)

Vybral som si metódu kreatívneho vyučovania s názvom skupinové vyučovanie. Touto metódou sa pokúsim so žiakmi v priebehu jednej vyučovacej hodiny (45 minút) rozobrať tému „“Globálne problémy ľudstva“ v rámci predmetu Občianska náuka pre 9. ročník Základných škôl.

Vstupujem do triedy. So žiakmi sa postojačky pozdravíme. Zapisovanie do triednej knihy mám vyhradené do doby približne 5 minút. Vyhradil som si čas na vyjadrenie sa k prežitým jarným prázdninám (5 min.) Žiaci sa dobre na hodinu naladili. Ďalšou časťou hodiny je oboznámenie sa z vyučovacou témou. V mojej triede sa nachádza 25 žiakov. Žiakov rozdeľujem do 5 skupín. Každý žiak má za úlohu do 20 minút napísať 3 problémy k danej téme. Pri tejto práci si uvedomujem, že žiaci už o danej problematike čo-to vedia z televízie, internetu, tlače. Ich prácu priebežne sledujem a pomáham im dopĺňaním informácií, prípadne podnecovaním otázkami k uvažovaniu. K jednej zo skupín si prisadnem a pomáham im otázkami k uvažovaniu. Žiaci už majú na papieri napísaný malý zoznam svojich nápadov, ktoré zvolený vodca zhrnul:

„Prvý problém je populačná explózia a preľudnenie Zeme. Počet obyvateľov Zeme sa odpradávna menil podľa množstva potravy a úrovne medicíny.“ Podišiel som ku ďalšej skupine, ktorá mala podobné nápady. Otázkou: „Čo spôsobuje nadmerná priemyselná výroba?“ som sa ich snažil priblížiť problematiku globálneho otepľovania na našej planéte. V učebných osnovách mám informácie k naštudovaniu problematiky a z vlastných vedomostí ma napadla otázka, ktorou som chcel preveriť vedomosti detí, prípadne pri nevedomosti žiakov by som ňou nabádal ku ďalšiemu hľadaniu prostredníctvom motivačného rozhovoru. Ďalšia skupina žiakov rozoberala tematiku svetového hladomoru. Potešilo ma ich množstvo vedomostí. Na papieri mali zatiaľ uvedenú informáciu o nerovnomernosti populácie a hladomore v afrických krajinách. Predposledná skupina mala napísaný len jeden nápad, ktorý bol už opakovane obsiahnutý v predchádzajúcich skupinách triedy. Rozhodol som sa, že žiakom by pomohol môj nahraný dokumentárny film k vylepšeniu svojich „projektov“. Po prezretí krátkeho dokumentu som znovu prekontroloval žiakom ich príspevky a nápady. Spýtal som sa, či film bol pre nich poučný a zaujímavý. Na odpoveď mi odpovedali kladne. Všimol som si, že film im obohatil vedomosti. Potešili ma nové nápady žiakov v každej zo skupín a každá skupina dostala odo mňa pochvalu. Očividne sa tešili z úspechu všetci jej členovia.

Vo filme videli žiaci veľa podnetov, ktoré rozpracovali vo svojich projektoch. Všimol som si nové príspevky. Vnútorne som bol spokojný s ich prácou a záujmom o problematiku ekológie. Vo filme bol poznamenaný fakt, že globálny problém sa týka aj nedostatku vyčerpateľných neobnoviteľných surovín. Medzi ne patrí ropa, zemný plyn, uhlie a jadrová energia. Dnešný svet potrebuje stokrát viac surovín než potrebovali v druhej polovici 19. storočia a dopyt po nich stále stúpa. Predpokladá sa že pri takomto trende sa zásoby ropy vyčerpajú o 30 rokov a uhlie vydrží len 170 rokov. Skúsil som žiakom tento problém podať ešte jeden krát a to jednoduchšou formou bez číselných generalizácií. Spýtal som sa ich, ako by daný problém mohli vyriešiť. Svoje výsledky som im navrhol vpísať a zaradiť do ich vypracovaných projektov. Žiaci chvíľu uvažovali, dohadovali sa vo svojich skupinkách navzájom. Videl som aj záujem niektorých jej členov o poznatky a nápady z iných skupín. Niektorý členovia zo skupín sa vymenili v iných skupinách.

15 minút pred koncom hodiny každý z vodcov skupín bol vyzvaný pred tabuľu, aby od prezentoval výsledky práce svojej skupiny. Výsledky práce skupín obsahovali prevažne poznatky získané z pozorovania filmu. Pokúsil som sa teda dávať otázky ohľadom vzbudenia hlbšieho záujmu o predkladané učivo. Žiaci prekvapivo vedeli pekne odpovedať na moje otázky. Na otázku riešenia problémov, ako napríklad vyčerpateľnosti energetických zdrojov my prevažná väčšina uviedla odpoveď, že ľudia začali hľadať riešenie - ropu a zemný plyn sa snažia nahradiť v automobiloch vodíkom a slnečnou energiou, uhlie chcú pri vykurovaní zmeniť na slnečné kolektory, jadrovú energiu využívanú pri výrobe elektriny menia podľa podmienok na veternú, vodnú, geotermálnu a prílivovú. Žiaci mi i vyjadrili názor, ktorý bol povedaný vo filme a to, že snaha o aplikáciu a rozširovanie ekologických zdrojov energie je málo úspešná, a že nám a našej planéte hrozí zánik, pretože týchto alternatívnych zdrojov sa vyrobí málo v porovnaní s doterajšou celkovou spotrebou vyčerpateľných energetických surovín.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Turek, I.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. Bratislava: Metodické centrum 1997, Petlák, E.: Všeobecná didaktika, Iris, Bratislava, 2004, Zelina, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa, Iris, Bratislava, 1996
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.