referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
Asertivita
Dátum pridania: 02.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ladybeatle
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 207
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 
Asertivita. Asertívne práva.

Asertivita rozlišuje správanie pasívne, agresívne a asertívne.
Pasívne sa človek správa , keď proti svojej voli podlahne manipulácii, nejde za svojím cielom, ale následne potom ľutuje a trápi sa.

Agresívne správanie môže prerasť až do fyzického útoku. Je to hnev nad vlastnou bezmocnosťou, nemôcť si spravodlivým spôsobom vymôcť svoje právo.

Asertívne správanie je jasné, snaži sa vyjadriť to, čo chce, aby druhí pochopili. Kedže chce aby boli rešpektované jeho záujmy, snaží sa rešpektovať záujmy iných.
Jedine asertívne správanie rozvíja prosociálnosť a umožňuje rozvíjať v skupine prosociálne hodnoty.
Pre asertívne správanie je charakteristické, že človek presadzuje svoje správanie, názory a práva, pričom rešpektuje práva a názory iných.

Druhy asertivity

1. základná – jednoduché vyjadrenie názorov, myšlienok, citov, postojov.
2. empatická – obsahuje aj vnímavosť a citlivosť k druhým ľuďom , rešpektovanie názorov a citov iných, ich hnev aj radosť, ale zároveň si ponecháva vlastný názor. “Chápem ťa, ale nesúhlasím.“
3. eskalujúca – stupňovanie asertivity, keď druhý človek ignoruje alebo reaguje agresívne na našu asertivitu.
4. konfrontačná – neútočíme, ale žiadame doplňujúce informácie k riešeniu problému, výpoveďami nehodnotíme.

Asertívne práva

Asertívne práva nie sú definované v nijakom zákone. Vyplývajú z práv každého človeka, aby ostatní rešpektovali jeho ľudskú dôstojnosť, jeho slobodu a právo rozhodovať sa, mať svôj názor.
Asertívne práva nie sú návod na správanie.

Asertívne práva:

1.Máš právo sám posudzovať svoje správanie, myšlienky a city a byť za ne a za ich dôsledky zodpovedný.
2.Nemôžeme vnucovať iným svoj názor.
3.Máš právo neponúknuť žiadne výhovorky, ospravedlnenie.
4.Máš právo si určiť, či a nakoľko si zodpovedný za správanie iných ľudí.
5.Máš právo zmeniť svôj názor.
6.Máš právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný.
7.Máš právo povedať “nie“ a ja “neviem“.
8.Máš právo byť nezávislý na dobrej vôli ostatných.
9.Máš právo robiť nelogické rozhodnutia.
10.Máš právo povedať “ja ti nerozumiem“.
11.Máš právo povedť “je mi to jedno“.


Asertívne techniky

Asertívne techniky sú určité techniky nácviku asertívneho správania.
Techniky asertívnej komunikácie:

1.technika obohratej gramoplatne – trvám na svojom a opakujem stále svoje požiadavky. Nezmením svôj názor napriek naliehaniu iných. Pokial o to nemám záujem, tak môžem aj napriek vnucovaniu viackrát povedať: „Ďakujem, neprosím si.“

2.technika otvorených dverí – učí nás akceptovať kritiku tak, že keď mi niekto povie že niečo čo robím je zlé, neprechádzam do protiútoku, ale používam výrazy: “Môžeš mať pravdu...“, “Je to možné...“

3.technika voľných informácií – trénuje poskytovanie informácií partnerovi v rozličných situáciách, v ktorých prezentujeme svoje názory, city bez obmedzení, ktoré vyplývajú zo strachu a úzkosti. Potreba podeliť sa o svoje pocity.

4.technika sebaotvorenia – osoba otvorene prezentuje svoje city, pocity, postoje, prežívanie a úprimnosť

5.technika iniciovania otázok – možnosť človeka slobodne sa spytovať otázky typu: “Ako to myslíš?“, “ Môžeš mi to vysvetliť?“

6.negatívna asercia – prijímam svoje chyby a omyly tak, že súhlasím jednoznačne s kritikou svojej negátívnej skutočnosti. “Ano, máš pravdu.“


Pri výchove k prosociálnosti využívame tieto techniky a asertívne správanie k tomu, aby sme žiakov dokázali naučiť:

•vyjadriť negatívnu skutočnosť
•odmietnuť ponuku
•čeliť tlaku skupiny
•prijať ignoráciu a odstrkovanie od iných
•vysvetliť vlastnú pozíciu a práva
•vyjadriť sťažnosť a odpovedať na ňu
•vyjadriť túžby týkajuce sa iných
•poprosiť o dovolenie
•poprosiť o pomoc
•poskytnúť informáciu
•vysloviť návrh
•rokovať
•navrhnúť a prijať kompromis
•po súťaži konverzovať
•vedieť sa ovládať a prijímať vlastnosti, postoje a správanie druhého, ktoré vnímame ako negatívne tak, aby nenarušovali dobré vzťahy
•prijať človeka, ktorého druhí považujú za negatívneho
•prekonať vlastné negatívne fyzické a psychicke stavy, aby sme dynamizovali pozitívny vzťah voči druhým.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Asertivita 2.9875 3943 slov
Asertivita SOŠ 2.9562 270 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.