referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Streda, 17. apríla 2024
Školské kluby detí
Dátum pridania: 28.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zuzulik47
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 591
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.5
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 7m 30s
Pomalé čítanie: 11m 15s
 

Voľnému času detí sa venujú mnohé organizácie. Či už sú to umelecké, jazykové školy, centrá voľného času alebo rôzne náboženské spoločenstvá všetky majú jeden spoločný cieľ. Deti disponujú veľkým množstvom voľného času, preto by sa mali ich rodičia zamyslieť ako sa ho budú po dohode so svojím deťmi snažiť vyplniť. Pretože ak je dieťa v nejakom školskom klube alebo centre voľného času proti svojej vôli neprináša to ten správny efekt a dieťa tento čas ktorý v klube strávi nepovažuje za svoj voľný čas.

Školské kluby detí boli v nedávnej minulosti známe ako školské družiny. Pod pojmom školský klub môžeme rozumieť rôzne organizácie, ktorých hlavnou náplňou je pracovať a pôsobiť na deti a mládež. Ich úlohou je poskytovanie výchovy a vzdelávania pre deti ktoré ešte vykonávajú povinnú školskú dochádzku. V mnohých vyspelých krajinách sa školské kluby považujú za úplnú samozrejmosť, pretože spoločnosť si uvedomuje potrebu zamestnať svoje deti a nejakým spôsobom regulovať voľný čas svojich detí.

PREVÁDZKA KLUBU DETÍ

 1. Klub detí je v prevádzke spravidla celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6.00 h do 18.00 h, pritom sa prihliada na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov žiakov a ekonomické podmienky zriaďovateľov.
 2. O prerušení prevádzky klubu detí počas školských prázdnin a o rozsahu jeho dennej prevádzky rozhoduje riaditeľ školy alebo riaditeľ samostatného klubu detí, pritom sa prihliada na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov žiakov a ekonomické podmienky zriaďovateľov.
 3. V miestach, kde je viac klubov detí zriadených orgánom štátnej správy v školstve, určí tento orgán po dohode s riaditeľmi príslušných škôl a samostatných klubov detí, ak nie je zriaďovateľom obec, ktorý z klubov detí ostáva v prevádzke aj počas školských prázdnin.

Pre školské kluby sú určení kvalifikovaní vychovávatelia, ktorí sa deťom venujú v čase po skončení ich vyučovania ale aj mimo školského roka (čiže počas prázdnin). Vykonávajú s nimi mnohé aktivity pri ktorých deti môžu rozvíjať svoje zručnosti a učia sa poznávaniu rôznych ľudských hodnôt.

Medzi najdôležitejšiu súčasť práce zo žiakmi v ich voľnom čase (čiže čase mimo vyučovania) je snaha vychovávať ich k tomu aby vedeli účelne využívať svoj voľný čas. Tento proces sa dosahuje pomocou rôznych záujmových aktivít, ktoré zabezpečujú rôzne výchovné zariadenia. Tie môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

 • školské družiny - tie sú určené pre žiakov 1. stupňa ZŠ
 • školské kluby – tie sú určené pre žiakov 2. stupňa ZŠ

ZARAĎOVANIE ŽIAKOV

 1. Žiaci sa do klubu detí zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej ich zákonnými zástupcami najneskôr do 30. júna príslušného školského roku. Pre deti zapísané do 1. ročníka sa určuje tento termín odovzdania prihlášok do 15. septembra príslušného školského roku. Do klubu možno zaradiť aj žiakov na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku alebo iba na niektorú z činností dennej prevádzky klubu detí. Zaradením týchto žiakov nevzniká nárok na zvýšenie počtu oddelení alebo záujmových útvarov klubu detí.
 2. O zaradení žiaka do klubu detí rozhoduje riaditeľ školy alebo riaditeľ samostatného klubu detí.
 3. Žiaci sa zaraďujú do oddelení klubu detí podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o jednotlivé činnosti.
 4. Do klubu detí sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásení na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.
 5. Do klubu detí zriadeného pre žiakov základnej školy sa môžu zaradiť aj žiaci špeciálnej základnej školy alebo špeciálnej triedy, do špeciálnej triedy možno zaradiť aj žiakov základnej školy.


Obsah výchovy mimo vyučovania tvoria:

 • odpočinkové činnosti
 • rekreačné činnosti
 • záujmové činnosti
 • spoločensko - prospešné činnosti
 • sebaobslužno výchovno-vzdelávacie činnosti
 • príprava na vyučovanie

Túto skupinu činností môžeme rozdeliť na dobrovoľné a povinné činnosti. Medzi dobrovoľné činnosti patria odpočinkové činnosti, rekreačné činnosti, záujmové činnosti, spoločensko - prospešné činnosti. A medzi povinne vykonávané činnosti patria sebaobslužno výchovno-vzdelávacie činnosti a príprava na vyučovanie.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.