referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Utorok, 29. novembra 2022
Školské systémy v zahraničí - Nemecko a Rakúsko
Dátum pridania: 28.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zuzulik47
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 874
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 5.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 9m 30s
Pomalé čítanie: 14m 15s
 
 • povinný okruh,
 • povinne voliteľný okruh,
 • voliteľný okruh.

Odlišná s naším systémom je aj organizácia prázdnin. V Nemecku sa v každej spolkovej krajine začínajú prázdniny rozdielne, každá krajina môže mať iný počet voľných dní. Začiatok nového školského roka je tiež odlišný. Učebnice a učebné pomôcky sú rozdielne.

Hodiny trvajú 45 minút. Za organizáciu rodičovských združení nie sú zodpovedni triedni vyučujúci. Rodičovské združenia ako také sa nekonajú. Túto funkciu preberajú zhromaždenia, konajúce sa každý polrok. Žiakom sú rozdané papiere, na ktoré rodičia napíšu mená učiteľov, s ktorými by sa chceli stretnúť. Táto žiadosť sa zoberie naspäť do školy, kde učitelia na ten istý papier dajú rodičom termín.

Rakúsko

Povinná školská dochádzka trvá 9 rokov. Rakúsky školský systém tvoria:
Materské školy (Kindergarten)

Základné školy (Volksschule) – 4 roky

Nižšie stredné školy:

 • Hlavná škola (Hauptschule) – 4 roky,
 • Nižší stupeň všeobecnovzdelávacej školy (Unterstufe der Allgemeinbildence Höhere Schule) – 4 roky

Vyššie stredné školy:

 • Vyšší stupeň všeobecnovzdelávacej školy (Oberstufe der AHS) – 4 roky,
 • Reálne gymnázium (Realgymnasium) – 4 roky,
 • Vzdelávacie zariadenie na štúdium pedagogiky materských škôl (Bildunganstalt fűr Kinderpädagogik),
 • Vzdelávacie zariadenie pre štúdium vychovávateľov (Bildungan-stalt fűr Erzieher),
 • Vyššie odborné školy (Berufsbildence Höhere Schule) – 5 rokov,
 • Polytechnická škola (Politechnischer Lehrgang) – 1 rok, po jej ukončení sa pokračuje 2 až 4 roky na učňovských školách (Berufschule),
 • Stredná učňovská škola (Berufsbildende Mittlere Schule).

Vysoké školy:

 • odborné vysoké školy (Fachhoschule),
 • pedagogické akadémie (Pädagogische Academie) – 3 roky,
 • univerzity (Universität) – 4-6 rokov.

Existujú aj ďalšie typy škôl, napríklad večerné školy (Abendschule), kolégiá (Kollege), ktoré nie sú vysokými školami, ale spolu s vysokými školami vytvárajú oblasť terciárneho (pomaturitného) vzdelávania.

Od roku 1975 je prístup na všetky školy bezplatný. Na súkromných školách sa platia poplatky. Deti musia navštevovať školu od šiestich rokov, a povinné školské vzdelanie trvá deväť rokov.

Školská dochádzka je povinná pre všetky deti s trvalým pobytom v Rakúsku bez ohľadu na národnosť. Trvalý pobyt je definovaný ako pobyt v Rakúsku na najmenej jedno stanovené obdobie (napr. jeden semester, približne 5 mesiacov).

Prvé štyri školské roky:

 • Základná škola (Grundschule alebo Volksschule)
 • Špeciálne školy (Sonderschule)

Piaty až ôsmy školský rok (Sekundarstufe 1):

 • Stredná škola (Hauptschule)
 • Nižšie stupne všeobecnej strednej školy (Unterstufe AHS)
 • Vyššia sekcia základnej alebo špeciálnej školy (AHS Langform)

Deviaty školský rok:

 •  Polytechnická škola
 • Stredná odborná škola, stredné alebo vyššie stupne (Mittel alebo Oberstufe)
 • Technická a odborná škola po ôsmich rokoch základnej, špeciálnej alebo nižšej strednej školy.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.