referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Igor
Sobota, 10. apríla 2021
Školský systém SR
Dátum pridania: 16.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: caprice
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 023
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 12.7
Priemerná známka: 2.89 Rýchle čítanie: 21m 10s
Pomalé čítanie: 31m 45s
 
Základné informácie o krajine

Štátne zriadenie: republika
Dátum vzniku republiky: 1.1.1993
Prezident republiky: Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., Dr.h.c.
Členstvo v medzinárodných organizáciách: EU, NATO, OSN, UNESCO, WHO, INTERPOL  
Štátna mena: Slovenská koruna (SKK)
Štátny jazyk: slovenský
Štátne symboly: štátny znak, štátna vlajka , štátna pečať, hymna
Politický systém: parlamentná demokracia
Ústavný systém: ústavná a zákonodarná moc (NR SR), výkonná moc (prezident SR a vláda SR), súdna moc (ústavný súd a súdy)

Jazyk

Úradným jazykom je slovenský jazyk. Ľahko sa dá dorozumieť česky a v poslednom čase sa zvyšuje hlavne u mladých ľudí znalosť cudzích jazykov, medzi ktorými dominuje angličtina a nemčina. Na južnom Slovensku sa dá ľahko dorozumieť maďarsky.

Sídla

Rozloha: 49 035 km2
Územnosprávne členenie: 8 VÚC (verejný územný celok), 8 krajov: Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický
Krajské mestá: Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice
Hlavné mesto: Bratislava (428 672 obyvateľov)
Susednými krajinami sú: Česká republika (dĺžka hranice 251,8 km), Maďarská republika (668,6 km), Poľská republika (547,1 km), Rakúsko (106 km), Ukrajina (98,5 km)

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov: 5 389 180 (k 31.12.2005)
Hustota obyvateľstva: 109/km2
Národnostné zloženie obyvateľstva: národnosť slovenská (85,8 %), maďarská (9,7 %), rómska (1,7 %), česká (0,8 %), rusínska, ukrajinská, ruská, nemecká, poľská a iné (2 %)
Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania: veriaci (84,1 %) z toho: rímskokatolícke (68,9 %), evanjelické a.v. (6,9 %), gréckokatolícke (4,1 %), reformovano kresťanské (2 %), nezistené (2,2 %), bez vyznania (13,7 %).

Geografická poloha

Slovenská republika leží v strednej Európe. Je charakteristická relatívne veľkými rozdielmi v nadmorskej výške. Stredné a severné Slovensko je skôr hornaté, tiahne sa ním karpatský oblúk. Juh a východ krajiny leží na nížinách, ktoré sú význanou poľnohospodárskou oblasťou. Slovensko leží v miernom klimatickom pásme. Priemerná teplota je v zime okolo -2° C a v lete 21° C. Najchladnejším mesiacom je január a najteplejšími mesiacmi sú júl a august.

Nadmorská výška: min. 95 m (Bodrog), max. 2656 m (Gerlach) 

Podnebie

Slovensko má kontinentálne podnebie. Najnižšia priemerná ročná teplota je v najvyšších polohách Lomnický štít (- 3,7 oC). Najteplejšou oblasťou na Slovensku je Podunajská nížina (10,3 oC). Priemerná teplota v januári v Bratislave dosahuje -1,5 oC, v júli až 20,3 oC. Ročné zrážky sú v Bratislave na úrovni 670 mm. Zrážky v Tatrách sa pohybujú od 1200 do 2000 mm ročne. Priemerná ročná teplota sa pohybuje v rozpätí 9-10 oC.

História

Prvé osídlenie na území Slovenska sa pripisuje ilyrským a keltským kmeňom. Ďalšie dejiny dotvárali Rimania a germánske kmene. Prvé slovanské kmene sa objavili v 6. storočí n. l. Výrazným medzníkom bol vznik Nitrianskeho kniežatstva a Veľkomoravskej ríše. V r. 1018 patrilo územie Slovenska k Uhorsku. Významne ovplyvnil históriu Matúš Čák Trenčiansky. V 16. stroročí sa územie Slovenska stáva terčom tureckých vpádov. Úpadok a zlá sociálna situácia sa podpísala na vzniku národnostného cítenia. V 19. storočí sa Ľudovít Štúr zaslúžil o vznik spisovného jazyka. Úplne novú kapitolu začalo písať Slovensko, ktoré vďaka vzniku Československa získalo nezávislosť na Uhorsku. Spojením českého a slovenského národa sa Československu podarilo prekonať neľahké obdobie po I. i II. svetovej vojne. V r. 1989 po "nežnej revolúcii" padla komunistická vláda. Začalo sa obdobie výrazných celospoločenských zmien. Slovenská republika sa od Českej republiky oddelila v r. 1993 a stala sa samostatnou republikou. Dnes je Slovensko vyspelou krajinou.

Turistiská sezóna

Slovensko je krajinou, ktorú objavuje čoraz viac turistov. Zatiaľ však nie je turistickou veľmocou. Slovensko má množstvo prírodných krás i historických pamiatok. Vysoké Tatry, Nízke Tratry, Fatra i ostatné pohoria sú atraktívne a vyhľadávané počas celého roka. Zimná sezóna víta lyžiarov v mnohých strediskách. Čoraz väčšej obľube sa teší agroturistika a návšteva historických pamiatok. Dovolenka na Slovensku sa stáva zaujímavou nielen pre našich občanov, ale i pre zahraničných turistov.

Doprava

Letecká doprava - na Slovensku sa nachádza 36 letísk. Najväčšie letisko je Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave.
Potrubná doprava - cez Slovensko prechádzajú dva ropovody Družba, ktorý má 506,6 km a Adria 8,5 km.
Železničná doprava - celková dĺžka železničných tratí na Slovensku je 3 662 km. Medzi najdôležitejšie železničné trate možno považovať úseky Bratislava - Kúty, Bratislava - Žilina, Žilina - Košice a Bratislava - Štúrovo. Slovenská železničná sieť je napojená na susedné krajiny a je súčasťou európskych koridorov. Existujú priame medzinárodné spojenia s Viedňou, Varšavou, Budapešťou, Moskvou, Prahou...
Cestná doprava - dĺžka cestných komunikácií je 42 993 km, s tvrdým povrchom 37 533 km vrátane 316 km diaľníc a s nespevneným povrchom 5 460 km. Na území Slovenska je široká cestná sieť, ktorá pozostáva z diaľníc, rýchlostných ciest a ciest 1., 2. a 3. triedy.
Vodná doprava - vodná trasa na Dunaji je s dĺžkou 172 km. Pre lodnú osobnú i nákladnú dopravu má na Slovensku zásadný význam rieka Dunaj, ktorá je najvýznamnejšou riečno dopravnou tepnou. Spája Bratislavu a Budapešť, teda Slovensko s Maďarskom aj Rakúskom a vďaka kanálu Dunaj - Rýn - Mohan prepája Severné s Čiernym morom.  

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.