referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladislav
Nedeľa, 25. septembra 2022
Organizačná štruktúra ZŠ
Dátum pridania: 10.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: blueprincess
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 388
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 

Základná škola je zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia zriaďovacou listinou Okresným úradom v príslušnom meste a doplnku v zmysle zákona č. 522/1990 Zb. o sústave základných a stredných škôl.

ZŠ je výchovno-vzdelávacím zariadením. V právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má plnú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

Organizačné členenie ZŠ

Organizačné členenie ZŠ zabezpečujú jej jednotlivé útvary. Útvary sú organizačné celky, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah vzájomne súvisiacich činností určitého zamerania.

Útvary sa delia na organizačné úseky, ktoré zabezpečujú úlohy ZŠ spojené s odlišným odborným, organizačným a technickým zabezpečením. Na čele útvarov a ich úsekov sú vedúci zamestnanci ZŠ, ktorí sú priamo podriadení riaditeľovi ZŠ.

Členenie ZŠ na útvary:

 1. útvar riaditeľa ZŠ,
 2. pedagogický útvar,
 3. hospodársko-správny útvar,
 4. útvar školského stravovania.

1. Útvar riaditeľa ZŠ

Organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej, právnej, personálnej a hospodárskej činnosti. Zahŕňa činnosti, ktoré sú priamo podriadené riaditeľovi ZŠ a ktoré mu pomáhajú vykonávať jemu zverené činnosti. Riaditeľ ZŠ riadi ZŠ v celom rozsahu jej činnosti,
vytvára podmienky na prácu všetkých zamestnancov a žiakov.

Organizačná štruktúra:

 • riaditeľ ZŠ – štatutárny orgán zamestnávateľa,
 • štatutárny zástupca riaditeľa ZŠ,
 • druhý zástupca riaditeľa ZŠ,
 • vedúca ŠJ
 • výchovný poradca,
 • stále poradné orgány riaditeľa ZŠ a komisie.

2. Pedagogický útvar

Úseky:

 1. I. stupeň,
 2. II. Stupeň,
 3. ŠKD.

Organizačná štruktúra zamestnancov:

 • riaditeľ ZŠ,
 • štatutárny zástupca riaditeľa ZŠ,
 • druhý zástupca riaditeľa ZŠ,
 • výchovný poradca,
 • vedúci metodických orgánov,
 • triedni učitelia,
 • netriedni učitelia, externí učitelia a vychovávateľky ŠKD.


3. Hospodársko-správny útvar


Úseky:

 1. administratívni zamestnanci,
 2. správni zamestnanci.

Organizačná štruktúra zamestnancov:

 • riaditeľ ZŠ,
 • zamestnanec hospodársko-správneho útvaru,
 • ekonóm ZŠ,
 • upratovačky,
 • strojník,
 • technik BOZP a PO,
 • zamestnanec v letnej a zimnej údržbe.

4. Útvar školského stravovania


Organizačná štruktúra zamestnancov:

 • vedúca ŠJ,
 • hlavná kuchárka,
 • kuchár,
 • zaučené kuchárky,
 • pracovníčky v prevádzke.

 

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.