referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
Zoznam tematických oblastí pre podávanie nových projektov v r. 2005
Dátum pridania: 27.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adidas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 590
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
Tematická oblasť č. I:

Program rozvoja základného a stredného školstva (perspektívy)

Obsahové zameranie oblasti:

a)Analýza stavu základného a stredoškolského vzdelávania a návrh modelu jeho optimálnej štruktúry v regiónoch.
b)Tvorba nových učebníc a učebných pomôcok pre základné a stredné školy.
c)Nové technológie vo výučbe a mimoškolskej činnosti na základných a stredných školách.
d)Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl.
e)Aktualizácia základných pedagogických dokumentov pre základné a stredné školy v súlade s Miléniom.

Tematická oblasť č. II:

Nové technológie vo výučbe

Obsahové zameranie oblasti:

a)Nové metódy vzdelávania na vysokých školách (podpora dištančných foriem, on-line prístup, tvorba multimediálnych programov, e-vzdelávanie a pod.).
b)Nové metodiky vzdelávania (Web Learning System, Web Based Training a pod., návrh, implementácia a rozširovanie).
c)Tvorba a budovanie virtuálnych laboratórií a univerzitných vzdelávacích programov.
d)Tvorba databáz a informačných systémov pre podporu medzinárodných projektov a spolupráce so spoločenskou praxou.

Poznámka: Na podávané nové projekty z tejto tematickej oblasti budú kladené tieto požiadavky:

•nezávislosť na HW a SW platforme,
•výstupy (príručky, manuály, návody a pod.) zverejnené na internete,
•odporúča sa dostupnosť pre ľudí s postihnutím (zrakové, sluchové, pohybové),
•dostupnosť všetkým potenciálnym používateľom na nepodnikateľské účely zdarma aj mimo materského pracoviska.

Tematická oblasť č. III:

Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia

Obsahové zameranie oblasti:

a)Systém tvorby nových študijných programov pre I, II a III stupeň vysokoškolského vzdelávania
b)Internacionalizácia vzdelávania a zvýšenie atraktívnosti vysokých škôl

Poznámka: Podávané nové projekty do tejto tematickej oblasti sú cieľovo zamerané najmä na:

•Vypracovanie koncepcie transformácie starých študijných odborov na nové študijné programy,
•vypracovanie koncepcie nového študijného programu medziodborového štúdia,
•riešenie problematiky vypracovania študijného programu pre príbuzné študijné odbory (vrátane predloženia návrhu na exaktné definovanie pojmu „príbuznosť študijných odborov“ a jeho aplikácie v otázkach týkajúcich sa napr. obsadzovania funkcií profesora a docenta vysokoškolskými učiteľmi),
•riešenie otázky nadväznosti študijného programu druhého stupňa na študijný program prvého stupňa v danom študijnom odbore,
• výskumné vytváranie predpokladov pre vypracovanie nových moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov najmä pre ťažiskové jednotky nového študijného programu, ktoré doteraz nemajú vhodné učebné texty alebo iné didaktické prostriedky.

Tematická oblasť č. IV:

Rozvoj kultúry a umenia

Obsahové zameranie oblasti:

a)Integrácia umenia, vedy a techniky v umeleckom školstve
b)Inovácie výtvarného, hudobného, tanečného, divadelného a iných umení
c)Umelecká prezentácia v medzinárodnom kontexte
d)Ochrana národného, regionálneho a kultúrneho dedičstva
e)Dejiny školstva a pedagogiky na Slovensku a dejiny vedy a techniky
f)Príprava vysokého umeleckého školstva na vstup do európskeho vzdelávacieho priestoru
g)Literárne dedičstvo 20. storočia na Slovensku

Schválené ministrom školstva Slovenskej republiky p. M. Froncom 16. marca 2004
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.