referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kornel
Sobota, 26. novembra 2022
Čo môžem urobiť pre úsporu vody
Dátum pridania: 03.09.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alicicka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 871
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
(projekt - didaktika geografie)

Úvodík:

Projekt je určený pre žiakov 7. ročníka ZŠ, ale aj mladších a starších (5. ročník ZŠ, 1. ročník gymnázia).

Cieľom je uplatniť teoretické poznatky žiakov v každodennom živote prostredníctvom projektu šetrenia vody. Pozitívne ovplyvňovať rodinné prostredie žiakov. Viesť žiakov k samostatnosti pri získavaní, spracovávaní a vyhodnocovaní potrebných údajov. Projekt je veľmi jednoduchý a nenáročný.

Metodika práce
:

Projekt sa môže uskutočniť v priebehu jedného mesiaca (dobu trvania určí učiteľ). Prvé dva týždne sa ”nič nedeje”; voda v domácnostiach žiakov sa spotrebúva tak, ako je to zaužívané. Po uplynutí uvedeného času odčítajú žiaci na vodomeroch spotrebu vody, zapíšu si údaj a nahlásia ju učiteľovi. V ďalších dvoch týždňoch nasleduje obdobie šetrenia (nenechať kvapkať kohútiky, zastavovať vodu pri umývaní zubov, holení, sprchovaní či umývaní sa). Po tomto období nasleduje opäť odčítanie hodnôt,
zapísanie a ich nahlásenie (údaje by sa však mali dať verifikovať).

Výsledky:

Po spracovaní údajov zo všetkých zúčastnených žiakov je možné vyhlásiť víťazov (domácnosť s najväčšou úsporou). Význam uskutočnenia navrhnutého projektu spočíva v niekoľkých rovinách:

- relatívne ľahká realizácia (vodomery sú dnes už samozrejmosťou),
- možnosť neoficiálneho pokračovania (je veľmi pravdepodobné, že členovia rodín žiakov by pokračovali v šetrení, aj keby už neboli kontrolovaní), a to aj v budúcom
samostatnom živote žiakov,
- možnosť primerane motivovať žiakov (triedu, školu) vhodnými odmenami za dobré výsledky (príležitosť vyniknúť majú aj prospechovo slabší žiaci alebo takí, ktorí
sa neradi umývajú),
- poňatie témy v širších súvislostiach (máme dostatok vody?, aké sú možnosti získavania nových zdrojov?, prečo sa rozširujú púšte?).

Niečo o vode:

Voda patrí k najdôležitejším prírodným zdrojom. Je nenahraditeľnou zložkou života, všetkých rastlinných a živočíšnych ekologických systémov a celého prírodného prostredia. V sociálnej sfére sa využíva na prípravu potravy i ako jej súčasť. Je dôležitým faktorom životnej úrovne i významným predpokladom ľudského zdravia. Rovnako je nevyhnutnou podmienkou pre hospodársky rozvoj. V priemyselnej a poľnohospodárskej výrobe sa využíva ako základná surovina, pomocná látka a zdroj energie. Najväčšiu spotrebu vody má poľnohospod. a priemysel. Hlavné vodné zdroje sú sladké povrchové a podzemné vody na súši (2,5% celkových zásob vôd na Zemi). Najviac sa využívajú rieky a jazerá. Celková svetová spotreba vody prudko rastie.

Požiadavky na množstvo vody sa ustavične zvyšujú. Veľké problémy pri zásobovaní vodou majú mnohé mestá, najmä priemyselno-sídelné aglomerácie a obyvatelia suchých aridných oblastí. Kvalitná sladká voda sa stáva vzácnym tovarom a predmetom exportu. Ľudstvo stojí pred globálnym problémom vyčerpania vodných zdrojov
a problémom znečisťovania vodstva. Znečisťovanie povrchových a podzemných vôd spôsobujú: prírodné činitele, najmä vodná erózia (zanášanie nádrží) a antropogénne činitele – človek znečisťuje vodné zdroje nepriamo (kyslé dažde) a priamo svojou činnosťou.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.