referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jozefína
Štvrtok, 6. augusta 2020
Špeciálna pedagogika - štátnicové otázky
Dátum pridania: 22.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ja3k
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 39 802
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 119.7
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 199m 30s
Pomalé čítanie: 299m 15s
 
Psycholingvistika - skúma reč a jej vnímanie v závislosti od štruktúry príslušného jazyka. Opisuje osobitosti rečových procesov - rečového správania sa u postihnutých a narušených.

Kybernetika - umožňuje systémový prístup k ponímaniu človeka a jeho skúmania. Pre špeciálnu pedagogiku má osobitný význam najmä teória informácií a komunikácií, ktoré umožňujú uplatňovať nové prístupy k skúmaniu komunikácie, v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, identifikovať bariéry a kompenzovať ich.

Bionika - vedný odbor kybernetiky. Zaoberá sa biologickými systémami, prijímaním, zaznamenávaním a spracúvaním informácií, možnosťami kooperácie medzi ľudským organizmom a elektronickými systémami. Na takto získaných poznatkov sa zakladá moderná elektronická protetika. Pre špeciálnu pedagogiku poskytuje teoretické poznatky na vysvetlenie a skúmanie takých zložitých psychických a iných procesov, ktoré zatiaľ nemožno priamo skúmať.

Semiotika - teória o systémoch znakov. Pre špeciálnu pedagogiku má veľký význam, vzhľadom na skutočnosť, že komunikácia pri viacerých druhoch postihnutia sa realizuje pomocou znakov. Napríklad: bodové písmo pre nevidiacich, znaky pre nepočujúcich a pod. - Optimálne volené znaky sú v týchto prípadoch predpokladom optimálnej komunikácie. Druhú skupinu vedných odborov, z poznatkov ktorých špec. pedagogika čerpá tvoria tzv. hraničné odbory. To sú také odbory, ktorých v centre svojho záujmu stojí tiež človek, ale zaoberajú sa ním z iného aspektu. Ich poznatky majú pre špeciálnu pedagogiku mimoriadny význam. Sú to najmä medicínske disciplíny, pedagogika, psychológia, biológia, sociológia. Z medicínskych disciplín patria sem lekárske odbory: pediatria, neurológia, oftolamológia, otorinolaryngológia, foniatria, ortopédia, psychiatria, školská hygiena a ďalšie. Z pedagogiky najmä teória výchovy a vyučovania. Zo psychológie vývinová psychológia, všeobecná psychológia, pedagogická psychológia a psychológia osobnosti. Z biológie najmä genetika a antropológia.

Ďalšiu skupinu hraničných odborov tvoria vedné odbory, predmetom ktorých je taktiež človek, ale postihnutý alebo narušený, či jedinec so špecifickými potrebami. Sem patria: Humánna defektológia - širokokoncipovaný vedný odbor, ktorého predmetom je skúmanie zákonitosti rozvoja a socializácie postihnutého či narušeného jedinca z hľadiska špeciálnej pedagogiky, patopsychológie, sociálnej patológie, patobiológie a iných vedných odborov. Prostriedkom socializácie je rehabilitácia jedinca.
Liečebná pedagogika - intervenuje prostredníctvom špeciálnych psychoterapeutických metód, ako je muzikoterápia, arteterápia, pohybová terápia, dramatoterápia, biblioterápia a pod. Tieto náuky o socializácií postihnutých sa dosahujú ich komplexnou rehabilitáciou.

Hraničné odbory

a/ Intaktný jedinec- pedagogika
-psychológia
-sociológia
-biológia

b/ Postihnutý jedinec- náuka o postihnutých (humánna defektológia)
-liečebná pedagogika

Pomocné vedy

a/ Normatívne- etika
-logika
-estetika
b/ Deskriptívne1/ priame- patopsychológia
- patobiológia
- sociálna patológia
2/ nepriame- psycholingvistika
- bionika
- teória informácie
- semiotika
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.