referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomíra
Nedeľa, 9. augusta 2020
Špeciálna pedagogika - štátnicové otázky
Dátum pridania: 22.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ja3k
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 39 802
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 119.7
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 199m 30s
Pomalé čítanie: 299m 15s
 
3. Systém špeciálnej pedagogiky

Špec. pg. predstavuje vo svojom integrovanom celku množstvo systematicky usporiadaných poznatkov teórií a praxi edukácie postihnutých, narušených jedincov. Tieto poznatky sa dajú zoskupiť podľa kritérií, ktoré majú

a/všeobecné zameranie - platné na všetky druhy postihnutí, narušení a špeciálnych potrieb
b/špecifické užšie zameranie - platné pre určitý druh postihnutia, narušenia či špeciálnej potreby.

Takto vzniká:

1/Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom zameraní
2/Systém špeciálnej pedagogiky v užšom zameraní

1/Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom zameraní sa delí na tieto disciplíny:

-Všeobecné základy špeciálnej pedagogiky /termíny, pojmy, predmet, systém/
-Historiografia špeciálnej pedagogiky /odboru, inštitúcií, vzdelávanie špeciálnych pedagógov/
-Metodológia špeciálnej pedagogiky /metodológia výskumu, diagnostika
-Filozofia špeciálnej pedagogiky
-Teória komunikácie postihnutých
-Výchovná rehabilitácia /zásady, metódy edukácie, metodiky predmetov/
-Náuka o špeciálnych školách a zariadeniach /systém, riadenie/
-Komparatívna špeciálna pedagogika
-Špeciálna pedeutológia /vzdelávanie, uplatnenie sa, ďalšie vzdelávanie/

2/Systém špec. pedagogiky v užšom zameraní sa delí podľa druhu postih., narušenia al. špec. potreby:

-Pedagogika mentálne postihnutých - psychopédia
-Pedagogika zrakovo postihnutých - tyflopédia
-Pedagogika sluchovo postihnutých - surdopédia
-Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených - somatopédia
-Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou - logopédia
-Pedagogika psychosociálne narušených - liečebná pedagogika
-Pedagogika s viacnásobným postihnutím
-Pedagogika s poruchami učenia
-Pedagogika s poruchami správania - etopédia
-Pedagogika výnimočne nadaných a talentovaných

Podľa interpretácii poznatkov o špeciálnopedagogických javoch a procesov z rôznych svetonázorovo-filozofických pozícií, možno ŠP členiť na:
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.