referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hilda
Pondelok, 11. decembra 2023
Technické vzdelávanie na základnej škole
Dátum pridania: 15.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Derechura
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 143
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 16m 30s
Pomalé čítanie: 24m 45s
 

TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Rozvoj a šírenie vedeckých, technických a technologických poznatkov sa neustále zrýchľuje. Zjavuje sa nový model vedomostí, ktoré spájajú vysokú špecializáciu a medziodborovú tvorivosť. Priemysel sa vo svojom vývoji nových výrobkov čoraz viac spolieha na vedu a vedecký výskum, pričom potrebuje zariadenia na vysokom technickom stupni. Verejná mienka však nie vždy prijíma vedecký a technologický pokrok pozitívne. Často sa stretávame s obavami a zdeformovaným obrazom na tento pokrok. Zvládnutie tohto problému a prekonanie iracionálnej atmosféry je možné lepšou informovanosťou a šírením vedomostí, čo je možné uskutočňovať v dvoch úrovniach - kultúrnej a etickej:

  • Podpora vedeckej a technickej kultúry. Vedecko-technické informácie sú cennejšie, keď sú budované na pevnom základe vedeckého vzdelania získaného v škole.
  • Etická úroveň. Rozvoj biotechnológií, vzťah človeka k inteligentným strojom, nové prístupy k reprodukčnému procesu, vyššia vnímavosť pre spolužitie s inými živočíšnymi druhmi, ochrana životného prostredia - to sú novodobé problémy, na ktoré sa naša spoločnosť musí pripraviť, aby ich mohla riešiť.

Význam techniky vo všetkých oblastiach nášho života spočíva:

  • pomáha účinne riešiť ľudské problémy
  • rozširuje naše možnosti
  • aplikuje naše predstavy do reálnej skutočnosti

V odbornej literatúre sa stretávame s tým, že doterajší bipolárny systém vied nevyhovuje a vstupuje do tohto systému tretia dimenzia. Tak k prírodným a spoločenským vedám priraďujeme technické vedy.

Slovo technika je gréckeho pôvodu a znamená umenie, majstrovstvo, zručnosť - techné v 5. storočí pred naším letopočtom predstavoval súhrn metód a návykov ľudskej činnosti.

Organizácia COUNCIL OF INDEPENDENT COLLEGES, urobila v roku 1984 prieskum, s cieľom nájsť najvhodnejšiu definíciu pojmu technika. Na základe prieskumu je technika definovaná, ako (KOŽUCHOVÁ a kol., 1997): „sociálny proces, ktorý využíva vedecký a empirický potenciál vytvorených nástrojov, strojov, prístrojov, poznatkov, postupov, zdrojov a systémov k ovplyvňovaniu nášho života i prostredia, v ktorom žijeme."

Potreba technickej výchovy vychádza zo skutočnosti, umožniť každému človeku, aby bol technicky gramotný a to z dôvodov (KOŽUCHOVÁ a kol.1997): hospodárskej opodstatnenosti, starostlivosti o životné prostredie, zmyslu pre zodpovedné konanie, osobného rozvoja a emancipačného snaženia.

  • hospodárska opodstatnenosť: súčasná explózia technického pokroku má vplyv na spoločnosť a tým aj na rozvoj osobnosti nezávisle od toho, v akej oblasti pôsobí. Oboznamovanie detí s technikou od najnižších ročníkov je rovnako dôležité ako u iných oblastí a technická činnosť poskytuje rovnaké možnosti na rozvoj kreativity ako umelecká.
  • starostlivosť o životné prostredie: nie všetky technické novinky sú pre životné prostredie pozitívne, preto je úlohou školy umožniť technické vzdelávanie, aby si žiak vzťah k technike vytvoril, pričom aplikuje ekologický prístup
  • zmysel pre zodpovedné konanie: technika môže slúžiť, ale i zabíjať znepríjemňovať život, ohrozovať jeho existenciu, tým že sa porušujú ekologické zásady. Z tohto plynie požiadavka na boj za jej humanitné využívanie, aby bola využívaná v prospech človeka a nie naopak. Určitá úroveň technických poznatkov sa vyžaduje na každom stupni rozhodovania, ktoré by sa malo vykonať s patričnou zodpovednosťou. Jednotlivec má brať v tomto smere do úvahy záujmy spoločnosti a až potom svoje.
  • rozvoj osobnosti: znamená umožnenie každému žiakovi rozvíjať technické schopnosti tak, aby dokázal s modernou technikou úspešne narábať a rýchlo sa na ňu adaptovať. Tento praktický aspekt nemôžeme odtŕhať od teoretického, od orientácie žiaka na adekvátne poznanie a pochopenie techniky. Rozvíjanie pozitívneho vzťahu k modernej technike ako k užitočnému nástroju života má veľký význam vo vyspelej spoločnosti. Rozvoj jeho technických záujmov a potrieb znamená techniku spoznávať, využívať ju aby za pomoci techniky mohol racionalizovať všetky svoje činnosti. Technické vzdelávanie má významnú úlohu ako prostriedok v profesijnej orientácii, čo má význam z hľadiska rozvoja osobnosti.
  • emancipačné snaženie: vplyvom rozvoja techniky si človek na svoje živobytie zarába prostredníctvom vlastnej tvorivosti. Dnes je oslobodený od tvrdej a namáhavej práce. Napríklad, môže pracovať doma, čím mu technika umožňuje bývať, pracovať a žiť tam, kde sa mu to najviac vyhovuje.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.