referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Utorok, 29. novembra 2022
Rozvoj osobnosti žiaka a technická výchova
Dátum pridania: 15.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Derechura
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 458
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 27m 50s
Pomalé čítanie: 41m 45s
 
Nonkognitívne funkcie osobnosti rozlišuje Zelina v akronyme KEMSAK a tvoria východisko pre štruktúrovanie obsahu a metód výchovy (ZELINA, 1996):
 • K kognitivizácia - cieľ: naučiť osobnosť poznávať, myslieť, riešiť problémy
 • E emocionalizácia - cieľ: naučiť osobnosť cítiť, prežívať
 • M motivácia - cieľ: rozvoj záujmov, potrieb, túžob osobnosti a jej aktivít
 • S socializácia - cieľ: naučiť osobnosť žiť v spoločnosti iných ľudí
 • A axiologizácia - cieľ: progresívna hodnotová orientácia osobnosti
 • K kreativizácia - cieľ: rozvoj tvorivého štýlu života osobnosti

Medzi činnosti, prostredníctvom ktorých sa rozvíjajú vyššie uvedené procesy osobnosti, patria:

 1. učenie sa, vzdelávanie
 2. práca
 3. sociálne činnosti
 4. hra
 5. umelecká činnosť
 6. odpočinok, relaxácia

Vzdelávaciu aktivitu v tradičnom vyučovaní predstavujú jednotlivé vyučovacie predmety so svojim obsahom a metódami. Medzi tieto vyučovacie predmety patrí aj technická výchova.
Kognitívne funkcie osobnosti sa rozdeľujú do taxonómií tak, aby vyjadrili hierarchické usporiadanie týchto funkcií, ktoré obsahujú nižšie a vyššie poznávacie funkcie:

 • vnímanie (senzomotorika, percepcia)
 • pamäť (vštepenie, uchovanie, spracovanie, vybavenie informácií)
 • nižšie konvergentné procesy (definovanie, deduktívne a induktívne myslenie, analytické myslenie, jednoduchá príčinnosť javov)
 • vyššie konvergentné procesy (syntéza, analogické myslenie, zovšeobec-ňovanie, aplikácia, zložitá príčinnosť)
 • hodnotenie myslenia (hodnotenie v oblasti: racionálnej, estetickej, etickej; má ráz konvergentného alebo divergentného myslenia)
 • tvorivé myslenie (rozvoj imaginácie, fantázie, fluencie, flexibility, originality, elaboratívneho myslenia)

Kognitivizácia v technickej výchove

 1. Kognitivizáciu osobnosti v technickej výchove môžeme dosiahnuť: metódami na zlepšenie technického myslenia a riešenia problémov pomocou heuristiky a algoritmov
 2. metódou tezaurov
 3. prácou s informačnými fondami
 4. metódami na rozvoj kognitívnych funkcií podľa taxonómií kognitívnych procesov
 5. ďalšími metódami

a.) metódy na zlepšenie technického myslenia a riešenia problémov pomocou heuristiky a algoritmov
V technickej výchove sa tieto metódy môžu uplatňovať najmä v samostatnej práci žiakov, ktorá je efektívnejšia vtedy, keď žiaci pri riešení problémov sa učia algoritmickými a heuristickými metódami. Určité algoritmy sa používajú pri rozoberaní alebo skladaní rôznych predmetov; napríklad pri demontáži a montáži osvetlenia bicykla, pri práci s elektrickými stavebnicami - zapájaní elektronických prvkov do obvodov a podobne.
Heuristika sa od algoritmu líši v tom, že obsahuje krok tvorivej práce. V odbornej literatúre je veľa druhov heuristických metód. Napríklad Zelina uvádza heuristiku DITOR, ktorá sa skladá z týchto krokov (ZELINA, 1996):

 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.