referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Štvrtok, 1. decembra 2022
Rozvoj osobnosti žiaka a technická výchova
Dátum pridania: 15.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Derechura
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 458
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 27m 50s
Pomalé čítanie: 41m 45s
 
Tabuľka č. 3 - Bloomova taxonómia kognitívnych funkcií

6.

HODNOTENIE

posudzovanie podľa vonkajších vnútorných kritérií

5.

SYNTÉZA

odvodenie abstraktných vzťahov

4.

ANALÝZA

organizačné princípy, vzťahy, prvky, elementy

3.

APLIKÁCIA

použitie v konkrétnych a zvláštnych situáciách

2.

POCHOPENIE

interpretácia, prenesenie

1.

VEDOMOSŤ

triedenie - kategorizácia, následnosti, terminológia

Súbor otázok na každej úrovni predstavuje:

  1. vedomosti - otázky na rozvoj vnímania a pamäti: povedz ako nazývame predmety, ktoré používa spotrebiteľ, vymenuj základné druhy ručných pílok, popíš princíp rozoberateľného spoja, kto vynašiel žiarovku, vedel si že sklo je tekuté, nájdi ďalšie spôsoby využitia kladky...
  2. pochopenie - otázky na vysvetlenie, interpretáciu: povedz vlastnými slovami aký je princíp tavenia, vysvetli rozdiel medzi
    spájkovaním a zváraním, popíš ako sa ťa to dotýka zložky životného prostredia, porovnaj vplyv technických produktov na ekológiu, daj do protikladu funkčnosť a dizajn, čo môžeš vyvodiť z výhod mechanických prevodov, ...
  3. aplikácia - otázky a cvičenia na využitie a použitie: demonštruj priamo na bicykli s meničmi prevodov, ako môžeš využiť v praxi šetrenie teplou vodou a teplom, ako vzniká elektrická energia v dyname...
  4. analýza - otázky vedúce k analytickému mysleniu: odôvodni prečo sa používa kótovanie, aké sú príčiny korózie kovov, aké sú negatívne dôsledky spaľovacích motorov, aké sú kroky pri pracovnej operácii - vŕtanie, ako by si začal pri brúsení, špecifikuj podmienky bezpečnej práce s elektrickým prúdom, čo bude nasledovať pri úprave dreva, vymenuj všetky problémy súvisiace s nerozoberateľnými spojmi...
  5. syntéza - aktivity, ktoré vychádzajú zo žiaka a ktoré vedú k tvorivosti: navrhni a zostav základné pravidlá s horľavým
    materiálom, premysli si všetky odlišné spôsoby ako by si zistil potreby zákazníkov, čo by sa stalo keby nebola ešte vynájdená elektrická energia, koľko spôsobov je možných pri spájaní materiálov, predpokladaj, že môžeš využiť monočlánok a nie batériu, navrhni použitie zobrazených ložísk...
  6. hodnotenie - posúdenie podľa štandardu, vytvorenie kritérií, zvažovanie: čo považuješ za najpravdepodobnejšie pri ohýbaní krehkých materiálov, posúď dôkaz elektromagnetickej indukcie, ktoré technické riešenia sú primerané, adekvátne, bude zapojenie obvodu podľa schémy fungovať...

Emocionalizácia v technickej výchove

City, emócie sú základom tvorenia vzťahu žiaka k sebe samému, svetu a iným. Empatická výchova sa môže realizovať na základe týchto bodov (ZELINA, 1996):

a.)  Rozhovory na tému prežívania: môžu sa realizovať individuálne alebo v skupinách. Dôležité je vytvorenie prostredia pre slobodné a otvorené vyjadrovanie žiakov. Obsahom týchto besied sú city, túžby, motivácia, sklamanie, radosť, nespokojnosť, strach, vzťah učiteľ - žiak a podobne. Učiteľ technickej výchovy by mal rozhovory na tému prežívania začínať najmä pred praktickou činnosťou žiakov alebo po nej, aby zistil aké túžby vzhľadom na tému technickej výchovy žiaci majú, ako sa im darilo počas zhotovovania výrobku, z čoho mali radosť, alebo naopak čo im spôsobovalo problémy. Veľmi dôležité je, aby žiaci nemali strach z techniky, ani z jej výdobytkov, i keď sú prípady jej zneužitia, žiaci by mali mať vytvorený správny vzťah k využívaniu techniky, mali by sa naučiť čo je v technike pozitívne a negatívne.

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.