referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radúz
Nedeľa, 10. decembra 2023
Rozvoj osobnosti žiaka a technická výchova
Dátum pridania: 15.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Derechura
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 458
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 27m 50s
Pomalé čítanie: 41m 45s
 
ROZVOJ OSOBNOSTI ŽIAKA A TECHNICKÁ VÝCHOVA

V súčasnosti je potrebné technicky vzdelávať žiakov a tak im umožniť, aby boli technicky gramotný. Technická výchova a vzdelávanie má viacero dôvodov, ktoré vyplývajú z týchto opodstatnení (KOŽUCHOVÁ a kol.1997):

 1. hospodárska opodstatnenosť: prosperujúcu ekonomiku môžeme budovať len s patrične vzdelanými, tvorivo zmýšľajúcimi
  a pracovitými ľuďmi
 2. starostlivosť o životné prostredie: znamená podnecovanie k nápaditosti a tvorivosti pri riešení problémov, k ochrane
  a tvorbe životného prostredia pre bezpečný a pekný život budúcich pokolení
 3. zmysel pre zodpovedné konanie: s poskytovaním poznatkov je dôležité rozvíjať vkus, zmysel pre krásu, vzťah k živej a neživej prírode, vzťah k hodnotám vytvoreným ľudským umom a prácou, rozvoj zmyslu pre poriadok, pracovnú disciplínu, pre zodpovednosť k vlastnému zdraviu
 4. osobný rozvoj: rozvoj osobnosti umožňuje osobnosti získanie technickej gramotnosti, ktorá vo všeobecnosti predstavuje:
 • pochopenie významu a vlastností technických materiálov, energie, aby každá osobnosť mohla pochopiť vplyv techniky na spoločnosť
 • poznať základné technické zariadenia využívané v domácnosti, vo výrobe, doprave, distribúcii a ďalších odvetviach ľudskej činnosti, pričom ide o poznanie jej funkciu, možnosti techniky pri uľahčení činnosti človeka a pri jeho tvorivej činnosti
 • rozvoj technických schopností, tak aby osobnosť s technikou vedela úspešne narábať a rýchlo sa ňu adaptovať
 • rozvoj pozitívneho vzťahu k modernej technike, technických záujmov, v rámci profesijnej orientácie
 • emancipačné snaženie: harmonickú vyváženosť človeka nie je možné riešiť bez ohľadu na okolitý svet, je potrebné hľadať
  také riešenia, ktoré zabezpečia taký rozvoj schopností osobnosti, aby táto dokázala dôstojne hodnotiť vzťahy vo svojom vnútri a okolitým svetom

Model rozvoja psychických funkcií a procesov osobnosti uvádza Zelina v systéme tvorivo-humanistickej výchovy (ZELINA, 1996).
Schematicky ho podľa neho znázorňujeme:

Schéma č. 1 - Model rozvoja osobnosti v systéme tvorivo - humanistickej výchovy (ZELINA, 1996) - príloha

Schéma

 

Osobnosť Zelina rozdeľuje do priestoru vzťahov 4 dimenzií, ktoré predstavujú (tamtiež):
A dimenzia: nonkognitívne funkcie osobnosti
B dimenzia: činnosti, pomocou ktorých sa rozvíja osobnosť
C dimenzia: vzdelávacie, didaktické činnosti
D dimenzia: kognitívne funkcie osobnosti
„X“ premenná: znázorňuje činitele, podmienky, faktory, ktoré vstupujú do procesu rozvíjania psychických funkcií osobnosti, napríklad prostredie, učiteľ, učebnice a podobne.
„Y“ premenná: je metodologická dimenzia, ktorá sa má realizovať pomocou 3 krokov:

 • Diagnostika osobnosti, skupiny žiakov pri vstupe do výchovného pôsobenia
 • Realizácia špecifických výchovných pôsobení, rozvoj osobnosti na základe 1. kroku
 • Výstupné meranie, odpoveď na otázku, čo sme vo výchovnom pôsobení dosiahli

Popísaný model rieši dve kľúčové otázky teórie a praxe:
a.) prepojenie činnosti a funkcie
b.) interakciu pedagogických a psychologických aspektov rozvoja osobnosti

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.