referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Kreativita
Dátum pridania: 21.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tianai
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 815
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 

Kreativita

Pojem „kreativita“ označuje schopnosť vytvárania nových kultúrnych a technických, duchovných i materiálnych hodnôt. Je to aktivita prinášajúca doposiaľ neznáme a súčasne spoločensky hodnotné výtvory. Základným princípom tvorivosti je výber, pretváranie a spájanie prvkov predchádzajúcej skúsenosti formou, ktorej výsledky v sebe zlučujú novosť s užitočnosťou.
Medzi základné faktory tvorivých schopností človeka patria:

 • fluencia, t. j. schopnosť pohotovo, ľahko vytvoriť čo najviac psychických produktov určitého druhu (slov, myšlienok, čísel, symbolov) v limitovanom čase,
 • flexibilita - znamená schopnosť pružne vytvárať rôznorodé riešenia problémov a prekonať myšlienkovú zameranosť; u žiaka sa utvára opakovaným riešením podobných úloh a vedie ho k istej automatizácii, a tým urýchľuje jeho prácu. Často však vedie k stereotypným spôsobom činností a prekáža pri tvorivej činnosti, 
 • originalita je schopnosť vytvárať bystré, dôvtipné, neobvyklé, nie bežné produkty , ktoré odhaľujú vzdialené súvislosti, 
 • senzibilita znamená citovosť na problémy, je to schopnosť všimnúť, postrehnúť problém tam, kde si to iní bežne nevšimnú, nevidia,
 • redefinovanie (znovuformovanie) znamená schopnosť zmeniť význam a použitie predmetov alebo ich častí, použiť ich novým spôsobom, oslobodiť sa od zaužívaných spôsobov riešenia daného problému,
 • elaborácia v tvorivosti sa chápe ako schopnosť vypracovať detaily riešení, aby sa skompletizoval nejaký celok alebo plán.

Základom tvorivosti je divergentné myslenie, pri ktorom sa osobnosť zameriava na rozširovanie a hľadanie nových, vhodných možností riešenia problémov a rozmanitých logických alternatív.

Úrovne tvorivosti: sú dané uznaním novosti a užitočnosti nápadu (M. Zelina)

 1. najnižší stupeň – tvorivosť ktorá je nová a užitočná len pre samotný subjekt – subjektívna tvorivosť
 2. vyššia tvorivosť – keď nápad, riešenie, myšlienku uzná určitá skupina ľudí
 3. ešte vyššia tvorivosť – keď je užitočná a uznaná napr. národom, krajinou
 4. najvyššia tvorivosť – myšlienky uznané v celom svete

M. Zelina uvádza štyri východiskové axiómy tvorivosti:

 • tvorivý môže byť každý človek,
 • tvorivosť sa môže prejaviť v každej činnosti, ale nie každá činnosť poskytuje rovnaké možnosti na tvorivosť,
 • tvorivosť je cvičiteľná funkcia, dá sa rozvíjať,
 • tvorivosť je ťažká „práca“ v tom zmysle, že človek musí najprv veľa vedieť, poznať, premýšľať, aby mohol vytvoriť nový a hodnotný produkt.

Výchova k tvorivosti

Výchovu k tvorivosti možno charakterizovať ako činnosť zámerne formujúcu tvorivosť, alebo aspoň niektoré jej zložky, uskutočňujúcu sa pomocou špeciálnych metód, úloh, cvičení a prostriedkov, vytváraním takých podmienok, v ktorých sú účinné.
Mládež má na rozvoj tvorivosti dobré predpoklady, ktoré sú dané tým, že ešte nemá ustálené fixované stereotypy v teoretickej a praktickej činnosti a usiluje sa o originálne sebavyjadrenie.

Rozvojom tvorivosti sa u žiaka zabezpečuje jeho bohatší vnútorný život, dáva sa mu priestor na kvalitnejšiu sebarealizáciu.
Rozvíjanie tvorivosti v škole závisí od štyroch základných podmienok: podmienky súvisiace s tvorivou osobnosťou žiaka, podmienky súvisiace s tvorivou osobnosťou učiteľa, podmienky súvisiace s tvorivosť rozvíjajúcou učebnou látkou a podmienky súvisiace s tvorivým prostredím.

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Kreativita 3.0020 1740 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.