referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Fedor
Štvrtok, 15. apríla 2021
Nadanie a tvorivosť
Dátum pridania: 21.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: majica
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 479
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.5
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 7m 30s
Pomalé čítanie: 11m 15s
 

NADANIE

Nadanie je súbor vlôh, ktoré sú predpokladom úspešného rozvíjania schopností. Nadané deti sú tie, ktorých spoločným znakom je výnimočný intelektový potenciál, vďaka ktorému sú schopné vysokých výkonov. Tieto deti potrebujú pre svoju realizáciu vzdelávací program, ktorý nie je bežne poskytovaný regulárnymi školami. Nadané deti majú vývinový náskok dva až tri roky oproti rovesníkom. Hranice nadania sa odvíjajú od výšky IQ a určujú sa pomocou stupnice bodov. Deti môžu byť mierne, stredne, vysoko a extrémne nadané, preto sa aj oni odlišujú v kapacite, štýle práce a vo výkonoch. Spoločné však majú to, že idú vo všetkom rýchlejšie dopredu.

Nadané deti demonštrujú úspech alebo potenciálne schopnosti v niektorej z nasledujúcich oblastí:

  1. všeobecná intelektová schopnosť
  2. špecifické akademické schopnosti
  3. tvorivé alebo produktívne myslenie
  4. vodcovské schopnosti
  5. umelecké schopnosti
  6. psychomotorické schopnosti

Nadanie sa prejavuje v celej štruktúre osobnosti dieťaťa. Nadané deti majú prirodzenú potrebu získavať nové poznatky, vedia dobre pozorovať, počúvať a rýchlo sa učia. Sú samostatné, iniciatívne, s vlastným názorom ale aj ťažšie prispôsobivé. Hoci napredujú rýchlejšie ako ich rovesníci, pri práci s nimi sa často vyskytujú aj výchovné problémy, ktoré často súvisia s ich špecifickými prejavmi najmä v sociálnej a emocionálnej oblasti. Zdrojmi problémov nadaných detí v sociálnej sfére môže byť ich zvýšená senzitivita. Môže ísť o citlivosť na podnety a snahu o primeranú komunikáciu s okolím, precitlivenosť na nepochopenie a kritiku, či sklon k perfekcionizmu. Problémy v správaní môžu tiež prameniť z faktu, že nadané deti sa v materskej škole nudia, mnohé hry sa im zdajú detské a nebavia ich, nerozumejú si s rovesníkmi, majú radšej spoločnosť dospelých.

Keďže výchovné problémy nadaných detí sa prejavujú rovnako ako u problémových detí, môže sa stať, že ich nadanie nebude spoznané. Je preto dôležité rozpoznať nadanie detí čo najskôr, aby ich nadanie mohlo rásť. Nadané deti sa prejavujú už v útlom detstve, preto potrebujú podporu rodičov a tiež učiteľov. Nadané deti bývajú označované ako deti so špeciálnymi potrebami. Rozpoznať nadanie už v detstve je potrebné preto, aby bolo dieťa vychovávané a vzdelávané s prihliadnutím na rozvoj a upevňovanie talentu. Nadané dieťa potrebuje k realizácii svojho prínosu pre spoločnosť špeciálny vzdelávací program a malo by byť umiestnené do špeciálnej školy pre nadané deti. Potrebuje optimálne podmienky na rozvoj svojho potenciálu a výnimočných záujmov.

Nie všetky nadané deti sa dostanú do špeciálnej školy so špeciálnym vzdelávacím programom. Ostávajú v bežných (materských) školách, ktoré im neposkytujú dostatok informácii k ich rozvoju a napredovaniu. V bežnej triede nemá pedagóg priestor na individuálnu prácu s nadanými deťmi a nie je na takéto úlohy ani pripravený. Ak má byť materská škola prínosom pre všetky deti, teda aj pre tie nadané, je nutné, aby pedagógovia boli informovaní o vývinových špecifikách a vzdelávacích potrebách nadaných detí. Je dobré, ak učitelia kladú na dieťa vyššie nároky a zamestnávajú ho pre neho zaujímavými úlohami s patričným stupňom obtiažnosti.

Nemali by sme zabúdať na to, že: „Každý nadaný jedinec je svojim spôsobom unikátny, neopakovateľný. Preto treba, aby sa táto jedinečnosť, výnimočnosť podporovala a rozvíjala už od počiatku. Tak v rodine, ako i v škole.“ (Laznibatová, 2003, s. 80)

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.