referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izabela
Sobota, 9. decembra 2023
Možnosti detekcie syndrómu CAN
Dátum pridania: 20.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mamat
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 30 621
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 82.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 137m 50s
Pomalé čítanie: 206m 45s
 
Obsah ................................................................................................................7
Abstrakt ...........................................................................................................4
Predhovor ........................................................................................................5
Úvod ...................................................................................................................8

1. Problematika týrania, zneužívania a zanedbávania dieťaťa .... 9
1.1. Týranie a zneužívanie detí v minulosti a v súčastnosti ................. 10
1.2. Ako rieši problémy týrania, zneužívania a zanedbávania detí naša
legislatíva .......................................................................................... 12
1.3. Trestný zákon ................................................................................... 13
1.4. Definície násilia a domáceho násilia ............................................. 17
1.5. Syndróm CAN a jeho formy ........................................................... 18

2. Dieťa - zodpovedný užívateľ svojich práv ...................................... 22
2.1. Dohovor o právach dieťaťa ............................................................ 24
2.2. Monitoring práv dieťaťa ................................................................ 25
2.3. Preventívne programy pre deti predškolského a školského veku 25
2.4. Organizácie zaoberajúce sa násilím na deťoch ............................. 26

3. Detekcia syndrómu CAN ....................................................................... 29
3.1. Úloha pedagóga pri identifikácii týraného dieťaťa ..................... 31
3.2. Sociálny pracovník a jeho práca pri identifikácii týraného a zneužívaného dieťaťa ...................................................................... 36
3.3. Úloha pediatra pri detekcii týraných a zneužívaných detí ........... 38
3.4. Úloha polície pri detekcii týraných a zneužívaných detí .............. 40
3.5. Úloha psychológa pri detekcii týraných a zneužívaných detí ..... 44

4. Výskum ........................................................................................................... 48
4.1. Teoretické východiská výskumu .......................................................
Záver ................................................................................................................. 63
Literatúra ........................................................................................................
Úvod

Musíme si uvedomiť, že dieťa je pre rodičov ten najväčší dar, ktorý by si mali chrániť a vychovávať ho s láskou. Dieťa by rodičia mali vnímať ako výsledok spoločnej lásky. Ale sú aj takí, ktorí si vôbec si nevážia dieťa, používajú ho ako nejakú hračku či vec. Mnohí z nás dokážu dieťa udrieť, a to aj bez príčiny. Takéto deti sú doma potom vystavené násiliu. Ide o týranie, zneužívanie, zanedbávanie. Hovoríme tomu syndróm CAN. Je to téma, o ktorej sa v minulosti menej hovorilo. Dnes sa však o nej vraví viacej. Počuť o nej z televízie, rozhlasu, často sa o nej píše v novinách. Cieľom tejto diplomovej práce je poukázať na prácu vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, pedagógov, policajtov, pediatrov, ktorí sa zaoberajú odhaľovaním a poznávaním týraných a ohrozených detí. Túto ich prácu rozoberáme v jednotlivých kapitolách.

Prvá kapitola sa zoberá legislatívnou stránkou ochrany dieťaťa, a hlavne, tým ako treba riešiť problémy týrania, zanedbávania a zneužívania dieťaťa v našej republike. Dočítame sa tu aj o týraní, zneužívaní a zanedbávaní dieťa v súčastnosti a v minulosti. Definujeme tu aj jednotlivé formy násilia.

Ďalšia kapitola je venovaná Dohovoru o právach dieťaťa a jeho právach. Pokladali sme za potrebné venovať aj prevencii objasňovať dieťaťu pojem a problém domáceho násilia.. Približujeme tu aj jednotlivé organizácie, ktoré sa venujú starostlivosti o deti a pomoci tým deťom, ktoré sú týrané, zanedbávané a zneužívané

V poslednej kapitole sa venujeme konkrétnej detekcii a pracovníkom, ktorí sa jej ňou zaoberajú a týka sa ich. Teda ide o prácu pedagóga, psychológa, pediatra, polície.
1. Problematika týrania, zneužívania a zanedbávania dieťaťa

Niekoľko tisíc rokov života človeka na Zemi sa s existenciou týrania, zneužívania a zanedbávania dieťaťa spájali javy, ktoré boli
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Bužek, A. 2002. Dieťa Zodpovedný užívateľ práv. In Vychovávateľ, č. 1, s. 9, Vlčková , M. 2005. Úloha sociálneho pracovníka. In Vychovávateľ, č. 3, s. 7-10, Vlčková, M. 2005. Úloha pedagóga pri identifikácii týraného dieťaťa. In Vychovávateľ, č. 10, s9 – 14, Henželová, M. 2000. analýza niektorých vybraných psychologických charakteristík detí, školiteľ: Natišová, E, Tranva: Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky, Katedra psychológie, Slovák, P. 2000. Analýza klinických rodín z pohľadu sociálneho pracovníka so zameraním na vybrané rodiny okresu Hlohovec, školiteľ: Magulicová, Z, Tranva: Trnavská univerzita Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce , Dunovský, J.: 1986, Dítě a poruchy rodiny, Praha, Avicenum, Dunovský, J. – Dytrych, Z. – Matějček, Z. a kolektív: 1995. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě, Praha, Avicenum, Leitman, I. – Leitmanová, M.: 2004. Náruč pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti, Žilina – Zádubnie, Občianske združenie Náruč – pomoc deťom v kríze, Konárik, E.: 1998. Pedagogika emocionálne a sociálne narušených, Bratislava, UK Bratislava, Pedagogická Fakulta, Šoltés, L.: 1999 – 2000. Sociálna práca v zdravotníctve, vysokoškolské skriptá pre 2. ročník, Trnava, Trnavská Univerzita., Mečíř, M.: 1971. Péče o malé dítě, Praha, Štátne Pedagogické Nakladatelství , Brímusová, V. : 2003. Syndróm CAN (absolventská práca), konzultant: Mgr. Jančušková, D., Trnava: Stredná Odborná Škola blahoslavenej Laury, Hroncová, M. – Hrnčiarová, J. – Papp, E.: 2005. Syndróm CAN, Dostupné na internete http://www.mia.sk/DE_TL/SKOL/DT_200102/09-02_16htm, Domáce násilie voči ženám a deťom: 2002. Zhodnotenie využívanie prostriedkov trestného práva proti domácemu násiliu voči ženám a deťom, Pikusová, I.:2007, Arteterapia, Algayrová, M: 2005, Arteterapia a mentálny postih, Capová, M. –Mráz, M. – Lovášová, D.: 2004. Syndróm CAN, in Sestra, Pediatrické ošetrovateľstvo, tematický zošit č. 62, s. 26, 27
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.