referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zlatica
Streda, 28. februára 2024
Možnosti detekcie syndrómu CAN
Dátum pridania: 20.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mamat
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 30 621
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 82.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 137m 50s
Pomalé čítanie: 206m 45s
 
MOŽNOSTI DETEKCIE SYNDRÓMU CAN

DIPLOMOVÁ PRÁCA
ANNA TOBLOVÁ

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA PEDAGOGIKY

ŠTUDIJNÝ ODBOR: VYCHOVÁVATEĽSTVO DETÍ A MLÁDEŽE


Abstrakt

Anna, Toblová: Možnosti detekcie syndrómu CAN (diplomová práca). Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Katedra pedagogiky. Školiteľ: PaedDr. Katarína Szijjartóová, PhD. Komisia pre obhajoby: Predseda: Prof. Phdr. Peter Seidler, CSc. Nitra: Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, 2007

Musíme si uvedomiť, že dieťa je potrebné chrániť a nie mu ubližovať. Táto diplomová práca je o tom, akým spôsobom by mali vychovávatelia, sociálni pracovníci, policajti, pediatri, psychológovia odhaľovať a poznať týranie, zanedbávanie a zneužívanie dieťaťa. Taktiež ako by sa mali venovať dôkladnej analýze situácie, v ktorej sa dieťa nachádza. Venujeme sa tu aj legislatíve, ktorá je dôležitá na ochranu detí, ktorým je takýmto spôsobom ubližované. Dieťa je chránené Dohovorom o právach dieťa, ktorý podpísali viaceré krajiny, a preto by mali zabezpečovať týmto dokumentom starostlivosť a ochranu dieťaťa. Veľkú úlohu tu zohrávajú rôzne inštitúcie, pretože v nich sa uskutočňuje starostlivosť o deti, ktorých sa týka domáce násilie. Nesmieme tu zabúdať ani na preventívne programy, ktoré dieťaťu odhaľujú pojem domáceho násilia, poukazujú na to, ako pomôcť dieťaťu, ktoré je týrané. Podrobne sa tu opisuje práca jednotlivých pracovníkov, ktorí sa zoberajú touto problematikou. Sú to hlavne sociálny pracovník, polícia, pediater, pedagóg, psychológ.

Kľúčové slová: detekcia, syndróm CAN, zanedbávanie, týranie a zneužívanie dieťaťa


Predhovor

Myslíme si, že týraniu, zneužívaniu a zanedbávaniu dieťaťa sa v súčasnosti nevenuje taká pozornosť, aká by sa mala. Týka sa to najmä jeho detekcie. Mnohí z nás ani nevedia, že dieťa, ktoré žije v ich susedstve, je týmto spôsobom ochudobnené o krásny svet. Nevšímame si to preto, lebo nevieme ho pozorovať, viesť s ním rozhovor. Preto sme považovali za dôležité venovať sa tejto téme. Tento problém sa netýka, len pedagógov, psychológov, policajtov, ale aj nás laikov. My sa dozvedáme o týchto prípadoch z médií, ktoré nám však poskytnú len stručnú informáciu. Nikdy sa nedozvieme, čo za tým v skutočnosti je. Akým spôsobom bolo dieťaťu ubližované, čo všetko bolo zatajené, akým spôsobom sa mohlo takémuto ubližovaniu predísť. Každý z nás si môže povedať, že nás sa to netýka. Ale ak sa v našej rodine vyskytne takýto problém, potom je už neskoro a my nevieme tomu zabrániť.


Pri písaní tejto diplomovej práce sme sa inšpirovali rôznymi príbehmi, ktoré sme sa dozvedeli nielen z médií, ale aj z osobných príbehov, ktoré nám vyrozprávali iní. Svet detí nám nie je ľahostajný, preto sme považovali za potrebné venovať sa tejto téme, a to hlavne z pohľadu odhaľovania a ďalšej práce s deťmi takéhoto osudu. Dôležitosť tu kladieme na to, ako sa pozeráme na osud takýchto detí, ale aj ako by sme im mali pomôcť. Musíme si uvedomiť hlavne to, že aj takéto deti majú právo na lepší a krajší život. Považujeme potrebné rozšíriť poznatky o tomto probléme. Chceme, aby táto práca bola akousi príručkou pre ďalších vychovávateľov, pedagógov, psychológov, policajtov, pediatrov, ale aj pre ďalších študentov, a to len preto, že tu majú podrobný popis toho, čo sa týka detekcie syndrómu CAN.

Poďakovanie patrí vychovávateľom, pedagógom, psychológom, pediatrom, policajtom, sociálnym pracovníkom, ktorí nám poskytli cenné informácie k vypracovaniu našej diplomovej práci. Tak tiež patrí poďakovanie našej školiteľke PaedDr. Kataríne Szijjártóovej, Phd. za cenné rady.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Bužek, A. 2002. Dieťa Zodpovedný užívateľ práv. In Vychovávateľ, č. 1, s. 9, Vlčková , M. 2005. Úloha sociálneho pracovníka. In Vychovávateľ, č. 3, s. 7-10, Vlčková, M. 2005. Úloha pedagóga pri identifikácii týraného dieťaťa. In Vychovávateľ, č. 10, s9 – 14, Henželová, M. 2000. analýza niektorých vybraných psychologických charakteristík detí, školiteľ: Natišová, E, Tranva: Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky, Katedra psychológie, Slovák, P. 2000. Analýza klinických rodín z pohľadu sociálneho pracovníka so zameraním na vybrané rodiny okresu Hlohovec, školiteľ: Magulicová, Z, Tranva: Trnavská univerzita Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce , Dunovský, J.: 1986, Dítě a poruchy rodiny, Praha, Avicenum, Dunovský, J. – Dytrych, Z. – Matějček, Z. a kolektív: 1995. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě, Praha, Avicenum, Leitman, I. – Leitmanová, M.: 2004. Náruč pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti, Žilina – Zádubnie, Občianske združenie Náruč – pomoc deťom v kríze, Konárik, E.: 1998. Pedagogika emocionálne a sociálne narušených, Bratislava, UK Bratislava, Pedagogická Fakulta, Šoltés, L.: 1999 – 2000. Sociálna práca v zdravotníctve, vysokoškolské skriptá pre 2. ročník, Trnava, Trnavská Univerzita., Mečíř, M.: 1971. Péče o malé dítě, Praha, Štátne Pedagogické Nakladatelství , Brímusová, V. : 2003. Syndróm CAN (absolventská práca), konzultant: Mgr. Jančušková, D., Trnava: Stredná Odborná Škola blahoslavenej Laury, Hroncová, M. – Hrnčiarová, J. – Papp, E.: 2005. Syndróm CAN, Dostupné na internete http://www.mia.sk/DE_TL/SKOL/DT_200102/09-02_16htm, Domáce násilie voči ženám a deťom: 2002. Zhodnotenie využívanie prostriedkov trestného práva proti domácemu násiliu voči ženám a deťom, Pikusová, I.:2007, Arteterapia, Algayrová, M: 2005, Arteterapia a mentálny postih, Capová, M. –Mráz, M. – Lovášová, D.: 2004. Syndróm CAN, in Sestra, Pediatrické ošetrovateľstvo, tematický zošit č. 62, s. 26, 27
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.