Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hry

HRY NA ROZOHRATIE

1. MRÁZ
vek: 3-5 rokov
Jedno dieťa je mráz (naháňač), ostatné sú snehové vločky. Koho mráz chytí, ten zostane stáť-zamrzne. Vyslobodiť ho môže kamarát, ktorý ho pohladí po líčku, alebo mu podlezie popod nohy.

2. MOLEKULY
vek: 5-6 rokov
Deti chodia voľne po priestore, učiteľka hovorí čísla. Aký počet povie, toľko detí sa chytí spolu. Potom sa pustia a hra sa opakuje.

3. BEH S ÚLOHOU
vek: 3-5 rokov
Deti behajú po triede. Na znamenie (bubienok, triangel..) sa zastavia a chytia sa určenej farby, napr. červenej, alebo vlasov, urč. materiálu...

4. NA HADA
vek: 3-5 rokov
Na začiatku hry naháňa jedno dieťa. Koho chytí, pevne uchopí a naháňajú spoločne. Postupne sa k nim pridávajú chytené deti, až vznikne dlhá reťaz. Hra sa končí, keď sú deti v reťazi a voľne nezostalo ani jedno.

5. STOLIČKOVÁ
vek: 5-6 rokov
V triede sú rozmiestnené stoličky, dve deti sedia na jednej stoličke. Na dohovorený signál vstanú a prechádzajú sa. Na ďalší signál si musia čo najrýchlejšie sadnúť na voľné stoličky. Učiteľka medzi signálmi odoberá stoličky. Víťazí dvojica, ktorá zostane po odobratí všetkých stoličiek okrem jednej.

6. NAHÁŇAČKA VO DVOJICIACH
vek: 5-6 rokov
Deti sa naháňajú vo dvojiciach. Pred naháňajúcou dvojicou sa môžu zachrániť, ak si sadnú do sedu skrčmo-skríženého. Keď nebezpečenstvo pominie, vstanú a pokračujú v hre

7. NAHÁŇAČKA
vek: 5-6 rokov
Jedno dieťa naháňa. Koho sa dotkne, ten chytá ostatné deti, ale musí si držať miesto, kde sa ho naháňač dotkol ( napr. rameno, stehno). Ak chytí ďalšie dieťa, môže sa chyteného miesta pustiť.

8. STUHY
vek: 3-5 rokov
Každé dieťa drží v ruke stuhu. Navzájom sa chytajú a snažia sa zobrať stuhu jeden druhému. Vyhráva ten, kto ich drží v ruke najviac. Pri hre treba dbať na to, aby si deti neubližovali a siahali iba na stuhu.

9. NA CHOBOTNICU
vek: 3-5 rokov
Ležíme na uterákoch alebo na vankúšoch. Plávame v mori. Jedno dieťa je chobotnica, ktorej vyznačíme priestor, v ktorom býva (stuhou..). Na znamenie (začiatok nejakej skladby) deti vstanú z uterákov a behajú v priestore. Chobotnica vtedy môže chytať kúpajúce sa deti a koho chytí odvedie ho do svojho domu (počas znenia hudby). Keď hudba doznie, deti sa vrátia na uteráky. Hru opakujeme a chytať pomáhajú aj ostatné deti.

10. KLOBÚKOVÁ
vek: 3-5 rokov
Jedno dieťa má na hlave klobúk. Chytá ostatné deti. Komu dá na hlavu klobúk, ten je naháňačom.

11. NA KÚZELNÍKA
vek: 5-6 rokov
Jedno dieťa je kúzelník- naháňa. Koho chytí, premení ho na nejaké zvieratko. Chytené dieťa skáče, chodí, vydáva zvuky ako zviera, na ktoré ho kúzelník začaroval. Vyslobodiť začarované deti môžu kamaráti, ktorých kúzelník ešte nechytil tak, že ho pohladkajú po líčku. Kúzelník medzi tým chytá ostatné deti.

12. KRÁĽ NIE JE DOMA
vek: 5-6 rokov
Kráľ prichádza z bojového ťaženia domov ako porazený. Učiteľka alebo dieťa povie: „Kráľ je doma“. Vtedy nesmie kráľa nikto a nič vyrušiť. Chodíme po špičkách, tichúčko, nerozprávame, len aby sa kráľ nenahneval. Učiteľka alebo dieťa povie: „Kráľ nie je doma“. Všetci od radosti výskajú, behajú, dupocú. Povely striedame.

HRY NA UVOĽNENIE A SÚSTREDENIE

13. PREDSTAVOVANIE
vek: 3-5 rokov
Deti sedia v kruhu. V určenom rytme vytlieskávajú svoje meno. Obmena: zopakujú meno predchádzajúceho dieťaťa a potom pridajú svoje meno.

14. MENÁ S LOPTOU
vek: 5-6
deti sedia v kruhu. Gúľajú si loptu. Prvé dieťa povie: „Zdravím ťa...“, druhé odpovie: „Ďakujem...“. hra pokračuje. Napr. Miško zdraví Zuzku. Zuzka mu poďakuje a zdraví ďalšie dieťa. Hru hráme, kým sa všetci nevystriedajú.

15. CHODZA V REŤAZIACH
vek: 5-6 rokov
deti sú pochytané za ruky (ako hra na hada). Tvoria trojice. Zaznie hudba a počas jej trvania chodia rôznymi smermi. Nevrážajú do seba. Keď hudba doznie, vymenia si pozície. Prvé je posledné a naopak. Na ďalší dohovorený signál sa po doznení hudby vystriedajú prostredné deti.

16. TAJNÉ SIGNÁLY
vek: 5-6 rokov
deti sedia v dvoch radoch oproti sebe. Na dosah vystretej ruky je položený predmet vedľa posledného dieťaťa. Obidva rady spája učiteľka (na tej strane kde nie je predmet). Deti sa za chrbtom držia mocne za ruky. Učiteľka dáva stiskom dlane signál. Deti si ho za chrbtom posielajú čo najrýchlejšie. Keď signál dostane posledné dieťa v rade zodvihne predmet. Kto bol šikovný a chytil predmet posunie sa na miesto pri učiteľke.

17. U KOZMETIČKY
vek: 3-5 rokov
polovica detí sedí na stoličkách a má zatvorené oči. Ostatné deti k nim pristúpia a vytvárajú sediacim deťom príjemné pocity (hladkajú po tvári, vlasoch...). „kozmetičky“ sa medzi sebou vymenia a to isté robia pri druhom dieťati. Potom sa vymenia. Deti vyjadria svoje pocity, čo im bolo príjemné a čo nie.

18. NA ZVIERATKÁ
vek: 3-5 rokov
Deti rozdelíme do skupín. Každá skupina predstavuje iné zvieratko (domáce, lesné, ZOO..). vydávajú charakteristické zvuky. Všetci zatvoria oči, učiteľka deti rozmiestni po triede tak, aby zvieratká rovnakého druhu neboli spolu. Učiteľka vyzve deti, aby vydávali zvuky zvierat a so zatvorenými očami sa hľadali. Ak sa skupiny stretli podľa zvuku, otvoria oči a skontrolujú či nezablúdili.

19. PASTELKY
vek: 5-6 rokov
Učiteľka, tak aby deti nevideli, umiestni tri predmety (pastelky) v triede na viditeľné miesto, aby ich dieťa mohlo nájsť. Vyzve deti aby hľadali pastelky, ktoré im pred ukrytím ukázala. Dieťa, ktoré pastelky nájde, neprezradí to ostatným deťom. Pošepne učiteľke, kde sa predmety nachádzajú. Môže sa zatiaľ hrať. Hráme sa, kým všetci predmety nenájdu, alebo ak poprosia aby im učiteľka ukázala kde sú.

HRY NA OBJAVENIE SEBA A OKOLITÉHO SVETA

20. FYZICKÝ KONTAKT
vek: 3-5 rokov
Hráči chodia v priestore, nadväzujú kontakty najprv očami a neskôr dotykom (objať sa, pohladkať, podať si ruku, usmiať sa..)

21. SLUCHOVÉ VNÍMANIE
vek: 3-5 rokov
Deti ležia so zatvorenými očami. Sústredia sa na zvuky dnu i prichádzajúce z vonku. Ak počujú zvuk hovoria (autobus, auto, muška...)

22. ČUCHOVÉ VNÍMANIE
vek: 3-5 rokov
Deti sedia v kruhu so zatvorenými očami. Učiteľka im dá ovoňať 4 vône (káva..). Ak privoňali všetci, vône schová. Deti otvoria oči a učiteľka sa spýta, aké vône to boli, aké pocity v nich vyvolali – príjemné, nepríjemné.

23. HMATOVÉ VNÍMANIE
vek: 3-5 rokov
sedíme v kruhu so zatvorenými očami. Podávame si 4-5 predmetov z rôznych materiálov. Každé dieťa ich ohmatá tak dlho, ako potrebuje. Predmet potom podá ďalej. Nehovorí o ňom, kým neohmatajú predmety všetci. Učiteľka predmety schová, deti otvoria oči a rozprávajú o pocitoch, ktoré v nich vyvolal dotyk s predmetmi, ktoré potom ukáže.

24. KOMBINÁCIA VNÍMANIA
vek: 3-5 rokov
deti sedia zo zatvorenými očami v kruhu. Ruky majú za chrbtom. Každému dieťaťu dáme predmet do ruky. Deti otvoria oči, nepozrú sa na predmet v ruke, iba ho ohmatajú, čo to môže byť. Ak spoznali predmet, neprezradia to, ale slovne popíšu. Ak deti predmet uhádnu, položia ho do stredu a hra pokračuje.

POHYBOVÁ HRA

25. HRA NA VLAK
vek: 2 roky
Postup: Posadíme sa na stoličky. Výpravca vypravuje vlak a pýta sa technikov, či je všetko v poriadku, či sú odskúšané kolesá. "Skúšame" každé koleso slabým pošteklením na nohu dieťaťa. Predávajú sa lístky a sprievodca ich kontroluje. Skontrolované označí dierkovačom na spisy, alebo odtrhne z nich kúsky. Kto nemá lístok musí zaspievať, povedať básničku alebo poskočiť, podľa schopnosti "cestujúceho".
Zo stanice do stanice
malý vláčik ženie sa,
fučí, píska, točia sa mu kolesá.

26. HRA NA VLAK 2
vek: 2 roky
Postup: Chodíme ako vlak a spievame si:
Ide, ide vláčik, ide, ide vlak.
A my malé deti, poďme nasadať.
Pôjdeme my do Popradu,
kúpime si čokoládu,
Ide, ide vláčik, ide, ide vlak.
Kým vlak dôjde do Popradu, zastane v niekoľkých staniciach:
- Ťapkovce - všetci si zaťapkáme
- v Pesničkove - zaspievame si
- vo Vareškove - vareškami vyklepeme rytmus známej piesne na bubon, hrniec, stôl...
- v Skočkove - všetci cestujúci skáču na jednej nohe, potom na druhej a nakoniec na oboch
- vo Vodovciach - všetci si kľaknú a akože pijú vodu z dlaní, akoby zo studničky
- v Ležanovciach - ľahneme si
- v Spankovciach - spia.
Spankovce môžu mať dohru každý večer, keď sa ide do Spankoviec cez Skočkovo a Ležanovce. Dieťa idúc do postele si poskočí, potom si ľahne a v posteli, v Spankovciach, sa už len spí.

27. ŠIKULKA
vek: 2 roky
Postup: Túto pohybovú hru je vhodné hrať sa každé ráno a naučiť tak dieťa pravidelnému cvičeniu. Nezabudnime pri tom otvoriť okno.
Len čo vstanem hopsasa, / zo vzporu drepmo výskok so vzpažením a poskoky na mieste
umyjem sa do pása. / znázorniť špliechanie vody na telo
Šuchy ruky, krk a tvár, / znázorniť umývanie rúk, krku a tváre
vezmem vody za pohár. / v stoji spojnom predpažiť skrčmo
Umyjem si kefkou hravo,
všetky zúbky vpravo, vľavo. / znázorniť čistenie zubov
Či je na mne dáka chyba? / voľne obrat o 360°
Celý deň som ako ryba. / výskok z drepu do stoja

28. SOMÁRIK
vek: 2 roky
Postup: Urobíme s deťmi "hada": postavíme sa za sebou do radu a chytíme toho pred nami za bok. Spievame pesničku a do rytmu kývame zadočkami z boka na bok. Pri "i-á" zvýšime intenzitu kývania. Spievame trikrát za sebou: 1x normálne, 2x spomalene, 3x čo najrýchlejšie.
Veľmi obľúbená hra.
Malý sivý somárik
svetom putuje.
Ako sa mu to páči
zadočkom pohadzuje.
I-á, i-á, i-á-i-á-i-á.

29. IDE MYŠKA
vek: 1 rok
Postup: Ide myška do sveta, nožičkami prepletá. Liezť až hore to ma baví neposlušná myška vraví. Keď to nikto netuší vyťahá ťa za uši. Pomaličky ideme prštekmi od pupka smerom k hlavičke a na konci básničky...: potiahneme dieťa za ušká.

30. HLÁVKA
vek: 1 rok
Postup: Posadíme si dieťa na kolená tvárou k sebe. Recitujeme riekanku a postupne ukazujeme (hladkáme, jemne šteklíme) jednotlivé časti hlávky na dieťatku.
To je strieška, to sú dve jasné svetielka, dva maličké vankúšiky, tu sú dvierka do domčeka,
kto chce vojsť do domčeka, nech sa dotkne zvončeka, cŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕn.
- pohladkáme dieťa po hlávke
- ukážeme na očká
- líčka
- ústočká
- zazvoníme na nošteku

31. FARBY, FARBY, FARBIČKY
vek: 3 roky
Pomôcky:
veci okolo nás
Postup: Zarecitujeme riekanku: "Farby, farby, farbičky, chytíme vás do rúčky.
Hľadáme farbu: xxx"
Vtom všetky deti čo najrýchlejšie hľadajú predmet danej farby a chytia sa ho. Môže to byť hocičo v okolí (hračka, sveter, obrázok, a pod.). Kto nájde hľadanú farbu posledný, prevezme funkciu "vyvolávača". Hra je vhodná pre väčší počet detí, ale dá sa ňou pekne zabaviť v každej rodine.

32. HRA S RIEKANKOU
vek: 2 roky
Pomôcky:
obrázky drevenej police, hrnca, bábiky, lízanky, myšky, ružičky
Postup: Nakreslíme veľmi jednoducho tieto obrázky. Spievame riekanku v dvoch tónoch a ukazujeme na obrázky položením prsta. Keď opakujeme popevok, pozeráme na obrázky. Fúkame si do rúk alebo na obrázok hrnca. Lížeme lízanku, kolíšeme dieťatko a pištíme ako myš.
Voniame ružičku - ááh tá vonia, nádych, hapčí, výdych. Všetko napodobňujeme a dramatizujeme. Pri ďalšom opakovaní spievame iba otázku. Dieťa menuje veci podľa obrázku. Veľmi rýchlo sa ju naučí naspamäť. Najprv opakuje podľa obrázku a potom už aj bez neho. Je to obľúbená hra.
Čo v kuchyni býva? - Polica, polica.
Čo sa v hrnci varí? - Krupica, krupica.
Čo v kolíske spinká? - Dieťatko, dieťatko.
Čo nám mamka kúpi? - Lízatko, lízatko.
Čo to v pasci piští? - Myšička, myšička.
Čo tak pekne vonia? - Ružička, ružička.

33. SPADLA SOM DO STUDNE
vek: 4 roky
Postup: Deti stoja / sedia v kruhu, jedno dieťa sedí v strede - v studni, a povie: "Spadla som do studne".
Ostatní odpovedajú: "Kto ťa má vytiahnuť?".
Ono odpovedá zadaním úlohy: napr. "Ten kto najvyššie vyskočí."
Všetci vyskočia, a dieťa v studni určí, kto ho má vytiahnuť. Ten potom dieťa zo studne "vytiahne" (pomôže vstať) a vymenia si miesta. Hra sa opakuje, kým to deti baví - a to je obyčajne veľmi dlho.
Príklady úloh: sadnúť si po turecky, spraviť kotrmelec, postaviť sa na jednu nohu, napodobniť kohútika (iné zvieratko), rukami spraviť striešku na hlave.

34. TANČEK S BÁBIKAMI
vek: 2 roky
Pomôcky: väčšie bábiky, ktoré sa dajú držať za ruky
Postup: Každý si vezme bábiku a chytí ju za ruky tvárou k sebe. Ak je nás viac, môžeme urobiť kruh. Budeme s bábikou tancovať striedavo v drepe a v stoji. Použijeme riekanku ako popevok:
Hopsa, hopsa, hopsasa, bábika sa natriasa – kľakneme si a hopsáme s bábikou na zemi.
A teraz sa postavíme, s bábikou sa zatočíme – vstaneme, dupkáme nohami a na mieste sa otočíme.
Ťapi, ťapi, ťapky, tak tlieskajú bábky – kľakneme si a naznačujeme s bábikou ťapkanie.
A teraz sa postavíme, s bábikou sa zatočíme – vstaneme, dupkáme nohami a na mieste sa otočíme.
Tany, tany, tanu, na tú a tú stranu – kľakneme si a držíme bábiku tvárou k sebe, znázorňujeme tlieskanie.
A teraz sa postavíme, s bábikou sa zatočíme – vstaneme, dupkáme nohami a na mieste sa otočíme.

35. VSTÁVANIE
vek:2 roky
Postup: Túto pohybovú hru je vhodné hrať sa každé ráno a naučiť tak dieťa pravidelnému cvičeniu. Nezabudnite pri tom otvoriť okno.
Len čo vstanem z postele, už aj cvičím vesele – zo vzporu drepmo výskok, vzpažiť – poskoky znožmo na mieste.
Ruky hore, ruky dolu, od seba a zas spolu – stoj spojný – vzpažiť, pripažiť, upažiť, pripažiť.
Čupnem, vstanem, vyskočím, veselo sa zatočím – drep, vstyk, výskok, drobnými krokmi obrat.

36. ZRKADLO
vek: 5 rokov
Motivácia: Zrkadlo, zrkadlo, povedz nám, čo vidíš? Zrkadlo vie ukázať všetko, čo pred ním predvedieme. Zrkadlo je však veľmi krehké, a keď nám spadne na zem, rozpadne sa na tisíc malých častí. A práve to sa nám prihodilo. Zrkadlo je rozbité, už ho nikto nezlepí. Musíme si preto urobiť iné zrkadlo. Môžeme sa totiž sami premeniť na zrkadlo.
Postup: Poprosíme niektoré z detí, aby sa postavilo čelom k nám a predviedlo jednoduchý pohyb. Dieťa predvedie pohyb, ktorý sledujeme. Potom dieťa pohyb opakuje a my opakujeme pohyb zrkadlovo s ním (vytvoríme zrkadlo). Teraz môžeme vyzvať deti, aby sa tiež pokúsili vytvoriť zrkadlo. Vybrané dieťa predvádza pohyby a iné robí zrkadlo. Postupne sa môžu vystriedať všetky deti v roli „zrkadla“ aj v predvádzaní pohybu.

37. HUDOBNÉ KRESLO
vek: 5 rokov
Pomôcky: kreslá alebo sedačky podľa počtu účastníkov, hudba
Postup: Kreslá postavíme do priestoru alebo do kruhu. Necháme znieť hudbu, počas ktorej sa deti voľnej pohybujú, poskakujú, tancujú, prechádzajú sa. Keď hudba prestane hrať, každý si nájde svoje hudobné kreslo a sadni si doň. Po chvíli hudba zaznie opäť a to je signál, aby sa deti postavili a pokračovali v pohybe. Medzitým jedno kreslo odstránime. Hráč, ktorý si nenájde cez hudobnú prestávku voľné kreslo, musí sa posadiť na časť iného kresla alebo kamarátovi na kolená. Takýmto spôsobom sa stále zvyšuje zábava a deti sú nútené vymýšľať mnohoraké spôsoby, ako sa usadiť do kresla, keď už na ňom sedí niekoľko iných detí. Podľa počtu účastníkov hra končí za všeobecného veselia pri jednom alebo dvoch kreslách.

38. ČÍSLA, TVARY, PÍSMENÁ
vek: 5 rokov
Postup: Deti požiadame, aby sa pokúsili spoločne svojimi telami vytvoriť nejaký tvar (kruh, trojuholník, štvorec...), písmeno alebo číslo. Môžu pri tom ležať na zemi, stáť i sedieť. Ak je hráčov viac ako osem, treba skupinu rozdeliť na menšie skupinky.

39. LEZENIE S VANKÚŠOM NA CHRBTE
vek detí: 3 roky
Postup: Deťom na štyroch položíme na chrbát vankúšik a necháme ich loziť po triede, kým vankúšik nespadne. Deti môžu súťažiť, kto dlhšie vydrží s vankúšom na chrbte. Môžeme tiež urobiť preteky s vankúšikom na hlave, medzi kolenami. Pretekársku trať môžeme skomplikovať prekážkami.

40. SEDLIACKY DVOR
vek: 5 rokov
Pomôcky: kartičky s menami alebo obrázkami rôznych zvierat, šatky, losovací klobúk
Postup: Každý hráč si vylosuje z klobúka jedno zvieracie meno alebo obrázok (alebo vedúci každému pošepká jedno z troch až štyroch mien rôznych zvierat). Napríklad, ak chceme mať tri skupiny, môžeme zvoliť „kravy“, „kohútov“ a „žaby“ a vždy niekoľkým hráčom pošepkáme meno toho istého zvieraťa. Hráči sa rozptýlia v priestore a každý si zaviaže oči.
Cieľom hry je nájsť všetkých členov špeciálnej zvieracej skupiny a chytiť sa s nimi za ruky. Jediný dovolený spôsob komunikácie sú zvieracie zvuky. Podporiť aktivitu, zaangažovanosť a pocit spolupatričnosti pomocou zábavnej formy komunikácie.
Úlohu môžeme u starších detí sťažiť tak, že každá skupiny musí napokon pozostávať napr. z dvoch kráv, dvoch kohútov a dvoch žiab. Počty volíme samozrejme podľa celkového počtu hráčov tak, aby boli počty vyvážené. Potom dáme skupine úlohu, aby našla spiaceho gazdu alebo zablúdenú ovečku. Gazdu i ovečku predstavujú statickí hráči, ktorí vydávajú len slabé zvuky.

41. STONOŽKA IDE CEZ HORY
vek: 5 rokov
Pomôcky: lavičky, veľké molitanové kocky, žinenky, gymnastický koberec a pod.
Cieľ: koordinácia pohybov, spolupráca pri spoločnom pohybe, pocit spolupatričnosti
Postup: Najprv deti požiadame, aby z pripraveného stavebného materiálu postavili hory a pokryli ich aj trávou (veľkými rohožkami, žinenkami). Môžu pri tom použiť aj rôzny iný materiál, ktorý je dostupný. Stonožku vytvoria deti tak, že sa zoradia za sebou, kľaknú si, položia dlane na zem a uchopia členky prechádzajúceho kamaráta. Štyri deti takto sformujú šesťtnásťnožku, ktorá sa pohybuje priestorom, chodí okolo hôr, vylieza na ne a schádza z nich. Stonožky sa môžu po chvíli zoradiť za seba a vytvoriť tak obrovskú stonožku. Na záver sa gigantická stonožka skrúti a zaspí.


42. VÍLY A OBRI
vek: 4 roky
Pomôcky: hudba
Postup: Zvuk dokáže rozjatriť predstavivosť dieťaťa. Pri tejto hre je vhodné použiť hudbu. Pri hlasnej hudbe si predstavíme, že sme veľkí, rozhnevaní obri, ktorí dupocú. Keď nám hudba stíchne, premeníme sa na víly, ktoré žijú v obrovom dome. Vysvetlíme deťom, že sme takí ľahučký, že pri poletovaní nás vôbec nepočuť. Spolu s deťmi si vymyslíme príbeh o tom, čo sa deje v obrovom dome. Pri každom stíšení hudby lietame potichučky ako víly a pri hudbe hlasnej, dupoceme ako obry.

43. BABIČKYNE KROCIKY
vek: 4 roky
Postup: Vyberieme jedno dieťa, ktoré bude „babička“. Stojí čelom k stene a chrbtom k deťom na opačnom konči miestnosti. Deti sa k nej musia potichučky priblížiť. Babička sa môže kedykoľvek obrátiť, v tom okamihu musia deti meravo stáť na mieste ako socha. Ak babička zbadá niekoho, kto sa pohol, musí sa vrátiť späť na štart. Ale ak sa niektoré z detí dostane až k nej, môže babičku poklepkať po chrbte so slovami: „Ahoj babička“. V tom prípade si vymenia úlohy s babičkou.

44. ČO HOVORÍ PETER?
vek: 4 roky
Postup: Vysvetlíme deťom, že má napodobňovať činnosti, ktoré Peter bude robiť, no len v tom prípade, že najprv povie: „Peter hovorí...“ Keď napríklad povie: „Peter hovorí zdvihni ruky“, musia deti zdvihnúť ruky, ale ak povie iba: „zdvihni ruky“, deti by mali zostať nečinné. Ak zopakuje niektoré dieťa činnosť, pred ktorou sme nepovedali: „Peter hovorí“, vypadáva z hry.
Pokyny k energickejšiemu pohybu robia hru živšou napríklad: „Peter hovorí... skáč okolo stromu“ alebo „Peter hovorí... skáč o cestičke k záhradnej bránke a späť“.

45. ABRAKA DABRAKA HÝB SA!
vek: 4 roky
Postup: Vyberieme jedno dieťa, ktoré bude hrať kúzelníka. Kúzelníkovi dáme kúzelnícku paličku, ktorou bude ukazovať na určité časti tela detí. Ak ukáže na nohu, musí začarované dieťa poskakovať, ak ukáže na oči musí žmurkať. Alebo kúzelník môže rozkázať čo má dieťa, na ktoré ukáže robiť so slovami: „Abraka dabraka skáč na ľavej nohe a kývaj pravou rukou!“.

46. HRA NA VODNÍKA
vek: 4 roky
Postup: Jedno dieťa bude vodník. Vodníkovi zaviažeme na celé telo zelené stužky vyrobené z krepového papiera. Ostatné deti sedia v kruhu. Vodníkovi zaviažeme oči a postavíme ho doprostred kruhu. Deti majú za úlohu vodníkovi brať stužky, ktoré má na sebe poviazané. Koho vodník chytí, musí ísť namiesto neho do kruhu. Hru môžeme rôzne obmieňať, napr. v kruhu môže byť vták Ohnivák, ktorému deti budú trhať perie.

47. ZAHRAJME SA NA STROMY
vek: 6 rokov
Postup: Na začiatku tejto hry deťom vysvetlíme, že strom je jedna veľká rastlina. Je silnejší a vyšší ako ostatné rastliny vyskytujúce sa na Zemi. Cieľom tejto hry je naučiť deti, že aj stromy a ostatné rastliny sa pohybujú. Najprv sa stočíme do klbka a tvárime sa, že sme ešte len malý krík. Kľakneme si a pažami urobíme malý kruh. Kolísaním dopredu a dozadu naznačíme, že sme malým stromčekom, s ktorým sa pohráva vetrík. Pomaly vstávame, ako by sme rástli a tvár otáčame smerom k slniečku. Zrazu k nám prišiel silný vietor a ako vietor fúka, stromy sa hýbu a konáre tiež. Ale vietor prestal slniečko zasvietilo a my sme vyrástli na krásne silné stromy. Natiahneme ruky, ako konáre a usmievame sa na slnko, pretože mu ďakujeme za pekný deň.

48. REŤAZOVÁ NAHÁŇAČKA
vek: 5 rokov
Postup: Spomedzi detí vyberieme jedného hráča, ktorý bude naháňať. Ak niekoho chytí, chytia sa za ruky a obidva naháňajú spolu. Keď chytia ďalšieho, tiež sa musí k nim pridať, až vytvoria reťaz. Reťaz je stále dlhšia a dlhšia. Kto zostane posledný začína chytať v ďalšej hre.

49. VEĽKÁ LÚPEŽ
vek: 5 rokov
Pomôcky: pre každé družstvo zástavku, poklady (topánky, hračky, bábiky, autíčka...)
Postup: Deti rozdelíme na dve družstvá. Každé družstvo si postaví svoj tábor. V každom tábore je zložený poklad. Vyznačíme hranicu, ktorá oddeľuje obidva tábory. Môže to byť napríklad chodník. Úlohou každého hráča je uchmatnúť súperov poklad. keď ho pritom chytia, stáva sa zajatcom. Oslobodiť ho môže hráč z vlastného družstva, ak sa ho dotkne. Nemôže to však byť zajatec. Oslobodený hráč sa môže vrátiť do svojho tábora a znova sa zapojiť do hry: získať poklad alebo oslobodiť ďalšieho zajatca. Víťazí družstvo, ktoré získa celý súperov poklad.

50. ŽABY A KRTKOVIA
vek: 6 rokov
Postup: Rozdelíme sa na dve družstvá. Každé družstvo sa postaví do radu za sebou asi v metrových vzdialenostiach. Na povel poslední v rade preskočia hráča, ktorý stojí pred ním zohnutý. Potom štvornožky podlezú pomedzi nohy ďalšiemu v rade. Ďalšieho opäť preskočia, potom znova podlezú, atď. Až kým hráč nedostane na začiatok radu a postaví sa meter pred prvým hráčom. V tej chvíli začne skákať a podliezať posledný v rade. Tiež striedavo preskakuje a podlieha všetkých hráčov, až sa aj on dostane na začiatok radu. Takto sa vystriedajú všetci hráči. Víťazí rýchlejšie družstvo.

KONŠTRUKTÍVNE HRY

51. VEĽKÝ MECH
Cieľ: koordinácia spoločnej činnosti, príležitosť zažiť fyzickú blízkosť, spoločná zábava
vek: od 5 rokov
Pomôcky: veľký mech zošitý z pevného, trvanlivého a čiastočne priesvitného materiálu /z prestieradiel, lodných plachiet, padáka, .../
Postup:
- deti vyzveme, aby si prezreli mech a pokúsili sa doň vmestiť
- úlohou bude premiestniť sa v mechu z jednej strany miestnosti na druhú všetci spoločne s použitím ľubovoľnej techniky
- deti si zvolia vlastnú stratégiu - gúľanie, prekračovanie, spoločné kráčanie

52. BALÓN NESPADNI
Cieľ: koordinácia pohybov, tvorba spoločnej stratégie na dosiahnutie spoločného cieľa
vek: 5 rokov
Pomôcky: nafukovacie balóny alebo ľahké lopty
Postup:
- spolupráca vždy dvoch hráčov, ktorí si dajú balón medzi seba a snažia sa ho čo najdlhšie udržať nad zemou bez použitia rúk
- lopta, balón sa môže pohybovať od hlavy až po špičky chodidiel a naspäť
- deti zistia, koľko rôznych spôsobov existuje na balansovanie balónu hlavou ku hlave, bok ku boku, žalúdok ku žalúdku, chrbát ku chrbtu ...
- hru môžeme obmieňať tak, že deti budú mať 2 - 3 balóny alebo rozšírime skupinu detí z 2 na 4 - 5 hráčov

53. BUBLINKY
Cieľ: navodiť pocit spolupatričnosti, blízkosti cez zážitok spájať časti do celku
vek: od 5 rokov
Pomôcky: dostatočný priestor
Postup: 2 - 3 deti vytvoria spolu jednu mydlovú bublinku tak, že sa držia za ruky, okolo pliec alebo iným spôsobom. Urobia malý kruh a pomaly sa pohybujú v rytme pokojnej hudby tak, aby sa nezrazili s inými.

54. LÚČNY KONÍK
Cieľ: koordinácia pohybov a skupinová tvorba stratégie hry
vek: 5 rokov
Pomôcky: nafukovacia lopta, deka alebo iná prikrývka
Postup: Deti sa postavia okolo okrajov prikrývky. Nafukovacia lopta - lúčny koník sa položí do prostriedku prikrývky, deti uchopia okraje a snažia sa loptu vyhodiť do vzduchu. Lúčny koník má vyskočiť vysoko a spadnúť nazad na prikrývku nie na zem. Obmenu hry docielime ak vystrihneme do deky otvory a úlohou detí bude, aby im lúčny koník neušiel.

55. SNEHOVÁ VÍCHRICA
Cieľ: rozvoj dôvery, empatie, ohľaduplnosti, koordinácie pohybov pomocou verbálnej komunikácie, aktivizácia, predstavivosť
vek: 5 rokov
Pomôcky: šatky na zaviazanie očí, môžeme použiť magnetofónovú nahrávku víchrice, gymnastické kruhy, lavičky, žinenky ...
Postup: Dve deti zablúdili vo víchrici a pokúšajú sa dostať domov, ale jedno z detí je nevidiace. Úlohou jedného z detí je doviesť kamaráta cez rôzne prekážky domov, do cieľa.
Deti prekonávajú zimné prekážky - snežný tunel, zamrznutú rieku, zasnežený most a snažia sa nestratiť jeden druhého vo víchrici. Keď sa dostanú do bezpečia vymenia si úlohy.
Hru obmieňame dohodnutím sa na signáloch, ktoré znamenajú ísť dopredu, dozadu, doľava, zohnúť sa či si kľaknúť. Môžeme zmeniť aj námet hry - riadiaca vež naviguje pilota a pod.

56. LOPTIČKA KRÚŽ
Cieľ: koordinácia pohybov, citlivosť, vnímavosť, rýchla reakcia
vek: 6 rokov
Pomôcky: stolnotenisové loptičky a tanierik pre každý pár
Postup: Deti sa rozdelia do dvojíc, každá dvojica dostane tanierik a 1 loptičku. Úlohou je čo najdlhšie udržať loptičku v pohybe tak, aby krúžila na tanieriku. Obidvaja hráči držia tanierik obidvomi rukami a jemne ho nakláňajú zo strany na stranu dookola a koordinujú svoje pohyby tak, aby loptička plynulo krúžila čo najdlhšie.


57. DLHOČIZNÝ SKOK
Cieľ: posilniť motiváciu a ochotu prispieť ku skupinovému výkonu, spolupatričnosti a súdržnosti
vek: 6 rokov
Pomôcky: pásmo na meranie skokov
Postup: Deti vytvoria skupiny s rovnakým počtom a snažia sa dosiahnuť čo najväčší spoločný skok. Prvý hráč začína skákať na štartovacej čiare, druhý pokračuje tam, kde doskočil prvý. Súčet skokov všetkých hráčov v skupine dáva konečný výsledok skupiny. Hra môže byť obmenená ak jednoduché skoky zameníme za zložitejšie - skákanie bokom, dozadu, z nôh na ruky a pod. Hra sa dá hrať v telocvični alebo von na lúke, na športovom ihrisku.

58. CHYSTÁME SA NA VÝLET, NA PRÁZDNINY
Cieľ: podporiť motiváciu, podnietiť spoluprácu pri plnení etapových úloh, posilniť výdrž v hre až do dosiahnutia spoločného cieľa
vek: 8 rokov
Pomôcky: encyklopédie, mapy, písacie potreby, špendlíky, značky súťažiacich tímov, nástenka
Postup:
- dlhodobá spolupráca v malých skupinkách
- deti dostatočne zavčasu informujeme o našom zámere, o plánoch na prázdniny
- podmienkou účasti je dopracovať sa k splneniu cieľa niekoľkých etapových úloh na ceste, ktorou pôjdeme je množstvo zaujímavých miest, dedín, mestečiek, chránených oblastí, prírodných útvarov a pod.
- celú trasu rozdelíme na niekoľko úsekov
- každý úsek bude mať cieľovú stanicu, o ktorej sa budú musieť v určenej lehote /7 - 10 dní/ deti dozvedieť čo najviac informácií - história, obyvatelia, zvyky a tradície, poľnohospodárstvo, priemysel, významní rodáci, inštitúcie, umelecké budovy a pod.
- tímy sa posúvajú po čiastkových zisteniach a prezentáciách svojich výskumov čoraz bližšie k miestu určenia
- učiteľ označuje všetky výsledky na vopred pripravenej mape značkami jednotlivých tímov
- v prípade, že niektorá skupinka zaostáva navodíme v kolektíve situáciu vyriešiť tento problém vzájomnou pomocou medzi tímami

59. ŠEPKÁRI
Cieľ: koordinácia hráčov, predstavivosť a fantázia pri dosiahnutí cieľa
vek: od 8 rokov
Pomôcky: tabuľa, papier, písacie potreby
Postup:
- deti sa rozdelia na páry
- jeden z páru sedí na stoličke chrbtom k tabuli, má pred sebou na lavici papier a pero
- druhý z páru sedí na stoličke otočený k tabuli a jeho úlohou je, to čo uvidí nakreslené /napísané/ na tabuli otočením hlavy našepkať kamarátovi
- kamarát z dvojice počúva a našepkané sa snaží nakresliť /napísať/ na papier
- víťazí pár, ktorý najrýchlejšie a zároveň najsprávnejšie opíše čo najviac zadaní

60. SPOLOČNÁ OBRUČ
Cieľ: uvedenie, posilnenie a konkretizácia predstavy spoločnej činnosti, podpora počiatkov spolupráce
vek: 3 - 7 rokov
Pomôcky: 3 - 10 plastových obručí /hula hop/
Postup: Deti rozdelíme do párov. Každý pár si stane do svojej obruče a každé z detí drží svoju časť vo výške pása alebo ramien. Hrá veselá hudba, deti poskakujú, prechádzajú sa, pobehujú v priestore zostávajúc vo svojich kruhoch. Keď hudba prestane hrať, deti z dvoch rôznych kruhov utvoria jeden tím tak, že položia svoje kruhy na seba, spoločne vojdú do jedného /zdvojeného/ kruhu a spoločne pokračujú v hre. Celý proces sa opakuje, dokiaľ sa deti dokážu vmestiť do kruhu a udržať spoločne všetky obruče okolo seba. Obvykle končí hra, keď je v kruhu asi osem detí.

KOMUNIKAČNÉ HRY

61. ĽUDSKÁ SKLADAČKA
Cieľ: uvedomiť si telesný dotyk, vnímanie druhého, potreba sústrediť sa na pozorovanie, zapamätanie a spoluprácu
vek: 3 roky
Pomôcky: dostatočný priestor
Postup: potrebujeme veľký priestor, najlepšie pokrytý kobercom. Deti sa postavia do zástupu, ich úlohou je vytvoriť ľudskú reťaz tak, že každý podá ruku spolužiakovi pred sebou aj za sebou.
Deti môžu stáť, ležať, kľačať, sedieť, podmienkou je však, že nesmú zaujať tú istú polohu ako kamarát pred ním a za ním. Keď deti dokončia reťaz, prezrú si ju, zapamätajú si svoje miesto v ľudskej skladačke, potom sa pustia a rozídu po miestnosti. Na pokyn učiteľa sa znovu pokúsia vytvoriť rovnakú ľudskú skladačku.
Otázky na záver:
Bolo príjemné pre vás dotýkať sa spolužiakov?
Ľahko ste sa prispôsobili zaujatej polohe spolužiakov?
Bolo obtiažne pre vás zapamätať si vaše miesto a polohu medzi tými istými spolužiakmi?
Kde ste sa stretli s vytváraním ľudských reťazí?

62. ČO MI UROBILO RADOSŤ?
vek: 5 rokov
Postup: žiaci sedia v kruhu, deti rad radom povedia, čo im v poslednom čase urobilo radosť, čomu sa potešili, snažíme sa nasmerovať deti tak, aby sme sa vyhli negatívnym zážitkom (začíname deň, alebo vyučovaciu hodinu pozitívne).Spätná väzba - spýtať sa, či im robilo - nerobilo problém hovoriť o zážitkoch (pochváliť sa pred spolužiakmi).

63. LOPTIČKA SYMPATIE
vek: 5 rokov
Postup: Žiaci sedia v kruhu tak, aby si mohli dohodiť loptičku. Učiteľ hodí loptičku ako prvý, žiaci tak pochopia ako pri aktivite postupovať. Dôraz kladieme na očný kontakt a oslovenie spolužiaka pri hádzaní loptičky, komu loptičku hádžeme oslovíme ho napr.: Zuzka, hádžem ti loptičku sympatie, lebo si mi dnes pomohla s príkladom ... (lebo si dobrá kamarátka, lebo si sa so mnou rozdelila o keksík ...).
Na záver sa spýtame, či im bolo príjemné počúvať o sebe kladné hodnotenie, a aké mali pocity, keď oni oceňovali svojho spolužiaka. Môže sa stať, že niektoré dieťa nedostane loptičku, v tomto prípade je na mieste ak zasiahne učiteľ a loptičku mu hodí on.

64. KTO MI V POSLEDNOM TÝŽDNI UROBIL RADOSŤ?
vek: 5 rokov
Postup: opäť sedíme v kruhu, každý sa snaží spomenúť si na toho, kto mu v poslednom týždni urobil radosť. Na záver - aký si mal pocit z tejto aktivity. Kladiem dôraz na spätnú väzbu, aby žiaci mohli vyjadriť svoj názor na uskutočnenú aktivitu.

65. KAM CHCEŠ ÍSŤ, KAM CHCEM ÍSŤ
vek: 6 rokov
Postup: Menší z každej dvojice hráčov si mlčky vyberie jedno miesto v priestore, kam chce prísť, úlohou vyššieho spolužiaka je chytiť nižšieho buď za plecia alebo za pás a smerovať ho tam, kam sa on v duchu rozhodol, podarí sa to však len vtedy, keď vyšší vníma reakcie menšieho spolužiaka, menší sa správa pasívne, správnym smerom sa nechá viesť, na nesprávny smer reaguje spieraním sa, týmto spôsobom hra pokračuje dovtedy, pokiaľ menší nepotvrdí, že je na správnom mieste, ktoré si v duchu určil. Spolužiaci sa potom vymenia.
Spätná väzba:
- Čo bolo lepšie, keď si bol vodený alebo, keď ťa viedli?
- Aké si mal pocity?
- Páčila sa ti táto aktivita?

66. OSEM NOH A TRI RUKY
vek: 7 rokov
Postup: Súťažia spolu dve skupiny detí o rovnakom počte hráčov (5-15), učiteľ vždy oznámi určitý počet rúk a nôh a každá skupina sa snaží zaujať takú polohu, pri ktorej sa zeme dotýka práve zadaný počet rúk a nôh. Napr. skupine o desiatich hráčoch učiteľ povie "Štyri ruky a desať nôh!" a obe skupiny sa dohadujú a skúšajú ako danú polohu zaujmú. Skupina musí udržať stabilitu.
Spätná väzba:
- Bolo ľahké dohodnúť sa s ostatnými spoluhráčmi?
- Bolo ťažké udržať stabilitu?
- Ako ste spolupracovali v skupine?
- Páčila sa vám táto aktivita?

67. STRETNUTIA
vek: 6 rokov
Postup: Deti chodia voľne v priestore a konajú podľa nasledujúcich pokynov:
chodia rýchlo rôznymi smermi, hľadia k zemi, je ráno a ponáhľajú sa, je popoludní, stretávajú sa očami, usmievajú sa a zdravia sa, chodia uvoľnene, stretávajú sa a podávajú si ruky, na chvíľu zostanú mlčky stáť, zatvoria oči, chodia a stretávajú sa opatrne poslepiačky iba rukami, otvoria oči, hľadia na seba, ako by sa videli prvý krát (každý s najbližším susedom, vytvoria dvojice), jeden z dvojice robí rôzne gestá, druhý sa ho snaží, čo najlepšie napodobniť. Chodia spolu všetci vo dvojiciach ruka v ruke, ako pri nedeľnej vychádzke na korze, ....
V tomto prípade záleží na kreativite učiteľa, môže si podľa seba dopĺňať ďalšie pokyny.
Spätná väzba:
- Ako sa vám táto aktivita páčila?
- Ako si sa cítil?
- Ako ti bolo, keď ste sa poslepiačky dotýkali jeden druhého?
- Bolo pre teba ťažké mlčať a neprehovoriť?

68. NIEČO VIDÍM A JE TO MODRÉ!
vek: 6 rokov
Postup: Hru začína jeden vybraný hráč, ktorý sa nenápadne rozhliadne po miestnosti a vyberie si nejakú farebnú vec viditeľnú zo všetkých strán, nepozerá sa na ňu a povie: "Niečo vidím a je to .... (povie farbu)!" Ostatní sa rozhliadajú a hľadajú daný predmet.
Kto uhádne, vystrieda hráča, ktorý hru začínal.

69. ČAROVNÁ PALIČKA
vek: 6 rokov
Postup: Nejaký predmet - palička, klobúk, ... si podávajú deti v kruhu, každý sa snaží objaviť a hneď predviesť, čo by daná vec mohla predstavovať.
Spätná väzba:
- Bolo ťažké si predstaviť, čo daná vec predstavuje?
- Páčila sa vám táto aktivita?
- Skúste navrhnúť nejakú obmenu hry?

70. ZEM, VODA, VZDUCH
vek: 7 rokov
Postup: Žiakov rozdelíme do skupín po štyroch, učiteľ si pripraví sadu kartičiek, na každej je jedno písmeno. Karty potom zamieša, vezme vždy jednu, ohlási písmeno, ktoré je na nej napísané a potom ešte povie jedno z troch slov: ZEM, VODA alebo VZDUCH.
Každá skupina sa snaží napísať, čo najviac živočíchov začínajúcich na dané písmeno a žijúcich v zadanom prostredí, vyhráva tá skupina, ktorá má najviac zapísaných živočíchov, získava pozitívne hodnotenie (napríklad usmiatu tváričku...), v hre pokračujeme, hráme 5-7 kôl.
Spätná väzba:
- Ako ste spolupracovali medzi sebou v skupine?
- Dokázali ste sa medzi sebou dohodnúť a rozdeliť si kompetencie v skupine?
- Bolo ťažké hľadať živočíchov na zadané písmená?
- Čo sa vám na tejto aktivite páčilo?

71. KTO POJDE S DEDUŠKOM NA HADOV DO LESA?
vek: 8 rokov
Postup: Učiteľ je deduškom, pýta sa kto s ním pôjde do lesa loviť hadov. Každého záujemca sa však opýta, čo si vezme so sebou, hráč odpovie a deduško mu to schváli alebo zamietne. Každému povolí niečo iné, hráčov to mýli pokiaľ neodhalia princíp:
každý si môže vziať iba také veci, ktoré začínajú takou istou hláskou ako ich krstné meno, napr. Hana - harmoniku, Martin - medvedíka, Andrej - auto, Katka - koberec ... atď.,
Spätná väzba:
- Bola ťažká táto aktivita?
- Ako ste sa cítili, keď deduško stále odmietal vaše veci?
- Skúste navrhnúť nejakú obmenu tejto hry?

72. TORNÁDO
vek: 7 rokov
Postup: učiteľ si pripraví lístočky s písmenami, slovami, symbolmi alebo obrázkami (toľko, koľko hráčov). Na povel "Tornádo!" vyhodí lístočky do vzduchu, každý si chytí jeden a hľadá niekoho s kým by vytvoril nejakú skupinu (ak sú písmenka možnosť zloženia slova, ak obrázky možnosť zloženia príbehu, ak slová možnosť zloženia vety....). Ktorá náhodne vzniknutá skupina sa čo najskôr dá dokopy a prezentuje sa tým, čo zostavila, vyhráva.

73. MOLEKULY
vek: 5 rokov
Postup: Všetci chodia alebo tancujú pri rytmickej hudbe. Po tlesknutí (zastavení hudby) sa zavolá číslo od dvoch do osem. Tí, ktorí sú k sebe práve najbližšie sa chytia za ruky a vytvoria skupinu. Kto nie je v skupine o správnom počte hráčov z hry vypadáva a ostatní hrajú ďalej.

74. ASOCIAČNÉ KRUHY (hra vhodná na zoznámenie)
vek: 7 rokov
Postup: Hráči si v kruhu podávajú nejakú vec (napr. plyšovú značku).
Kto hračku drží v ruke sa predstaví napr.: som Hana hanblivá alebo Ondrej okatý (každý okrem svojho krstného mena si priradí vlastnosť, ktorá začína na to isté písmeno ako meno, alebo menšie deti môžu povedať miesto vlastnosti, čo radi robia napr. som Hana a rada čítam...),
na záver - spýtať sa detí, či bolo ťažké hľadať vlastnosti na príslušné písmeno...

75. ČIERNA, BIELA, STRAKATÁ
vek: 7 rokov
Postup: Priestor rozdelíme špagátom na dve časti, jedna je čierna, druhá biela. Žiaci sa postavia podľa pokynov učiteľa na jednu z farieb, učiteľ vyvoláva farby nepravidelne, nečakane a rýchlo strieda pokyny. Ak povie "strakatá", žiaci sa postavia na hranicu, jednou nohou do každej polovičky,
na záver - ako sa hra páčila, ako sa dokázali sústrediť na jednotlivé pokyny.

76. IBA ŠTATISTIKA
vek: 6 rokov
Postup: učiteľ si pripraví otázky smerujúce k tomu, aby sa mohli žiaci, čo najlepšie spoznať. Žiaci sa podľa ohlásenej otázky stavajú do dvoch zástupov.
otázky:

vpravo idevľavo ide 
kto rád rozpráva kto rád mlčí 
kto hrá na hudobný nástrojkto nehrá na žiaden nástroj 
kto vie plávaťkto nevie plávať  
kto vie jazdiť na bicykli kto nevie jazdiť na bicykli 
kto má rád špenátkto nemá rád špenát 
kto sa rád učíkto sa nerád učí 
kto má rád matematikukto nemá rád matematiku 
kto už spal pod stanom kto nespal ešte pod stanom 
kto sa vie lyžovať kto sa nevie lyžovať 
kto má starkých na dedine kto nemá starkých na dedine 
kto rád spievakto nerád spieva 


77. SOCIOMETRICKÉ RADY
Postup: hra núti žiakov, aby sa rýchlo dohodli (pri veľkom počte žiakov možnosť rozdeliť na 2 - 3 skupiny), žiaci sa snažia čo najrýchlejšie zoradiť:
"Urob rýchlo rad..."
- podľa veľkosti
- podľa abecedy (krstné mená, inokedy priezviská),
- podľa počtu písmen v krstnom mene,
- podľa dĺžky vlasov,
- podľa počtu gombíkov na oblečení,
- podľa farby oblečenia,
- podľa súčtu cifier v dátume narodenia,
- podľa súčtu cifier v telefónnom čísle,
- podľa farby očí,
- podľa farby vlasov,
- podľa veľkosti nohy.
Nezabudnúť na spätnú väzbu - ako sa skupine darilo spolupracovať.

78. JEDNÝM DYCHOM
vek: 6 rokov
Postup: Všetci v rovnakú chvíľu sa maximálne nadýchnu, na znamenie začnú hovoriť pokiaľ im stačí dych, môžu hovoriť čokoľvek v rátane čísel, jazykolamov, vybraných slov, básní... Nikto sa nesmie nadýchnuť, ak poruší pravidlo z hry vypadáva. Vyhráva ten, kto na jeden nádych vydržal najdlhšie hovoriť, miesto hovorenie môžeme syčať, pískať...

79. NEPOSADNÉ KVAPKY
Vek: 4 roky
Pomôcky: farebné tuše, fixy, pastelky, misky, slamky, okrúhly štetec, výkres
Motivácia: Deti, už ste si niekedy kvapli na obrázok kvapku a nevedeli si s ňou rady? To už sa stalo asi každému z nás. Ale už ste niekedy urobili škvrnu na papier schválne? Možno áno, tak potom určite viete, že s ňou môže byť aj sranda. Veď to o chvíľku všetci uvidíme.
Postup: Doprostred papiera nanesieme kvapku tuša. Slamkou fúkame do tušovej škvrny zo vzdialenosti 1-2 cm. Výkres môžeme rôzne otáčať a fúkať do všetkých smerov. Rozfúkanú škvrnu dokreslíme podľa toho, čo nám pripomína.

80. STRIEKANÁ
Vek: od 5 rokov
Pomôcky: jemné kovové sitko, stará zubná kefka, temperové alebo vodové farby, predmety, ktoré môžeme použiť ako šablóny k prestriekaniu (listy, sušené rastliny, vlna...), rôzne papierové šablóny, kelimky na vodu, nožnice, výkresy
Postup: Zubnou kefkou namočenou do farby prechádzame cez sitko, farba sa tak rozstriekáva po
výkrese. Farby môžeme kombinovať. Na podkladový výkres položíme rôzne predmety, alebo šablóny a na ne striekame farbu. Predmety môžeme prilepiť k výkresu, aby sa nám neposúvali. Po zaschnutí farby predmety a šablóny opatrne odstránime.

81. SMIEŠNI ĽUDIA
vek: 4 roky
Pomôcky: biele papiere, farbičky alebo fixy, nožnice
Postup: Vezmeme si niekoľko listov papiera, uložíme ich pekne na seba a potom pozdĺžne preložíme napoly, takže vznikne úzky „zošitok“. Uchopíme zošitok v mieste preloženia stredom urobíme dva vodorovné zástrihy, ktoré sa skončia kúsok od chrbta, čím sa zošit rozdelí na tri úseky. Na každú stránku namaľujú deti jednu postavu s hlavou v hornom úseku, telom uprostred a nohami dole. Mohli by sme napríklad namaľovať klauna, námorníka, hasiča, baletku a potápača. Keď deti dokreslia, požiadame ich, nech nájdu nejaké smiešny postavy. napríklad niekoho, kto bude mať hlavu hasiča, telo klauna a nohy baletky. Takto deti vytvárajú popletené postavy.

82. ŠKVRNA
vek: 6 rokov
Cieľ: rozvíjať predstavivosť a fantáziu detí.
Postup: Deti na roztvorený papier nanesú farbu. Papier prehnú a farba sa otlačí na obe polovice, po roztvorení vznikne škvrna. deti môžu svoju škvrnu dokresľovať podľa svojej fantázie priradiť svojmu výtvoru meno, príbeh.

83. LÚČNE KVIETKY
vek: 3 roky
Pomôcky: lepidlo, lepiaca páska, alebo pripínačky, časopisy, nožnice, špilky, biely papier, farebný papier, krepový papier, pokiaľ je to možné lúčne kvety
Postup: Najprv si s deťmi obzrieme lúčne kvety, alebo ich obrázky. Aké rozmanité, takéto kvietky môžu byť, aké majú farby. Na biely výkres si nalepíme špilky, z nich budú stonky kvetov. Z farebného papiera zhotovíme krásne lupene a zelené listy. Nariasením papiera zvýšime priestorový dojem. Podľa toho akú kvetinu si deti zvolia, si budú vyberať aj farby.

84. MAĽOVANIE POKRČENÝM NOVINOVÝM PAPIEROM
vek: 4 roky
Pomôcky: vodové alebo temperové farby, novinový papier, výkresy
Postup: Toto je jeden zo spôsobov ako vytvoriť pekný baliaci papier. Pokrčíme novinový papier do guľky a nemočíme ju do temperovej alebo vodovej farby. Dieťa ňou potom môže robiť odtlačky na tvrdý papier. Môžete použiť aj 2 – 3 farby. Výsledok nechajte dobre vyschnúť.

85. KOLÁŽ ŠTYROCH ROČNÝCH OBDOBÝ
vek: od 4 rokov
Pomôcky: staré časopisy a katalógy, fixy a pastelky, nožnice, lepidlo
Postup: Pripravíme si čisté výkresy a povieme deťom, aby vyhľadali alebo nakreslili obrázky vhodné pre jednotlivé ročné obdobia. Môžeme začať tým, ktoré práve je. Na jarných obrázkoch sú mláďatá zvierat, záplavy kvetov a jednotlivé jarné kvetiny. Na leto sa hodí slnko, pláž, rozkvitnutá záhrada. Na jeseň padajúce lístie, gaštany a rôzne jesenné plody. Na zimu môžu vystrihnúť a prilepiť snehuliaka, rukavice, oheň v kozube. Obrázky nalepíme na papier a napíšeme na ne názov ročného obdobia.


86. NAVLIEKANIE NA NIŤ
vek: 4 roky
Pomôcky: cestoviny rôznych tvarov, vodové farby, niť
Postup: Pripravíme si cestoviny rôznych tvarov, ktoré sa ľahko navliekajú na niť (písmenká, hviezdičky a pod.). Rozdelíme ich na dve alebo tri kôpky a každú zafarbíme inou farbou. Necháme ich dôkladne usušiť. Ukážeme deťom, ako majú navliekať cestoviny na povrázok alebo vlnu. Navrhneme im, aby vytvárali jednoduché vzory, napríklad aby navliekali vždy dva červené a jeden modrý. Potom konce zviažeme a necháme deti, aby si náhrdelníky navliekli na krk. Náhrdelník musí byť dostatočne dlhý, aby si ho dieťa mohlo samo ľahko zložiť.

87. VYTVVORME SI MOZAIKU
vek: 4 roky
Pomôcky: farebný papier, biele výkresy, lepidlo, nožnice
Postup: Pripravíme si niekoľko listov farebného papiera a rozstriháme ho ale ho roztrháme na malé kúsky. Na čistý papier si nakreslíme obrys jednoduchého obrázku, napríklad vtáka, ryby, mačky, dom, strom. Deti vyplňujú obrys kúskami „mozaikového“ papiera, ktoré prilepujú lepidlom. Nakoniec obrázky na okraji ozdobíme tiež mozaikou. Staršie deti môžu pracovať s menšími kúskami papiera a môžu si vytvárať vlastné vzory mozaiky.

88. SNEHOVÉ VLOČKY
vek: 5 rokov
Pomôcky: biele hárky papiera, nožnice
Postup: Na biely papier obkreslíme tanier a kruh vystrihneme. Poradíme deťom, ako preložiť papierový kruh napoly a potom ešte napoly, aby vznikol tvar trojuholníka. Ukážeme, ako majú na stranách vystrihovať zúbky vrátane zaobleného kraja. Keď deti skončia, kruh rozložíme a objavíme snehovú vločku. Staršie deti môžu položiť vločku na čistý papier a premaľovať ju farbami alebo pastelkami. Jej otvormi sa prekreslí nový obrázok.

89. PANÁČIKOVIA V RADE
vek: 5 rokov
Pomôcky: biele hárky papiera, nožnice
Postup: Pripravíme si dlhý kus papiera obdĺžnikového tvaru a zložíme ho ako harmoniku na šesť alebo osem dielcov. Na povrch vrchnej časti zloženého papiera nakreslíme jednoduchú figúrku. Jej „ruky“ sa musia dotýkať zloženého okraja papiera tak, že sa medzi jednotlivými figúrkami vytvorí spojenie. Predkreslený tvar deti vystrihnú detskými nožnicami. Potom harmoniku roztiahneme. Objaví sa rad malých panáčikov. Deti môžu všetky postavičky vyfarbiť.

90. TAJOMNÁ KRESBA
vek: 5 rokov
Pomôcky: papier, ceruzka
Postup: Vyberieme si vedúceho. Ostatní sa rozdelia do 6 – 8 členných skupín. Každá skupina dostane papier a ceruzku. Na povel pribehne k vedúcemu z každej skupiny jeden súťažiaci a vedúci u pošepká do ucha názov nejakého predmetu, tak aby ho ostatní nepočuli. Súťažiaci začne tento predmet kresliť na papier a ostatní pritom hádajú, čo to môže byť a pýtajú sa ho. Odpovedať im však môže iba kývnutím hlavy. Keď skupina príde na to, čo asi kresba znamená, pribehne jeden hráč k vedúcemu a pošepká mu názov do ucha. Ak uhádli dostávajú ďalšiu úlohu, ktorú kreslí ďalší hráč v skupine. Víťazí skupina, ktorá v časovom limite nakreslila a uhádla najviac obrázkov. Ak chceme starším deťom hru sťažiť, môžeme kresliť názvy miest, piesní atď.

91. NAKRESLI PIESEŇ
vek: 7 rokov
Pomôcky: karty s názvami známych piesní, veľký hárok papiera, fixy alebo farby
Postup: Skupina účastníkov dostane veľký hárok papiera a farebné fixy. Potom si jeden hráč vyberie jednu z mnohých kariet, na ktoré sme napísali názvy známych piesní. Po prečítaní kartu vráti a pokúša sa nakresliť na papier niečo také, čo by bolo kľúčom k piesni. Ostatné deti hádajú názov piesne podľa kresby. Keď niekto uhádne správny názov, celá skupina sa postaví, všetci sa pochytajú okolo pliec a zaspievajú túto pieseň. Ten kto uhádol, pokračuje v hre výberom ďalšej piesne.

92. SLOVNÝ SÚBOJ
vek: 12 rokov
Postup: Prvý hráč povie akékoľvek slovo, napr. lopta. Druhý hráč musí nájsť také slovo, ktoré začína na poslednú slabiku alebo posledné dve hlásky, ale nesmie ho povedať nahlas. Opíše ho pomocou iný slov tak, aby ho bolo možné uhádnuť. Napríklad si zvolí slovo „tabuľa“ a opíše ju ako predmet zavesený v triede. Prvý hráč uhádne, že ide o tabuľu a vymýšľa slovo začínajúce na ľa-. Úlohou v tejto verzii je vymyslieť čo najviac takých slov, ktoré súper neuhádne, čiže dať mu góly.
V kooperatívnej verzii hrajú všetci hráči v kruhu, aby si hru dobre osvojili. Potom pokračujú v pároch. Cieľom je hrať čo najdlhšie bez prerušenia, teda nedať si gól, ale prehadzovať si „loptičky“ slov. Vyhráva dvojica, ktorá dosiahne najväčší počet slov v slovnej reťazi.

93. KRESLÍME MAPU
vek: 8 rokov
Pomôcky: veľké hárky papiera, písacie potreby, zoznam zemepisných značiek
Postup: Mapa, ktorú mienime s deťmi nakresliť, sa môže týkať rôznych lokalít: okolia školy, okolia tábora, lesnej chaty, domova. Na ukážku a motiváciu prinesieme podobnú mapu, popíšeme a vysvetlíme zemepisné značky. Hráčov rozdelíme do párov alebo menších skupiniek, podľa ich celkového počtu. Poveríme ich zakreslením vybraného úseku lokality aj s dohodnutými podrobnosťami (obchody, úrady, veľké stromy, zelené plochy, ihriská, rybník, skaly, pramene atď...).

94. VNÍMANIE PRIATEĽA
vek: 8 rokov
Postup: Skupinu detí rozdelíme do dvojíc. Požiadame deti, aby sa vzájomne veľmi pozorne prezreli. Po dvoch minútach sa polovica skupiny (vždy jeden z dvojice) odoberie do druhej časti miestnosti. Chrbtom k sebe každý zmení na sebe 5 vecí (oblečenie, obuv, doplnky, účes a pod.). Dvojice sa znovu stretnú a hľadajú zmeny u partnera. Keď odhalia všetky zmeny, vymenia sa.

95. PRAVDA A LOŽ
vek: 6 rokov
Postup: Deti rozdelíme náhodne do skupín po štyroch až piatich. Úlohou každého je povedať o sebe jednu pravdivú vec a jednu nepravdivú. Ostatní hádajú, čo je pravda a čo nie. V celej skupine uvedú najzaujímavejšie tvrdenia. V diskusii skupina hovorí o význame pravdy, o tom, ako sa odlišuje od lži, aký je rozdiel medzi fantáziou a klamstvom. Deti hovoria voľne neuveriteľné informácie, pravdivé alebo vymyslené, skupina háda, či je to pravda alebo klamstvo.

96. ROZOSMIATIE
vek: 3-7 rokov
Hra rozvíja: vytrvalosť
Pomôcky: Potrebujete kopu humoru!!!
Postup: Deti sa rozdelia na dve skupiny. Učiteľka ich postaví tvarou k sebe a partner musí partnera rozosmiať. Kto sa usmial a podľahol grimasám súpera, odchádza. Víťazom sa stáva ten, kto vydržal a nezasmial sa.

97. LETÍ, LETÍ
vek: 3-7 rokov
Hra rozvíja: svižnosť (rýchlosť), vedomosti
Postup: jeden povie zviera keď to zviera môže letieť druhý zdvihne ruku keď tú ruku nezdvihne prehráva.

98. TRIEDENIE ZÁPALIEK
vek: 3-7 rokov
Postup: Vysypte krabičku zápaliek na stôl. Úlohou súťažiacich je čím skôr dostať zápalky z kôpky späť do krabičky tak, aby všetky hlavičky boli jedným smerom. Skomplikujte im to prípadne tak, že im zaviažete oči, alebo povolíte ukladanie zápaliek len jednou rukou.

99. ELEKTRINA
vek: 3-7 rokov
Postup:
Dve skupiny sa chytia za ruky a urobia hada (hady sú rovnako dlhí a rovnobežní). Všetci, až na prvého a posledného v každom rade, majú zatvorené oči. Vedúci hodí mincou, potom hodí druhýkrát. Ak padne pri oboch hodoch rovnaká strana, prvý pošle signál (stlačí ruku druhému). Signál putuje ďalej až k poslednému. Keď doputuje k poslednému, ten vezme loptičku alebo iný predmet, ktorý je položený na konci, v rovnakej vzdialenosti k obom hráčom. Víťazné družstvo získava bod a členovia družstva sa posúvajú dopredu (prvý ide na koniec, druhý dopredu, tretí na jeho miesto...). Za falošný signál (loptičku vzal, ale nemal) družstvo bod stráca a hráči tohto družstva sa posúvajú naopak. Víťazí družstvo, ktoré kladne zrotuje do východnej pozície ako prvé.

100. VESELÉ KRESLENIE
vek: 3-7 rokov
Postup:
1. Hráči kreslia svoj autoportrét.
2. Kreslenie fantastických objektov – ufónov, duchov, upírov, ... + verejná výstava a hlasovanie
3. Kolektívne kreslenie osla. Hráči sa rozdelia do skupín. Každá skupina dostane výkres A3 a hrubú fixku. Vodca rozdelí telo osla na toľko samostatných častí, koľko hráčov je v skupine. Každú časť napíše na jeden lístok (napr. oslie uši, obrys hlavy bez uší, krk, telo bez nôh a bez chvosta, predné nohy, zadné nohy, chvost, oči, nos, papuľa). Hráči si vytiahnu po jednom lístočku a keď na nich príde rada, namaľujú pridelenú časť osla.
Ešte pred maľovaním vylosujeme poradie, v akom budú jednotlivé časti doplňované. Napr. kreslenie začne okom, potom treba pripojiť chvost, po ňom prídu na rad predné nohy atď. Na konci zvláštna porota rozhodne, ktorý osol je najoslovatejší.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk