referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viola
Utorok, 18. mája 2021
Drogy
Dátum pridania: 10.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kikinaj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 057
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 10m 0s
Pomalé čítanie: 15m 0s
 
Školy realizujú programy v spolupráci s regionálnymi kultúrnymi strediskami, centrami voľného času, Národným centrom podpory zdravia, miestnymi úradmi, okresnými a krajskými veliteľstvami policajného zboru, metodickými centrami, zdravotníckymi zariadeniami, centrami pre liečenie drogových závislostí, atď.

Koordinátori prevencie drogových závislostí spolupracujú s vedením školy pri plánovaní a zabezpečovaní toku informácii, v odstraňovaní frustračných faktorov, pri príprave učiteľov na prácu so žiakmi. Aktivizujú učiteľov pri vytváraní pestrého spoločenského života v škole, spolupracujú pri riešení záškoláctva. Na pracovných poradách pravidelne informujú pedagogických zamestnancov o platných právnych predpisoch, ktoré sa týkajú plnenia úloh o ochrane detí a mládeže. Oboznamujú s prípravou a realizáciou aktivít zameraných na prevenciu proti drogám a kriminalite. Na celoškolských a triednych aktívoch na začiatku školského roku koordinátori s výchovnými poradcami oboznamujú rodičov so základnými prejavmi drogovej závislosti, o poskytnutí prvej pomoci, a o možnosti riešiť problémy svojich detí so psychológom, liečebným pedagógom alebo odborným lekárom. Štátna školská inšpekcia kladne hodnotí špecifickú spoluprácu s rodičmi rómskych detí.

Ľudstvo začalo odpočítavať prvé roky tretieho tisícročia svojej historickej pamäte. Roky, v ktorých by si, malo intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým uvedomovať tri globálne hrozby na našej planéte: ekologickú krízu, nekontrolovateľnú migráciu národov a drogy.
Problematika konzumácie psychoaktívnych látok sa stáva v poslednom období veľmi častou témou diskusií, populárnych článkov, odborných a populárno-náučných kníh. Tejto citlivej problematike sa venuje veľká pozornosť. Je to zákerná a nebezpečná celosvetová „choroba", ktorá zlákala na svoju stranu už veľa ľudí. A predsa mladí ľudia na celom svete tieto látky konzumujú naďalej. Človek súčasnej doby, hrdo sa hlásiaci k svojej jedinečnosti, má teda právo voľby - aj tej, ako naložiť so svojím zdravím. Ak teda dnes siaha po droge, má právo poznať pravdu. Pravdu o droge, pravdu o sebe pod jej vplyvom, aj pravdu o možnom konci seba samého...
Droga nie je východisko, droga je cesta do ničoty!

 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Zdroje: NOVOMESKÝ, František: 1996. Drogy, história - medicína - právo. Martin: Advent Orion, 1996. 120 s. ISBN 80-88719-49-6, KOLIBÁŠ, Eduard, NOVOTNÝ, Vladimír: 1996. Alkoholizmus a drogové závislosti, Bratislava: Univerzita Komenského, 1996. 120 s. ISBN 80-223-1078-6, HELLER, Jiří, PECINOVSKÁ, Olga a kol.: 1996. Závislost známa neznáma. Praha: Grada Publishing, 1996. 162 s. ISBN: 80-7169-277-8/8071692778, DIMOFF, Timothy, CARPER, Steve: 1994. Berie vaše dieťa drogy? Bratislava: Obzor, 1994. 186 s. ISBN: 80-215-0274-6, ONDRUŠ, Dalibor: 1990. Toxikománia strašiak, či hrozba? Martin: Osveta, 1990, 88 s. ISBN 80-217-0141-2
Podobné referáty
Drogy SOŠ 2.9118 936 slov
Drogy SOŠ 2.9462 940 slov
Drogy SOŠ 2.9446 593 slov
Drogy SOŠ 2.9640 1325 slov
Drogy SOŠ 2.9230 6729 slov
Drogy SOŠ 2.9564 3943 slov
Drogy SOŠ 2.9347 9058 slov
Drogy SOŠ 2.9536 6178 slov
Drogy SOŠ 2.9608 327 slov
Drogy SOŠ 2.9529 6971 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.