referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eleonóra
Streda, 21. februára 2024
Celoživotné vzdelávanie
Dátum pridania: 16.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: merymery
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 027
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
Celoživotné vzdelávanie

„Program celoživotného vzdelávania“ bol stanovený na obdobie rokov 2007 – 2013 rozhodnutím Európskeho parlamentu.

Všeobecným cieľom programu je prostredníctvom celoživotného vzdelávania prispievať k rozvoju Európskeho spoločenstva ako vyspelej znalostnej spoločnosti s trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom, vyšším počtom a kvalitnejšími pracovnými miestami, ako aj väčšou sociálnou súdržnosťou pri súčasnom zabezpečení riadnej ochrany životného prostredia pre budúce generácie. Program je zameraný najmä na rozvoj výmeny, spolupráce a mobility medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci Spoločenstva tak, aby sa stali svetovým štandardom kvality.

Celoživotné vzdelávanie je všetko všeobecné vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, neformálne a informálne vzdelávanie, ktoré človek absolvuje počas života a ktorého výsledkom je zlepšenie vedomostí, zručností a schopností z osobného, občianskeho, spoločenského a/alebo profesijného hľadiska. Patrí sem poskytovanie služieb profesijnej orientácie a poradenstva.

Cieľ CŽV:

1. vzdelávame ľudí, aby sme formovali ich zamestnateľnosť s cieľom väčšej zamestnanosti, schopnosť uplatniť sa na trhu práce počas celého aktívneho života
2. aby človek bol schopný uplatniť sa na európskom trhu práce (musí byť preto jazykovo, digitálne i matematicky kompetentný, musí mať kultúrne povedomie a prejav a ovládať komunikáciu v materinskom jazyku)
3. Zvyšovať záujem verejnosti o celoživotné vzdelávanie vhodnou motiváciou tak, aby sa vzdelávanie stalo potrebou a nie povinnosťou

Bolonský proces a Lisabonská stratégia
- porovnateľný systém vysokoškolského vzdelania a akademických hodností
- dva cykly VŠ štúdia
- podpora mobility a európskej spolupráce v zabezpečení kvality
- návrh koncepcie rozvoja vysokoškolského štúdia v 21. st.

Na Slovensku vznikol program „Milenium“ – národný program výchovy a vzd. na najbližších 15 – 20 rokov a v Česku podobný program s názvom „Biela kniha“

Dňom 1. januára 2007 sa Slovenská republika zapojila do nového vzdelávacieho programu Európskej únie s názvom Program celoživotného vzdelávania.
Hlavným cieľom programu je prostredníctvom celoživotného vzdelávania prispievať k dosiahnutiu cieľa Lisabonskej stratégie vytvoriť vyspelú znalostnú spoločnosť s trvalo udržateľným rozvojom a väčšou sociálnou súdržnosťou.

Program je rozdelený do nasledovných sektorových podprogramov:

Program Comenius – sa venuje potrebám v oblasti predškolského a školského vzdelávania (materské, základné a stredné školy).

Program Erasmus – je určený pre oblasť formálneho vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy na terciárnom stupni. Okrem iných aktivít
podporuje najmä mobility vysokoškolských študentov a vysokoškolských pedagógov.

Program Leonardo da Vinci – sa zaoberá oblasťou odborného vzdelávania a prípravy. V rámci neho bude možné uskutočňovať stáže a výmeny zamerané na profesijný
rozvoj, ako aj rozvíjať projektové partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Program Grundtvig – sa venuje potrebám vzdelávania dospelých a prostredníctvom mobilít, projektov, partnerstiev a tematických sietí môže pomáhať dospelým pri
zvyšovaní ich vedomostí a zručností.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.